Par Saeimas elektroniskā pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1

Lēmuma pieņemšanas datums 19.10.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas elektroniskā pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1
Identifikācijas numurs Saeima 2016/23
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom"
Līgumcena 6048,00 EUR bez PVN par 12 mēnešiem
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 58073293-2fe4-4082-990a-7b290a040015.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 583d7ca9-2178-4efe-a8d4-7f4a0a040015.pdf ;
Sestdien, 21.aprīlī