NODOKĻI, NODEVAS


Likums “Grozījumi likumā “Par sociālo nodokli””
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””
(07.12.95.)
1.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””
(07.12.95.)
1.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības
nodokli””
(23.11.95., 07.12.95.)
1.lasījums - 1995.gada 14.decembrī (8.sēde)
2.lasījums (atlikts) - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Lēmums “Par likumprojekta “Par grozījumiem likumā
“Par pievienotās vērtības nodokli”” izskatīšanu un
priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu”Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi
invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām),
medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu
uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1995. un 1996.gadā”
(11.01.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 7.martā (12.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likums “Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem
sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 
1994.-1997.gadā”
(22.02.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


1996.gada 14.martā (13.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(Noraidīts)


1996.gada 21.martā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(Noņemts no izskatīšanas)


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(Noņemts no izskatīšanas)


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 16.maijā (8.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli””
(02.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
(02.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 30.maijā (10.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par sociālo nodokli””
(02.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par zemes nodokli””
(06.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 11.decembrī (38.(ārkārtas) sēde)
Otrreizēja caurlūkošana - 1996.gada 27.decembrī
(ārkārtas sesija)1996.gada 19.decembrī (41.sēde)


Lēmums “Par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes
nodokli”” otrreizēju caurlūkošanu”


1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde)


1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nodokļiem un
nodevām”” (Nav izskatāms pēc būtības)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un
nodevām”” (Noraidīts)


Likums “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa
atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām),
medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām) 1995., 1996 un 1997.gadā””
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”
(05.09.96.)
1.lasījums - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


1996.gada 7.novembrī (27.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
likumprojektam “Par nekustamā īpašuma nodokli””


Likums “Grozījumi likumā “Par dabas resursu
nodokli””
(05.09.96.)
1.lasījums - 1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.decembrī (35.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.decembrī (41.sēde)1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1995.,
1996. un 1997.gadā””


Likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli””
(07.10.96., 10.10.96.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)
1.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - (pārtraukts) - 1996.gada 28.novembrī (34.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 4.decembrī (35.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.decembrī (41.sēde)


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sociālo nodokli””


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(17.10.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)

Likums “Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu
nodevu un nodokli””
(06.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.decembrī (41.sēde)
2.lasījums (steidzamība atcelta) - 1997.gada 6.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”” (Noņemts no izskatīšanas)


1996.gada 13.novembrī (28.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(Noņemts no izskatīšanas)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli””
(13.11.96., 28.11.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par īpašuma nodokli””
(17.12.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 27.decembrī (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1997.gada 20.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par pievienotās vērtības
nodokli”” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
1.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)


1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pievienotās
vērtības nodokli””Likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli””
(27.02.97., 24.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(10.04.97.)
1.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par zemes nodokli””
(15.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(28.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


1997.gada 28.maijā (12.sēde)

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par pievienotās
vērtības nodokli”” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par pievienotās
vērtības nodokli””
(11.06.97.)
1.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


1997.gada 28.augustā (ārkārtas sesija)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes
nodokli””


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli””


Likums “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām””
(28.08.97., 25.09.97., 09.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sociālo nodokli””
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes nodokli””


1997.gada 25.septembrī (7.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu
ikgadējo nodevu””


Likums “Grozījumi likumā “Par pievienotās
vērtības nodokli””
(25.09.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”
(02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un 
nodevām””
(02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli””
(02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par īpašuma nodokli””
(02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par īpašuma nodokļa
maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām
un to uzņēmumiem 1994.-1997.gadā””
(02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli””
(09.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli””
(09.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)
2.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1997.gada 13.novembrī (16.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu
ienākuma nodokli””
(23.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.martā (11.sēde)


1997.gada 23.oktobrī (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes nodokli””


1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu
nodevu un nodokli”” (Noraidīts)


1997.gada 6.novembrī (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
(Noņemts no izskatīšanas)


Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa
atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)”
(18.12.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli””
(15.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
3.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1998.gada  21.maijā (9.sēde)
3.lasījums (noņemts no izskatīšanas) - 1998.gada 20.augustā (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par īpašuma nodokli””
(22.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli”” (Noraidīts)


1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli”” (Noņemts no izskatīšanas)


1998.gada 5.martā (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nodokļiem un
nodevām””


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli”” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli
naftas produktiem””


1998.gada 11.martā (11.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu
ikgadējo nodevu””Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli””
(11.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 7.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli
naftas produktiem””
(11.03.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


1998.gada 19.martā (12.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli”” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli”” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un
nodevām””
(01.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”
(23.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par transporta līdzekļu ikgadējo
nodevu””
(23.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 18.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Par ienākuma nodokli”
(27.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
(27.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 18.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”
(16.06.98.)
1.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likums “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”
(20.08.98.)
1.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


1998.gada 3.septembrī (4.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nodokļiem un
nodevām””


1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nodokļiem un
nodevām””


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli naftas produktiem””
(17.09.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un
nodevām””
(17.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)