Par higiēniskā papīra un saimniecības preču piegādi. CPV kods: 33760000-5

Lēmuma pieņemšanas datums 02.07.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par higiēniskā papīra un saimniecības preču piegādi. CPV kods: 33760000-5
Identifikācijas numurs Saeima 2013/18
Līguma izpildītājs SIA "Prāna Ko"
Līgumcena Vērtētā finanšu piedāvājuma summa Ls 6697,95, kopējā līgumsumma Ls 14000
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
 Saeimas kārtējā sēde