Par papildu iekārtu piegādi esošajai televīzijas sistēmai

Lēmuma pieņemšanas datums 24.04.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par papildu iekārtu piegādi esošajai televīzijas sistēmai
Identifikācijas numurs Saeima 2015/12
Līguma izpildītājs SIA "Tilts Integration"
Līgumcena EUR 13 815,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 553a3a6e-0fd4-4349-93ef-46680a0300a0.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 5551b64d-0ec0-428e-962f-24ed0a0300a1.pdf
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
15:15  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem