MEŽI


Likums “Grozījums likumā “Par meža apsaimniekošanu
un izmantošanu””
(28.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.aprīlī (2.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par meža apsaimniekošanu
un izmantošanu””
1.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par meža apsaimniekošanu un
izmantošanu””
1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par meža apsaimniekošanu un
izmantošanu””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts meža
izmantošanu””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
3.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ieņēmumiem no
meža resursu realizācijas””
(16.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par ieņēmumiem no meža
resursu realizācijas””
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)