Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotās pieņemšanas organizēšanai nepieciešamo nojumju un telšu noma. CPV kods: 7995200-2

Lēmuma pieņemšanas datums 18.05.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2. apakšpunktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas ietvaros rīkotās pieņemšanas organizēšanai nepieciešamo nojumju un telšu noma. CPV kods: 7995200-2
Identifikācijas numurs Saeima 2015/17
Līguma izpildītājs SIA "Akurāts"
Līgumcena 10039,97 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 5559df7f-19d8-47b2-8c87-0d840a0300a0.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 55817340-afc4-4eb5-9a43-61a50a0300a1.pdf ;
Svētdien, 22.aprīlī