SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS, ĪPAŠAS DABAS TERITORIJAS


Likums “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums”
(06.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)Aizsargjoslu likums
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 5.februārī (7.(ārkārtas) sēde)


Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums
(17.12.96.)
1.lasījums (pārtraukts) (“Par Rēzeknes brīvo zonu”) - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
1.lasījums - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Ķemeru nacionālo parku”
(16.01.97.)
1.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


Likums “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)


1997.gada 6.februārī (8.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam “Noteikumi par īpaši
atbalstāmajiem reģioniem””


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)

Likumprojekts “Par Salaspils Tehnoloģisko parku”1997.gada 28.maijā (12.sēde)

Likumprojekts “Jelgavas rūpniecības attīstības zonas
likums””


Likums “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likums “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas likumā”
(28.08.97.)
1.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām””