Par Saeimas informatīvo sistēmu pilnveidošanu un jauninājumu izstrādi. CPV kods: 72267000-4

Lēmuma pieņemšanas datums 02.11.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2. apakšpunktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas informatīvo sistēmu pilnveidošanu un jauninājumu izstrādi. CPV kods: 72267000-4
Identifikācijas numurs Saeima 2015/36
Līguma izpildītājs AS "Exigen Services Latvia"
Līgumcena Vienas vienības (darba dienas) cena EUR bez PVN 264,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 56375ee7-be14-42d4-9dfb-60420a040015.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 564dd09c-96c8-4a30-ad4a-39dc0a040016.pdf ;
Svētdien, 25.februārī