Likumprojekta pieņemšanas gaita

Likumprojekta pieņemšanas gaitas shematiskais attēlojums
(no iesniegšanas brīža līdz izsludināšanai).

Piektdien, 24.februārī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde