SOCIĀLIE JAUTĀJUMI


Likums “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības
pabalstiem””
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.decembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību””
(08.02.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par invalīdu medicīnisko
un sociālo aizsardzību””
1.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību””
(13.06.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


1996.gada 8.augustā (1.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par invalīdu medicīnisko
un sociālo aizsardzību””


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””
(03.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.decembrī (38.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1996.gada 27.decembrī (ārkārtas sesija)


Likums “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām””
(03.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.decembrī (38.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1996.gada 27.decembrī (ārkārtas sesija)



1996.gada 17.oktobrī (21.sēde) 


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par maternitātes un
slimības pabalstiem”” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu””
1.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 9.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Valsts apdrošināšanas
uzraudzības inspekciju””
1.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 9.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Valsts apdrošināšanas
uzraudzības inspekciju””
(28.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
(28.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)



Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par invalīdu
medicīnisko un sociālo aizsardzību””
(06.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 10.aprīlī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””
(21.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)


1997.gada 28.maijā (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par sociālo
palīdzību”” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību””
(11.06.97, 23.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
1.lasījumsx - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)


1998.gada 22.janvārī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu bezdarba gadījumā”” (Noraidīts)


Likums “Grozījums likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu””
(26.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)


1998.gada 5.martā (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu””


Likums “Grozījumi likumā “Par sociālo
palīdzību””
(05.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par maternitātes un
slimības pabalstiem””
(11.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām””
(26.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


1998.gada 26.martā (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par invalīdu medicīnisko
un sociālo aizsardzību”” (Noraidīts)


1998.gada 4.jūnijā (11.sēde)


Lēmuma projekts “Par vienotas sociālo pabalstu sistēmas
izveidošanu Latvijā”


1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)


Lēmuma projekts “Par vienotas sociālo pabalstu sistēmas
izveidošanu Latvijā” (Noraidīts)