MEDICĪNA


Likums “Par prekursoriem”
(23.11.95.)
1.lasījums - 1995.gada 14.decembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 14.martā (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)


Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgas
aprites kārtību”
(23.11.95.)
1.lasījums - 1995.gada 14.decembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 14.martā (13.sēde)
3.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)


Likumprojekts “Iedzīvotāju reproduktīvās veselības
likums”
(23.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


1997.gada 20.martā (22.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojekta “Iedzīvotāju reproduktīvās
veselības likums” izskatīšanai otrajā lasījumā”


Farmācijas likums
1.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 10.aprīlī (1.sēde)


Likums “Par prakses ārstiem”
(06.06.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Likumprojekts “Dzīvības aizsardzības likums” (Noraidīts)


Likumprojekts “Nedzimuša bērna aizsardzības likums”
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par veterinārmedicīnu””
(07.10.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)Ārstniecības likums
(10.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 14.novembrī (28.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada
30.augusta noteikumos nr.177 “Ārstniecības noteikumi””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par veterinārmedicīnu””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums (atdots atpakaļ komisijām) - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Epidemioloģiskās drošības likums
(06.02.97.)
1.lasījums - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par veterinārmedicīnu””


Likums “Grozījumi Farmācijas likumā”
(13.11.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)


Likums “Grozījumi Ārstniecības likumā”
(12.02.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 12.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par prekursoriem””
(26.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par narkotisko un
psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību””
(26.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


1998.gada 20.maijā (9.sēde)


Lēmuma projekts “Par krīzes situācijas atzīšanu veselības
aprūpes jomā Latvijā”


1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Latvijas Sarkanā Krusta likums”


Lēmuma projekts “Par krīzes situācijas atzīšanu veselības
aprūpes jomā Latvijā” (Noraidīts)