1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme         

1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums, kas nodibināts, lai godinātu Latvijas neatkarības aizstāvjus par 1991.gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tās personas, kuras morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus.

Piemiņas zīmi piešķir un pasniedz 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes valde, kuras sastāvā ir Saeimas priekšsēdētājs un četri viņa aicināti valdes locekļi. Saeimas priekšsēdētājs ir 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pilda savus pienākumus sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

Pašlaik darbojas valde 11. Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas vadībā. Aicinātie valdes locekļi ir Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, rakstniece Marina Kosteņecka, Saeimas Kancelejas direktors Māris Steins un 1991. gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais.

1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir ozollapām vainagota vairoga veida medaļa 4 cm diametrā, uz kuras attēlots lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts "LR 1991", bet piemiņas zīmes otrajā pusē — uzraksts "Par Latviju" un piemiņas zīmes numurs. Medaļa ir piestiprināta uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentes. Apbalvojuma komplektā ietilpst arī ikdienā nēsājamā piemiņas zīmes mazā nozīmīte (20 mm diametrā), kas vizuāli atgādina lielo medaļu.

Līdz ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, kuru parakstījis 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi un kura apstiprināta ar valdes zīmogu. Apliecībā tiek norādīts piemiņas zīmes numurs un valdes lēmums, ar kuru apbalvojums piešķirts.
Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996.gada 20.janvārī, un līdz šim apbalvoti vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu dalībnieku.

Kārtību, kādā notiek apbalvošana ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, regulē likums "Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi" un Valsts apbalvojumu likums. 2007.gada 20.decembrī tika pieņemti grozījumi Valsts apbalvojumu likuma Pārejas noteikumu 2.punktā, kas noteica, ka ierosinājumi par apbalvošanu ar piemiņas zīmi iesniedzami līdz 2008.gada 31.decembrim likumā "Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi" noteiktajā kārtībā.

Piemiņas zīmju pasniegšana noslēgusies 2011. gada oktobrī, kad tika apbalvotas visas personas, kuras bija ieteiktas noteiktā termiņā likumā paredzētajā kārtībā.

Apbalvotās personas, kuras dažādu iemeslu dēļ nav varējušas saņemt piemiņas zīmes, tiek lūgtas vērsties 1991. gada barikāžu muzejā Rīgā, Krāmu ielā 3 (tālr. 67213525).

Atzīstot nepieciešamību godināt personas, kuras 1991. gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību un pašaizliedzību, taču attiecībā uz kurām Barikāžu piemiņas zīmes valde nesaņēma ierosinājumus un tāpēc šīs personas netika apbalvotas ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, valde nolemj nodibināt Pateicības rakstu. Ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu var iesniegt jebkura persona 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai Rīgā, Krāmu ielā 3, Ainai Šūpulniecei, tālr.67213525.

Latvijas Republikā ir vēl šādi valsts apbalvojumi: Triju Zvaigžņu ordenis un tā goda zīme, Viestura ordenis un tā goda zīme, Atzinības krusts un tā goda zīme.

Ceturdien, 8.decembrī
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
08:45  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
 Radioraidījums "Frakciju viedokļi"