Piektdien, 27.maijā
11:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedra Riharda Kola tikšanās ar NB8 valstu jaunajiem diplomātiem
11:45  Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāres Karinas Pētersones tikšanās ar NB8 valstu jaunajiem diplomātiem
 Baltijas jūras parlamentārās konferences Pastāvīgās komitejas sēde Liepājā