Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotajai Saeimas priekšsēdētājas pieņemšanai par godu COSAC plenārsēdes dalībniekiem. CPV kods: 55300000-3.

Lēmuma pieņemšanas datums 22.05.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. apakšpunktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Augsta līmeņa ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotajai Saeimas priekšsēdētājas pieņemšanai par godu COSAC plenārsēdes dalībniekiem. CPV kods: 55300000-3.
Identifikācijas numurs Saeima 2015/16
Līguma izpildītājs SIA "Nomeda"
Līgumcena 19465,00 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 555ee7c1-5968-452a-99c0-04380a0300a0.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 557173a8-8570-410d-be31-4c3c0a0300a0.pdf ;
Sestdien, 21.aprīlī