Lotus Notes programmatūras tehniskais atbalsts. CPV kods: 72267100-0

Lēmuma pieņemšanas datums 25.09.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Lotus Notes programmatūras tehniskais atbalsts. CPV kods: 72267100-0
Identifikācijas numurs Saeima 2013/21
Līguma izpildītājs SIA "CYONE"
Līgumcena Ls 21000
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa, tālrunis: 67087491, e-past; Kristine.Seglina@saeima.lv Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-X24100531.pdf ;
Svētdien, 25.februārī