Informācijas drošības un notikumu pārvaldības risinājuma uzturēšana, CPV kods: 71356300-1

Lēmuma pieņemšanas datums 15.12.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Informācijas drošības un notikumu pārvaldības risinājuma uzturēšana, CPV kods: 71356300-1
Identifikācijas numurs Saeima 2015/43
Līguma izpildītājs SIA "Data Security Solutions"
Līgumcena EUR 35 500.00
Informācija par iepirkumu
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece – Gunita Gremzde (sniedz tikai organizatoriska satura informāciju) Tālrunis: 67087386, fakss: 67087329, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv.
Iepirkuma līgums 56812a32-ce34-44d1-bc63-3db60a040016.pdf
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
15:15  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem