Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Saeimas telpās Rīgā, Jēkaba ielā 11. CPV kods: 55511000-5, papildu CPV kods: 70220000-9

Lēmuma pieņemšanas datums 11.04.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar PIL 8.panta 7.daļu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Saeimas telpās Rīgā, Jēkaba ielā 11. CPV kods: 55511000-5, papildu CPV kods: 70220000-9
Identifikācijas numurs Saeima 2016/07
Līguma izpildītājs SIA "MISE VK"
Līgumcena
Informācija par iepirkumu

Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi 2016. gada 18. martā plkst. 15.00. (skatīt nolikuma 1.7.2.punktu)

Informācija par lēmumu 570cd422-832c-497a-a7ee-1ec00a040016.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 5746c592-8fa0-4a45-bd48-4aca0a040016.pdf ; 5746c592-992c-4d8b-b00c-4aca0a040016.pdf
Piektdien, 24.novembrī
14:30  Frakcijas "No sirds Latvijai" priekšsēdētājas Ingunas Sudrabas tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V. E. Hayri Hayret Yalav