PENSIJAS


1995.gada 21.decembrī (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(Nav pieņemts)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
1.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(05.09.96.)
1.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(03.10.96., 21.11.96.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)
1.lasījums - 1996.gada 13.novembrī (28.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 27.decembrī (ārkārtas sesija)


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(Noraidīts)


Likums “Par privātajiem pensiju fondiem”
(28.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)


1997.gada 6.februārī (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””


1997.gada 6.martā (17.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 15.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)1997.gada 28.maijā (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(Noraidīts)


1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(Nav pieņemts)


Militārpersonu izdienas pensiju likums
(09.10.97.)
1.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par privātajiem pensiju
fondiem””
(11.12.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


Likums “Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar
speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju likums” (“Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku
ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensijām”)
1.lasījums (MK noteikumi) - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””
(Noraidīts)1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
(19.02.98.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)
1.lasījums - 1998.gada 6.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
Otrreizējā caurlūkošana - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Par likuma “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
otrreizēju caurlūkošanu


1998.gada 19.martā (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par privātajiem
pensiju fondiem””
(23.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Likumprojekts “Likums par prokuroru izdienas pensijām”
(17.09.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Valsts fondēto pensiju likums”