MUITA


Likums ”Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)””
(14.03.96.)
1.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli
(tarifiem)”” (Noņemts no izskatīšanas)


Likums “Grozījumi Latvijas Republikas Muitas kodeksā”
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)


Muitas likums
(21.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1997.gada 15.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 21.maijā (11.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli
(tarifiem)”” (04.12.96., 10.10.96., 21.11.96.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
1.lasījums - 1997.gada 20.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
1.lasījumsx - 1996.gada 14.novembrī (28.sēde)
1.lasījumsx - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)1997.gada 20.martā (22.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par muitas nodokli
(tarifiem)””


Likums “Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas
noteikumu pārkāpumu lietās un nodokļu likumu
pārkāpumu gadījumos”
(20.02.97.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


1997.gada 20.novembrī (18.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par muitas
nodokli (tarifiem)””


Likums “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli
(tarifiem)””
(27.11.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)


Likums “Grozījumi Muitas likumā”
(19.02.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par muitas
nodokli (tarifiem)”” (“Priekšlikums grozījumiem likumā
“Par muitas nodokli (tarifiem)””)
(26.02.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli
(tarifiem)”
(27.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījums Muitas likumā”
(20.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)