ĪPAŠUMS


Likums “Grozījumi likumā “Par namīpašumu atdošanu
likumīgajiem īpašniekiem””
(11.01.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.aprīlī (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


1996.gada 7.martā (12.sēde)


Likumprojekts “Likums par valsts mantu” (Noraidīts)


Likums “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas kārtību””
(25.04.96., 06.06.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)


Likums “Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām
mūža organizācijām”
(25.04.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 28.novembrī (34.sēde)


1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par namīpašumu
atdošanu likumīgajiem īpašniekiem””


Likums “Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību
atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem””
1.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par namīpašumu denacionalizāciju
Latvijas Republikā””
(30.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)1996.gada 6.jūnijā (12.sēde)


Likumprojekts “Likums par kārtību, kādā atjaunojamas
juridisko personu īpašuma tiesības uz zemi, namīpašumiem
un citiem nekustamā īpašuma objektiem”


Likums “Par Valsts īpašuma fondu”
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


Likums “Par īpašumtiesību atjaunošanu Latvijas
Igauņu biedrībai”
(17.06.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


Likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par dzīvokļa īpašumu””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


Likums “Par īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas
Kara invalīdu savienībai”
(08.07.96.)
1.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)


Likums “Par zemes īpašuma atdošanu Latvijas
Agronomu biedrībai”
(06.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 23.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.martā (17.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)


Likums “Grozījums Augstākās padomes 1992.gada 15.septembra
lēmumā “Par Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā
īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām
vajadzībām” spēkā stāšanās kārtību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.decembrī (41.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””
(07.03.96.)
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
1.lasījumsx - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 13.martā (19.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām valsts lidostu uzņēmuma “Rīga” teritorijā”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.decembrī (41.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 5.februārī (7.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada
18.jūlija noteikumos nr.216 “Par nekustamā īpašuma
lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu
ārējiem objektiem”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)1997.gada 20.februārī (13.sēde)


Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma atdošanu zvejnieku
atjaunotajai kooperatīvajai sabiedrībai “Dzintarkrasts””


Likumprojekts “Noteikumi par nekustamo īpašumu Rīgā,
Bruņinieku ielā 29/31 un Rīgā, Vaļņu ielā 32 nodošanu
Brīvo arodbiedrību savienībai”
1.lasījums (MK noteikumi) (noraidīts) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)

Likums “Par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām
Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likums “Par nekustamo īpašumu Rīgā, Bruņinieku 
ielā 29/31 un Rīgā, Vaļņu ielā 32 nodošanu Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienībai”
(16.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)


Likums “Par nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā
37 nodošanu Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo
kultūras biedrību asociācijai”
(23.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)


Likums “Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu
Latvijas Grāmatrūpniecības arodu savienībai”
(11.12.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sede)1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par īpašuma
privatizāciju agroservisa uzņēmumos” (Noraidīts)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par namīpašumu
atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”” (Noraidīts)


1998.gada 5.martā (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā”” (Noraidīts)


Likums “Par īpašuma tiesību atjaunošanu ebreju
slimnīcas “Bikur Holim” biedrībai”
(26.03.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par dzīvokļa īpašumu””
(01.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 20.augustā (1.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu atdošanu
Latvijas Aizsargu organizācijai” (Nav pieņemts)Likums “Grozījums likumā “Par namīpašumu
atdošanu likumīgajiem īpašniekiem””
(30.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma (ēkas) Rīgā,
Raunas ielā 64 nodošanu Latvijas Invalīdu biedrībai”
(16.06.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma tiesību 
atjaunošanu Latvijas Sarkanajam Krustam”
(27.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā””
(27.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””
(27.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā””
(03.09.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


Likumprojekts “Par fizisko personu īpašuma un ienākumu
sākumdeklarēšanu”


1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Likumprojekts “Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta””