Dīzeļģeneratora piegāde, CPV kods: 3112 0000-3 – Ģeneratori. Papildu CPV kodi: 51111200-5 Ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi, 50532300-6 Ģeneratoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.

Lēmuma pieņemšanas datums 07.10.2016.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Dīzeļģeneratora piegāde, CPV kods: 3112 0000-3 – Ģeneratori. Papildu CPV kodi: 51111200-5 Ģeneratoru uzstādīšanas pakalpojumi, 50532300-6 Ģeneratoru remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.
Identifikācijas numurs Saeima 2016/19
Līguma izpildītājs Piegādātāju apvienība SIA "AMBK" un SIA "UPS Serviss centrs"
Līgumcena 24 990,53
Informācija par iepirkumu

Jautājumi un atbildes

Informācija par lēmumu 57fb80f7-1870-4002-b359-16d40a040016.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 5819f2f1-7e60-445e-aee5-0b4d0a040016.pdf
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
15:15  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem