DEPUTĀTU PIEPRASĪJUMI, IESNIEGUMI, JAUTĀJUMI UN ATBILDES UZ TĀM


1993.gada 7.jūlija (1.sēde) 

Deputātu iesniegums - izveidot parlamenta izmeklēšanas
komisiju par totalitārisma seku dokumentācijas centra un
totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas darbību

1993.gada 29.jūlijā (8.sēde) 

Deputātu iesniegtie priekšlikumi:
1) deklarācijas projekts "Par Latvijas Republikas
konstitucionālās valsts varas atjaunošanu";
2) lēmuma projekts "Par bijušās Padomju Savienības
komunistiskās partijas un tai pakļauto organizāciju un
represīvo iestāžu darbību Latvijas Republikas teritorijā
un šīs darbības seku likvidēšanu"

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam par valsts
labības tirgus stabilizēšanu


1993.gada 12.augustā (10.sēde) 

Ministru kabineta atbilde uz Saeimas deputātu 1993.gada
29.jūlijā pieņemto pieprasījumu "Par valsts labības tirgus
stabilizēšanu"

1993.gada 9.septembrī (1.sēde) 

Deputātu frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" pieprasījums
Ministru prezidentam un tieslietu ministram

Deputātu frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" ierosinājums
"Par naftas produktu ievedmuitas tarifu likmēm"

DCP frakcijas iesniegums par izmaiņām Saeimas
izmeklēšanas komisijas sastāvā

1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" pieprasījums par
likumprojekta "Par papildinājumiem un grozījumiem
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanu
kā steidzamu

Deputātu M.Grīnblata, R.Milberga, J.Straumes, J.Kušneres,
A.Lamberga un citu deputātu iesniegtais pieprasījums
Ministru prezidentam un tieslietu ministram

Deputātu A.Lamberga, M.Budovska, A.Krastiņa, D.Stalta,
M.Grīnblata, J.Straumes un citu deputātu iesniegtais
pieprasījums Ministru prezidentam un finansu ministram

1993.gada 30.septembrī (4.sēde) 

Saeimas 10 deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
un finansu ministram


Ministru prezidenta iesniegums (par tehniskās kļūdas
izlabošanu Ministru kabineta 1993.gada 24.augusta
rīkojumā nr.14-r)

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" pieprasījums Latvijas
Republikas Ministru prezidentam V.Birkava kungam "Par
cilvēktiesību pārkāpumiem pret Latvijas Republikas
pilsoņiem, kuriem nav PSRS pases ar Iedzīvotāju reģistra
atzīmi"
1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)
1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde) 

LNNK frakcijas jautājums Ministru prezidentam V.Birkava
kungam (par nelegālo un prokomunistisko organizāciju
darbības izbeigšanu)

Demokrātiskā Centra partijas deputātu frakcijas iesniegums
par frakcijas nosaukuma maiņu (Demokrātiskās partijas
frakcija)

1993.gada 21.oktobrī (7.sēde) 

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" pieprasījums Ministru
prezidentam V.Birkava kungam (par dažu Rīgas namu
pārdošanu)

1993.gada 4.novembrī (9.sēde) 

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" pieprasījums Ministru
prezidentam attiecībā uz Pilsonības un imigrācijas
departamentu

Frakcijas "Saskaņa Latvijai" jautājums Ministru prezidentam
par straujo dzīves līmeņa lejupslīdi Latgalē


Frakcijas "Līdztiesība" jautājums Ministru prezidentam par
bērnu pabalstu piešķiršanu visiem, kam ir pastāvīgs
pieraksts Latvijas Republikā

1993.gada 11.novembrī (10.sēde) 

Atbilde uz Saeimas 1993.gada 4.novembra plenārsēdē
pieņemto pieprasījumu Ministru prezidentam par Ministru
kabineta lēmumu par nekustamajiem īpašumiem Rīgā

1993.gada 25.novembrī (12.sēde) 

Demokrātiskās partijas frakcijas pieprasījums tieslietu
ministram E.Levitam - sniegt paskaidrojumu, kāpēc
Tieslietu ministrija neizpilda Augstākās tiesas spriedumu

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības frakcijas
pieprasījums "Ministru prezidentam V.Birkavam un finansu
ministram U.Osim "Par Preiļu rajona pašvaldības budžeta
revīziju un tās rezultātiem""

1993.gada 2.decembrī (13.sēde) 

Demokrātiskās partijas frakcijas pieprasījums tieslietu
ministram E.Levitam

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības pieprasījums
Ministru prezidentam V.Birkavam, zemkopības ministram
J.Kinnam un privatizācijas valsts ministram D.Skultem

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības ierosinājums
Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam


1993.gada 9.decembrī (14.sēde) 

Atbilde uz jautājumu Ministru prezidentam V.Birkavam un
labklājības ministram J.Ritenim par Labklājības ministrijas
rīkojumu nr.61, kas paredz likvidēt P.Stradiņa Valsts
klīniskās slimnīcas pulmonoloģijas nodaļu

Atbilde uz Saeimas 1993.gada 2.decembra plenārsēdē
pieņemto pieprasījumu tieslietu ministram E.Levitam par
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbinieku
atjaunošanu darbā

Atbilde uz Saeimas 1993.gada 2.decembra plenārsēdē
pieņemto pieprasījumu Ministru prezidentam V.Birkavam,
zemkopības ministram J.Kinnam un privatizācijas valsts
ministram D.Skultem par pārstrādes uzņēmuma "Jelgavas
dzirnavnieks" privatizāciju

LNNK frakcijas deputātu jautājums Ministru prezidentam
V.Birkavam, kāpēc 1994.gada valsts budžeta projekts nav
iesniegts izskatīšanai Saeimā likumā noteiktajos termiņos
un kārtībā

1993.gada 16.decembrī (15.sēde) 

LNNK frakcijas deputātu jautājums par to, kādus pasākumus
veiks Latvijas valdība ar Krievijas militārpersonām, kurām
izbeidzas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš, un kā tiks
risināts jautājums par Latvijas teritorijā esošo Krievijas
armijas uzņēmumu darbību


1994.gada 13.janvārī (1.sēde) 

LNNK frakcijas pieprasījums Ministru kabinetam sakarā
ar to, ka Ministru kabinets, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Nacionālās drošības padomes 1994.gada
10.janvāra nelikumīgo prasību atbrīvot A.Ruču no ieņemamā
amata, pieņēmis neatbilstoši Satversmes 81.panta kārtībai
vairākus nelikumīgus dokumentus

LNNK frakcijas jautājums Ministru kabinetam un iekšlietu
ministram Ģ.V.Kristovskim sakarā ar bruņotu formējumu 
iebrukumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
izpildkomitejas valdes ēkā 1994.gada 11.janvārī

LNNK frakcijas jautājums Ministru kabinetam sakarā ar
valdības 1993.gada 21.decembrī apstiprinātajiem noteikumiem
nr.37 "Par pagaidu uzturēšanās atļauju un autotransporta
līdzekļu pārvietošanās atļauju pagarināšanu"

Frakcijas "Saskaņa Latvijai" jautājums Ministru prezidentam
Valdim Birkavam un iekšlietu ministram Ģirtam Valdim 
Kristovskim par to, kādi pasākumi tiks veikti, lai stabilizētu
iekšpolitisko situāciju Latvijā un nepieļautu ārpusparlamentāru
rīcību, kura tieši vai netieši destabilizē likumīgo valsts varu

1994.gada 27.janvārī 

Deputātu frakcijas "Saskaņa Latvijai" pieprasījums Latvijas
Republikas tieslietu ministram E.Levita kungam "Par 
darbībām ar nekustamo īpašumu Latvijas Republikā"

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam "Par Ministru
kabineta pieņemtajiem noteikumiem nr.1 (prot.nr.3, 1.paragr.)
Satversmes 81.panta kārtībā"


Atbilde uz LNNK frakcijas deputātu jautājumu Ministru
kabinetam sakarā ar valdības 1993.gada 21.decembrī
apstiprinātajiem noteikumiem nr.37 "Par pagaidu uzturēšanās
atļauju un autotransporta līdzekļu pārvietošanās atļauju
pagarināšanu"

Atbilde uz LNNK frakcijas deputātu jautājumu Ministru
kabinetam un iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim par to,
kādi pasākumi tiks veikti, lai stabilizētu iekšpolitisko
situāciju Latvijā un nepieļautu ārpusparlamentāru rīcību,
kura tieši vai netieši destabilizē likumīgo valsts varu

Atbilde uz LNNK frakcijas deputātu jautājumu Ministru
kabinetam par apelsīnu sūtījumu no Itālijas

Atbilde uz LNNK frakcijas deputātu jautājumu Ministru
prezidentam V.Birkavam par uzdevumu Ārlietu ministrijai
kompensēt dienesta dzīvokli E.Levita ģimenei Bonnā

Deputātu frakcijas "Saskaņa Latvijai" priekšlikums Kārtības
ruļļa 97.panta kārtībā - par deputāta Roberta Milberga
atsaukšanu no Saeimas Izmeklēšanas komisijas

1994.gada 10.februārī (6.sēde)

Frakcijas "Līdztiesība" deputātu jautājums finansu ministram
U.Osim attiecībā uz to, lai algas nodokļa grāmatiņas un algas
nodokļa gada kartes saņemtu visi, kam ir pastāvīgs pieraksts
Latvijas Republikā

Deputātu pieprasījums izdarīt grozījumus atsevišķos pantos
šādos likumos: "Par īpašuma privatizāciju agroservisa 
uzņēmumos", "Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma
privatizāciju agroservisa uzņēmumos" spēkā stāšanās
kārtību", "Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju"
un "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu privatizāciju"


Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
V.Birkavam un valsts reformu ministram M.Gailim jautājumā
par Radio un televīzijas padomes padotību

LNNK frakcijas deputātu jautājums Ministru kabinetam 
attiecībā uz valdības oficiālo viedokli par bijušās PSRS un 
Krievijas atvaļināto militārpersonu statusu, sociālajām 
garantijām un repatriācijas nosacījumiem

LNNK frakcijas deputātu jautājums Ministru kabinetam
attiecībā uz valdības oficiālo viedokli par Skrundas lokatora
iespējamās turpmākās darbības laiku un demontāžas
nosacījumiem

LNNK frakcijas deputātu jautājums finansu ministram
U.Osim attiecībā uz 1993.gada budžeta izpildi

LNNK frakcijas deputātu jautājums iekšlietu ministram
Ģ.V.Kristovskim par Pilsonības un imigrācijas departamentu

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu jautājums Ministru
prezidentam V.Birkavam attiecībā uz Rīgas pilsētas
8.poliklīniku

Atbilde uz Saeimas 1994.gada 27.janvāra pieprasījumu
Ministru kabinetam

1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Frakcijas "Līdztiesība" deputātu jautājums finansu
ministram U.Osim attiecībā uz to, lai algas nodokļa
grāmatiņas un algas nodokļa gada kartes saņemtu visi,
kam ir pastāvīgs pieraksts Latvijas Republikā

LNNK frakcijas deputātu jautājums Ministru kabinetam
attiecībā uz valdības oficiālo viedokli par Skrundas
lokatora iespējamās turpmākās darbības laiku un demontāžas
nosacījumiem

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu jautājums
Ministru prezidentam V.Birkavam attiecībā uz Rīgas pilsētas
8.poliklīniku

LNNK frakcijas deputātu jautājums Ministru kabinetam
attiecībā uz valdības oficiālo viedokli par bijušās PSRS un
Krievijas atvaļināto militārpersonu statusu, sociālajām
garantijām un repatriācijas nosacījumiem

LNNK frakcijas deputātu jautājums iekšlietu ministram
Ģ.V.Kristovskim par Pilsonības un imigrācijas departamentu

Saeimas pieprasījums tieslietu ministram E.Levitam informēt
Saeimu, kad un kādā veidā tiks sakārtota likumdošana īpašuma
tiesību jautājumos

Frakcijas "Saskaņa Latvijai" deputātu jautājums iekšlietu
ministram Ģ.V.Kristovskim attiecībā uz to, ka Latvijas
Republikas masu informācijas līdzekļos parādījies kārtējais
Pilsonības un imigrācijas departamenta darbinieku grupas
politiskais paziņojums, kurā apzināti sagrozīti Latvijas
Republikas likumdošanas akti iedzīvotāju reģistrācijas un
dzīvokļu likumdošanas aktos

1994.gada 24.februārī (8.sēde)

Atbilde uz frakcijas "Saskaņa Latvijai" deputātu jautājumu
Latvijas Republikas iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim
par Pilsonības un imigrācijas departamenta darbību

Latvijas Republikas tieslietu ministra E.Levita atbilde uz
Saeimas pieprasījumu par darbībām ar nekustāmo īpašumu
Latvijas Republikā

LNNK frakcijas deputātu jautājums privatizācijas valsts
ministram D.Skultem par Kalnciema būvmateriālu kombināta
nelikumīgu privatizāciju

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Birkavam
- darīt zināmus deputātiem Latvijas un Krievijas starpvalstu
sarunās abu pušu iesniegto un apspriežamo nolīgumu
projektus

1994.gada 3.martā

Atbilde uz LNNK frakcijas deputātu jautājumu privatizācijas
valsts ministram D.Skultem par Kalnciema būvmateriālu
kombināta nelikumīgo privatizāciju

Atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam
V.Birkavam par deputātu iepazīstināšanu ar Latvijas un
Krievijas starpvalstu sarunās iesniegto un apspriežamo
nolīgumu projektiem

Saeimas deputātu jautājums darba valsts ministram A.Bērziņam
par Centrālās vēlēšanu komisijas un citu vēlēšanu komisijas
locekļu un darbinieku atalgojumu

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu jautājums 
iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim par kārtējo reorganizāciju
Pilsonības un imigrācijas departamenta vadībā

LNNK frakcijas deputātu jautājums Ministru kabinetam
par Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmuma "Par
Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" spēkā
stāšanās kārtību" 2.punkta izpildi


1994.gada 10.martā (10.sēde)

Saeimas deputātu pieprasījums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam V.Birkavam un Latvijas Republikas finansu
ministram U.Osim par Finansu ministrijas 1993.gada
11.oktobra vēstules nr.12-2/374 atsaukšanu un pasākumiem,
kādus veic Ministru kabinets, lai ministriju darbinieki
neskaidrotu likumus un neizplatītu dokumentus, kas ir
pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem

Atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu darba valsts ministram
A.Bērziņam par atalgojuma noteikšanu Centrālās vēlēšanu
komisijas locekļiem un darbiniekiem

Atbilde uz frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu jautājumu
iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim par Pilsonības un
imigrācijas departamentu

Atbilde uz LNNK deputātu jautājumu Ministru kabinetam
par Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmuma "Par
Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" spēkā
stāšanās kārtību" 2.punkta izpildi

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu jautājums
Latvijas Republikas Ministru prezidentam V.Birkavam
un cilvēktiesību valsts ministram O.Brūveram - darīt zināmus
Saeimas deputātiem cilvēktiesību valsts ministra svarīgākos
pienākumus un darbības programmu

Saeimas deputātu pieprasījums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam V.Birkavam, aizsardzības ministram
V.V.Pavlovskim, ārlietu ministram G.Andrejevam un
ģenerālprokuroram J.Skrastiņam par Punduru dzelzceļa
mezglu Baltinavas pagastā


1994.gada 17.martā (11.sēde)

Atbilde uz frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu
jautājumu Ministru prezidentam V.Birkavam un 
cilvēktiesību valsts ministram O.Brūveram par cilvēktiesību
valsts ministra pienākumiem un darbības programmu

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
V.Birkavam un finansu ministram U.Osim sakarā ar
Latvijas Republikas likuma "Par apgrozījuma nodokli"
skaidrojumu

1994.gada 18.martā (12.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas
Ministru prezidentam V.Birkavam par ārzemju braucieniem

LNNK frakcijas deputātu jautājums Latvijas Republikas
Ministru kabinetam par to, vai ir paredzēti grozījumi esošajos
likumdošanas aktos, lai pensionāri, nezaudējot pensijas,
varētu saņemt atlīdzību par darbu vēlēšanu komisijās

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Atbilde uz deputātu jautājumu Ministru prezidentam
V.Birkavam par ministru un Ministru kabineta darbinieku
ārvalstu apmeklējumiem

Atbilde uz deputātu jautājumu Ministru kabinetam par likuma
"Par valsts pensiju pagaidu aprēķināšanas kārtību" 7.panta
pirmās daļas nosacījumu izpildīšanu

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru prezidentam
V.Birkavam par Latvijas Republikas starptautiskajiem
līgumiem ar Krievijas Federāciju (Steidzamība noraidīta)


1994.gada 30.martā (14.sēde)

LNNK frakcijas deputātu jautājums Latvijas Republikas 
ārlietu ministram G.Andrejevam par Latvijas Republikas
Ārlietu ministrijas pasākumiem jūras robežas noteikšanā
ar Lietuvu

Kristīgo demokrātu savienības frakcijas deputātu jautājums
Latvijas Republikas Ministru prezidentam V.Birkavam,
Latvijas Republikas izglītības, kultūras un zinātnes ministram
J.Vaivadam par Ikšķiles evanģēliski luteriskās draudzes
baznīcu

Frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu jautājums Ministru
prezidentam V.Birkavam un aizsardzības ministram 
V.V.Pavlovskim par Baltijas miera spēku bataljonu

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
V.Birkavam par Krievijas Ziemeļrietumu karaspēka grupas
vadības pasākumiem atvaļināto militārpersonu skaita
palielināšanu Latvijā

Atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu Ministru 
prezidentam V.Birkavam par situāciju ar Punduru 
dzelzceļa mezglu Baltinavas pagastā

1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Atbilde uz LNNK frakcijas deputātu jautājumu ārlietu
ministram G.Andrejevam par Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas pasākumiem jūras robežas noteikšanā ar Lietuvu

Atbilde uz Kristīgo demokrātu savienības frakcijas deputātu
jautājumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam
V.Birkavam un Latvijas Republikas izglītības, kultūras un
zinātnes ministram J.Vaivadam par Ikšķiles evanģēliski
luteriskās draudzes baznīcu

Atbilde uz frakcijas "Tēvzemei un brīvībai" deputātu
jautājumu Ministru prezidentam V.Birkavam un aizsardzības
ministram V.V.Pavlovskim par Baltijas miera spēku bataljonu

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam 
V.Birkavam un finansu ministram U.Osim par Ventspils
pilsētas veselības aizsardzības iestāžu finansēšanu likumā
paredzētajā apjomā

1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Atbilde uz Saeimas pieprasījumu Ministru prezidentam
V.Birkavam informēt Saeimu par to, kādi konkrēti pasākumi
tiks veikti, lai kontrolētu Krievijas armijas izvešanas procesu
un nepieļautu demobilizēto virsnieku skaita palielināšanos
Latvijā, kā arī viņu iesaistīšanos komercstruktūru darbībā, 
bruņotu aizsardzības vienību radīšanā un turpmāk veicinātu
viņu izbraukšanu no Latvijas

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru prezidentam
V.Birkavam par 1994.gada 10.martā nodibināto Latvijas un 
Vācijas kopuzņēmumu "Berlat" SIA, kas reģistrēts šā gada
17.martā, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus un Ministru
kabineta noteikumus. (Nepieņemts)

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Zemessardzes
štāba priekšniekam J.Eihmanim. (Nepieņemts)

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim
par speciālām apliecībām autovadītājiem, kuras dod tiesības
neievērot satiksmes noteikumus; cik un kādām personām pēc
kādiem kritērijiem šāds dokuments ir izsniegts un uz cik ilgu
laiku

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas aizsardzības
ministram V.V.Pavlovskim un Zemessardzes štāba priekšniekam
J.Eihmanim par bruņojuma iegādi Zemessardzei

1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Atbilde uz aizsardzības ministram V.V.Pavlovskim un
Zemessardzes štāba priekšniekam J.Eihmanim uzdoto
jautājumu par bruņojuma iegādi Zemessardzei un par
Zemessargu konferences sasaukšanu

Atbilde uz iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim uzdoto
jautājumu par speciālo apliecību izsniegšanu autovadītājiem

1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Birkavam
par to, kādi jautājumi ietverti apspriešanai Eiropas stabilitātes
pakta ietvaros

1994.gada 19.maijā (7.sēde)

Atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam
V.Birkavam par to, kādi jautājumi ietverti apspriešanai Eiropas
stabilitātes pakta ietvaros

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim
sakarā ar Krievijas Federācijas valdības delegācijas iesniegto 
personu sarakstu, kuras uz 1992.gada 28.janvāri pastāvīgi
dzīvoja Latvijas Republikas teritorijā

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Birkavam,
finansu ministram U.Osim par Ventspils pilsētas veselības
aizsardzības iestāžu finansēšanu

Deputātu jautājums īpašo uzdevumu ministram E.Inkēnam
par viņam pakļauto štatu struktūru


1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Atbilde uz jautājumu iekšlietu ministram Ģ.V.Kristovskim 
sakarā ar Krievijas Federācijas valdības delegācijas iesniegto
personu sarakstu, kuras uz 1992.gada 28.janvāri pastāvīgi
dzīvoja Latvijas Republikas teritorijā

1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
V.Birkavam par to, kas tiks darīts, lai atrisinātu nomaksas
piena piegādātājiem par nodoto pienu un segtu valsts
uzņēmumu radītos parādus piensaimniekiem

1994.gada 21.jūnijā (15.sēde)

Deputātu jautājums Latvijas Republikas izglītības, kultūras
un zinātnes ministram J.Vaivadam par Latgales programmai
piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu

1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Birkavam,
finansu ministram U.Osim par cukura apgrozījuma nodokļa
daļas ieskaitīšanu Zemkopības ministrijas cukura ražošanas
veicināšanas fondā

Deputātu frakcijas "Tautsaimnieku politiskā apvienība"
pieprasījums Ministru prezidentam V.Birkavam par Latvijas
Republikas valdības viedokli sakarā ar Lietuvas Ignalinas
atomelektrostacijas ekspluatāciju un zviedru ekspertu atzinumu
par tās darbību

Latgales deputātu grupas jautājums izglītības un zinātnes
ministram J.Vaivadam par Latvijas Republikas nacionālās
izglītības programmas pilnu saturu


Latgales deputātu grupas jautājums valsts kultūras ministram
J.Dripem par faktisko līdzekļu sadali Latgales programmas
ietvaros

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Birkavam par
stāvokli Latvijas lauksaimniecībā un valdības veiktajiem
pasākumiem ekonomikas konkurētspējas palielināšanai

1994.gada 2.septembrī (1.sēde)

V.Birkava atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu sakarā
ar Latvijas Republikas 5.Saeimas 1993.gada dokumentu
nr.22 "Ziņojums par Ministru kabineta sastādīšanu un
deklarācija par kabineta iecerēto darbību". (Atlikta)

Jautājums Latvijas Republikas izglītības, kultūras un zinātnes 
ministram J.Vaivadam par Latgales programmas piešķirto
budžeta līdzekļu izlietojumu

Jautājums Latvijas Republikas izglītības, kultūras un
zinātnes ministram J.Vaivadam par Latvijas Republikas
Nacionālās izglītības programmas pilnu saturu (no pirmskolas
līdz augstskolai) un stratēģiju visā valsts teritorijā

Jautājums Latvijas Republikas kultūras valsts ministram
J.Dripem par faktisko līdzekļu sadali Latgales programmas
ietvaros (20 245 lati gadā)

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Birkavam
par atskaites sniegšanu 1994.gada 15.septembrī par stāvokli
Latvijas tautsaimniecībā un valdības veiktajiem pasākumiem
ekonomikas konkurētspējas palielināšanai

Deputātu pieprasījums ekonomikas ministram O.Kehrim par
ziņojuma sniegšanu Saeimai par valdības veiktajiem
pasākumiem 1994./1995.gada apkures sezonas nodrošināšanai


1994.gada 8.septembrī (2.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta V.Birkava atbilde
uz Saeimas pieprasījumu sakarā ar Latvijas Republikas
5.Saeimas 1993.gada dokumentu nr.22 "Ziņojums par
Ministru kabineta sastādīšanu un deklarācija par kabineta 
iecerēto darbību"

Saeimas deputātu jautājums izglītības, kultūras un zinātnes
ministram J.Vaivadam par Latvijas Republikas Nacionālās
izglītības programmu

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Birkavam
par to, kādēļ Latvijas Republikas vēstniecība Maskavā
atteikusies piešķirt vīzas iebraukšanai Latvijā tibetiešiem

1994.gada 15.septembrī (3.sēde)

Ministru prezidenta V.Birkava atbilde uz Saeimas deputātu
pieprasījumu par Latvijas Republikas likumu "Par valsts
budžetu 1994.gadam" (jautājums par cukura ražošanas
veicināšanas fondu)

Izglītības, kultūras un zinātnes ministra J.Vaivada atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par Latvijas Republikas
Nacionālās izglītības programmu

Ministru prezidenta V.Birkava atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par Latvijas Republikas vēstniecības Maskavā
atteikumu piešķirt vīzas iebraukšanai Latvijā tibetiešiem

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas satiksmes
ministram A.Gūtmanim par preses izdevumu piegādes
tarifu palielināšanu abonentiem 1995.gadā


Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Gūtmaņa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par valsts uzņēmuma
"Latvijas pasts" nodomu palielināt preses izdevumu
piegāžu izcenojumu abonentiem 1995.gadā

1994.gada 29.septembrī (5.sēde)

Ekonomikas ministra J.Zvanītāja atbilde uz Saeimas
pieprasījumu par ziņojuma sniegšanu Saeimai par valdības
veiktajiem pasākumiem 1994./1995.gada apkures sezonas
nodrošināšanai

1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)

Ekonomikas ministra J.Zvanītāja atbilde uz Saeimas
pieprasījumu par ziņojuma sniegšanu Saeimai par valdības
veiktajiem pasākumiem 1994./1995.gada apkures sezonas
nodrošināšanai

Finansu ministra A.Piebalga atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par Ministru kabineta noteikumu nr.90 "Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"
prasību izpildi

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam 
pagarināt privatizācijas konta atvēršanas termiņu līdz
1995.gada 1.jūlijam

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministram 
J.Vaivadam par darba samaksu pedagoģiskajiem darbiniekiem

1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam par Latvijas Republikas Valodu likuma
ievērošanu


Izglītības un zinātnes ministra J.Vaivada atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par darba samaksu no budžeta finansējamo
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem

1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam par
Latvijas Republikas Valodu likuma ievērošanu

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas pieprasījumu
par Ministru kabineta noteikumu nr.179 "Par privatizācijas
sertifikātiem" 3.panta 9.punktā noteikto privatizācijas kontu
atvēršanas termiņu pagarināšanu

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam par 1991.gada 30.oktobrī pieņemtajiem likumiem
"Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" un
"Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" (par
kompensācijas izmaksām)

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam 
M.Gailim par samaksu cukurbiešu audzētājiem

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Saeimas deputātu jautājums veselības valsts ministram 
N.Zemvaldim par paskaidrojuma sniegšanu par 1995.gada
valsts budžeta projektā iekļauto veselības aprūpei paredzēto
nepabeigto celtniecības objektu finansēšanu

Latvijas Republikas Ministru prezidenta atbilde uz deputātu
jautājumu sakarā ar Latvijas Republikas 1991.gada 30.oktobrī 
pieņemtajiem likumiem "Par namīpašumu denacionalizāciju 
Latvijas Republikā" un "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem
īpašniekiem" (par kompensāciju izmaksām)


Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram 
J.A.Trapānam par pulkveža V.Jaroņa atvaļināšanu no
Latvijas Republikas Aizsardzības spēkiem

Saeimas deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes
ministram J.Vaivadam par pedagoģisko darbinieku algām

Deputātu patstāvīgais priekšlikums - iekļaut 1994.gada 27.oktobra sēdes darba kārtībā lēmuma projektu 
"Par kompensāciju par nacionalizētajiem un nelikumīgi atsavinātajiem īpašumiem"

1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Ministru prezidenta atbilde uz pieprasījumu par samaksu 
cukurbiešu audzētājiem

Veselības valsts ministra N.Zemvalda atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par paskaidrojuma sniegšanu par 1995.
gada valsts budžeta projektā iekļauto veselības aprūpei
paredzēto nepabeigto celtniecības objektu finansēšanu

Latvijas Republikas aizsardzības ministra J.A.Trapāna
atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par pulkveža 
J.Jaroņa atvaļināšanu no Latvijas Republikas Aizsardzības
spēkiem

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
M.Gailim par P.Stradiņa slimnīcas likvidāciju

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Gūtmanim 
par preses izdevumu pasūtīšanai joprojām izmantotajām
PSRS Sakaru ministrijas veidlapām


1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Satiksmes ministra A.Gūtmaņa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par PSRS Sakaru ministrijas veidlapu izmantošanu
preses izdevumu pasūtīšanai

Saeimas deputātu pieprasījums privatizācijas valsts ministram
D.Skultem par Valsts privatizācijas fonda līdzekļu sadali

1994.gada 17.novembrī (13.sēde)

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam M.Gailim
jautājumā par elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu nozares
likumdošanas sakārtošanas nepieciešamību atbilstoši 
demokrātiskas valsts principiem

Privatizācijas valsts ministra D.Skultes atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par Privatizācijas fonda līdzekļu sadali

Par Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam
M.Gailim par nekustamā īpašuma Rīgā, Jaunielā 24 valsts
daļas pārdošanas likumību

Atkārtota atbilde uz Saeimas pieprasījumu par valdības
veiktajiem pasākumiem 1994./1995.gada apkures sezonas
nodrošināšanai (saskaņā ar Saeimas 5.oktobra sēdē
pieņemto lēmumu)

1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Jaunielā 24
valsts daļas pārdošanas likumību


1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Saeimas deputātu pieprasījums Latvijas Republikas
satiksmes ministram A.Gūtmanim un Latvijas Republikas
finansu ministram A.Piebalgam sniegt informāciju par
Latvijas valsts uzņēmuma "Latvijas kuģniecība" saimniecisko
darbību, nodokļu maksājumiem valsts budžetā un vadības
rīcības likumību

1994.gada 8.decembrī (17.sēde)

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram J.Ādamsonam
par Pilsonības un imigrācijas departamenta rajonu un
pilsētu nodaļu darbu

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru prezidentam
M.Gailim par Ministru kabineta noteikumiem nr.27 "Par 
naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas
kārtību" publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 1994.gada
3.decembrī, pārkāpjot Valodu likuma 8.pantu (steidzamība 
noraidīta)

Saeimas deputātu pieprasījums aizsardzības ministram 
J.A.Trapānam par to, kad tiks izstrādāta valsts aizsardzības
koncepcija un kā turpmāk paredzēts izmantot piecus
lidlaukus

Saeimas deputātu pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram J.Iesalniekam par to, kā tiek pildīts likums
"Par bīstamajiem atkritumiem" un lēmums par šā likuma spēkā
stāšanos

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par to, kā paredzēts izmantot ēku Palasta ielā 9


1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Latvijas Republikas iekšlietu ministra J.Ādamsona atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par Pilsonības un
imigrācijas departamenta rajonu un pilsētu nodaļu darbu

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par ēku Palasta ielā 9

Saeimas deputātu jautājums finansu ministram A.Piebalgam
par to, kad un kādā veidā Latvijas valsts nodrošinās 1990.gada
bijušās PSRS bezprocentu aizņēmuma apmaksu Latvijas
Republikā dzīvojošām personām

1994.gada 21.decembrī (20.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas tieslietu
ministram R.Apsītim par tiesu piesēdētāju darba materiālo
nodrošināšanu

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru 
prezidentam M.Gailim par likumprojekta "Par valsts
noslēpumu" neiesniegšanu Saeimai

Latvijas Zemnieku savienības frakcijas steidzams 
pieprasījums par finansējumu samazināšanu lauksaimniecībai
likumprojektā "Par valsts budžetu 1995.gadam"

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru prezidentam
M.Gailim un finansu ministram A.Piebalgam par likuma "Par
valsts budžetu 1994.gadam" izpildi (par asignējumiem 
Krājbankai mērķaizdevumu obligāciju atpirkšanai)

Latvijas Republikas finansu ministra A.Piebalga atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumu par 1990.gada bijušās PSRS
bezprocentu aizņēmuma atmaksu Latvijas Republikā
dzīvojošām personām

1995.gada 12.janvārī (1.sēde)

Latvijas Republikas tieslietu ministra atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par tiesu piesēdētāju darba materiālo
nodrošinājumu

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumiem, kas saistīti ar likumprojektu
"Par valsts noslēpumu"

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par regulēšanu zemes dzīļu izmantošanas kārtībā

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram
J.A.Trapānam

1995.gada 26.janvārī (3.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par zemes dzīļu izmantošanas kārtību regulējoša
likumprojekta izstrādāšanu

Saeimas priekšsēdētāja biedra A.Krastiņa atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par Drošības dienesta dežūrām Saeimas
sēžu zālē

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru 
prezidentam M.Gailim un finansu ministram A.Piebalgam par 
Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu "Par peļņas nodokļa
avansa maksājumu noteikšanas kārtību un ar to saistīto
spēkā esošo likumu neievērošanu" (Steidzamība noraidīta)


1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Saeimas priekšsēdētāja biedra A.Krastiņa atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par Drošības dienesta dežūrām Saeimas
sēžu zālē

LZS frakcijas steidzams pieprasījums Ministru prezidentam
M.Gailim par līdzekļu piešķiršanu kredīta formā zemniekiem 
pavasara lauku darbu veikšanai (Steidzamība noraidīta)

1995.gada 9.februārī (5.sēde)

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Latvijas Republikas
iekšlietu ministram J.Ādamsonam par Lainbankas amatpersonu
V.Dambiņa un V.Vīganta arestu un par kratīšanu Zemes bankas
prezidenta A.Ruseļa mājās

Latgales deputātu grupas jautājums Latvijas Republikas
izglītības ministram J.Vaivadam un Latvijas Republikas
finansu ministram A.Piebalgam par Daugavpils 
Pedagoģisko institūtu

1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par budžeta asignējumu samazināšanu Latvijas Radio

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par Pasaules Bankas Rehabilitācijas kredīta veselības
aizsardzības sadali un izlietojumu

Izglītības un zinātnes ministra J.Vaivada un finansu ministra
A.Piebalga atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par
Daugavpils Pedagoģiskajai universitātei neieskaitīto
1994.gadā paredzētā budžeta finansējuma daļu


Latvijas Republikas iekšlietu ministra J.Ādamsona atbilde uz 
Saeimas pieprasījumu sakarā ar Iekšlietu ministrijas darbinieku
veikto a/s "Lainbanka" amatpersonu V.Dambiņa un
V.Vīganta arestu, kā arī izdarīto kratīšanu Zemes bankas
prezidenta A.Ruseļa mājā

1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par budžeta asignējumu samazināšanu Latvijas
Radio

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par Pasaules bankas Rehabilitācijas kredīta
veselības aizsardzībai sadali un izlietojumu

1995.gada 2.martā (10.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas
aizsardzības ministram J.A.Trapānam

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas izglītības
un zinātnes ministram J.Vaivadam par pamatskolu
reorganizāciju

1995.gada 9.martā (11.sēde)

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra 
J.Vaivada atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par
jaunizstrādātajā Izglītības likuma projekta paredzēto
pamatskolu reorganizāciju

Latvijas Republikas aizsardzības ministra J.A.Trapāna
atbilde uz Saeimas deputātu jautājumiem par Čehijas
ieroču dāvinājuma izmantošanu un Aizsardzības spēku
sapieru bataljonu


Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim par stabilu, pasaules tirgū konkurētspējīgu
nacionālo aviokompāniju

1995.gada 16.martā (12.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa un
Monopoldarbības uzraudzības komitejas vadītājas
I.Rudušas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumiem par
Latvijas nacionālās aviokompānijas izveidošanu

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums par valsts akciju
sabiedrības "Latvijas lauksaimniecības finansu sabiedrība"
darbību (Steidzamība noraidīta)

Saeimas deputātu pieprasījums Latvijas Republikas
Ministru kabinetam par dalībnieku sarakstu un izmaksām
G.Ulmaņa kunga un M.Gaiļa kunga 1994.gadā vadītajām
delegācijām uz Ķīnas Tautas Republiku

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Latvijas 
Republikas Ministru prezidentam M.Gailim, satiksmes
ministram A.Gūtmanim, aizsardzības ministram J.A.Trapānam
un ārlietu ministram V.Birkavam par Vaiņodes lidlauku
(Steidzamība noraidīta)

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram
J.A.Trapānam par iespēju iegādāties ASV ieročus

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim un Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektoram
J.Naglim

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas aizsardzības
ministram J.A.Trapānam par deputātu apsardzi


1995.gada 29.martā (15.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa un
Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektora J.Nagļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumiem, kas saistīti ar sociālā
nodokļa un algu parādu uzkrāšanos valsts uzņēmumos

Latvijas Republikas aizsardzības ministra atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumiem par Aizsardzības
ministrijas pasākumiem, lai iegādātos M-14 šautenes ar
noteikto cenu 3% no to vērtības Amerikas Savienoto
Valstu EDA programmas ietvaros

Latvijas Republikas aizsardzības ministra atbilde uz 
Saeimas deputātu jautājumiem par Drošības dienesta
darbinieku apsardzes norīkošanu Saeimas deputātiem

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas ārlietu
ministram V.Birkavam par 1995.gada 10.februārī
Strasbūrā parakstītās Eiropas cilvēktiesību konvencijas
ratificēšanu un tās 25.un 46.panta darbības realizēšanu

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam M.Gailim par "Latvenergo" darbību, izmantojot
līdzekļus politisko partiju finansēšanai

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam M.Gailim par krievu valodas kā valsts 
valodas juridiskā statusa piešķiršanu Daugavpils pilsētā

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas iekšlietu
ministram J.Ādamsonam par ieslodzījuma vietu medicīnas
darbinieku atalgojumu

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas aizsardzības
ministram par artilērijas un mīnmetēju divizioniem un par
plānoto "Chevrolet Blazer" iepirkumu no ASV bruņoto
spēku krājumiem

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram
A.Bērziņam un cilvēktiesību valsts ministram J.Ā.Tupesim
par psihiatrijas sociālo aprūpi Latvijā

1995.gada 30.martā (16.sēde)

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru
prezidentam M.Gailim par valsts akciju sabiedrību
"Latvenergo"

1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par krievu valodas kā
valsts valodas juridiskā statusa piešķiršanu Daugavpils
pilsētā

Latvijas Republikas iekšlietu ministra J.Ādamsona
atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par ieslodzījuma
vietu medicīnas darbinieku atalgojumu

Latvijas Republikas aizsardzības ministra atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumiem par artilērijas un mīnmetēju
divizioniem un par plānoto "Chevrolet Blazer" iepirkumu
no ASV bruņoto spēku krājumiem

Latvijas Republikas labklājības ministra A.Bērziņa
un cilvēktiesību valsts ministra J.Ā.Tupeša atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumiem par psihiatrijas sociālās
aprūpes stāvokli Latvijā

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas
tieslietu ministram R.Apsītim par Notariāta likumu


Saeimas deputātu jautājums veselības aizsardzības valsts
ministram P.Apinim par likuma "Par miruša cilvēka
ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu
izmantošanu medicīnā" darbību

Latvijas Zemnieku savienības deputātu frakcijas jautājums
Ministru prezidentam M.Gailim un tieslietu ministram
R.Apsītim par situāciju Latvijas Valsts vēstures arhīvā,
Valsts zemes dienestā, Zemesgrāmatu reģistrā un ar to 
saistītām problēmām zemes reformu gaitā

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Gūtmaņa un
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
J.Iesalnieka atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu
par Vaiņodes lidlauku

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
M.Gailim par valsts pilnvarniekiem

1995.gada 6.aprīlī (17.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas pieprasījumu par valsts akciju sabiedrību
"Latvenergo"

Saeimas Latvijas Zemnieku savienības frakcijas deputātu
steidzams pieprasījums Ministru prezidentam M.Gailim un
finansu ministram A.Piebalgam par iespējām saņemt
kredītus lauksaimniekiem pavasara sējas darbu veikšanai
(Steidzamība noraidīta)

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram R.Apsītim
par SIA "Lursoft"

1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Latvijas Republikas tieslietu ministra R.Apsīša atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumu par Notariāta likumu

Latvijas Republikas tieslietu ministra R.Apsīša atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumiem par Uzņēmumu reģistru,
ierēdņu atlasi darbam Tieslietu ministrijā

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa un
Latvijas Republikas tieslietu ministra R.Apsīša atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumiem par situāciju Latvijas
Valsts vēstures arhīvā, Valsts zemes dienestā, Zemesgrāmatu
reģistrā un ar to saistītām problēmām zemes reformas gaitā

Latvijas Republikas Labklājības ministrijas veselības valsts
ministra P.Apiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumiem
par Latvijas Republikas likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa
aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu
medicīnā" darbību

Saeimas deputātu jautājums finansu ministram A.Piebalgam
par likumprojektu "Par nodokļu maksātāju reģistru"

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram
A.Bērziņam par Veselības departamenta norādījumu - par
pirmās palīdzības aptieciņām

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Latvijas Republikas finansu ministra A.Piebalga atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumu par Finansu ministrijā
sagatavoto likumprojektu "Par nodokļu maksātāju reģistru"

Latvijas Republikas Labklājības ministra A.Bērziņa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par Veselības departamenta
viedokli traktortehnikas nodrošināšanā ar vadītāja pirmās
palīdzības aptieciņām atbilstoši Veselības departamenta
1993.gada 17.decembra rīkojumam nr.8

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas pieprasījumu
par valsts pilnvarniekiem

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums izglītības un
zinātnes ministram J.Vaivadam par darba samaksu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par bēgļu uzturēšanas izmaksām

1995.gada 11.maijā (5.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par līdzekļiem nelegālo
bēgļu uzturēšanas finansēšanai

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam M.Gailim par atvaļinājuma piešķiršanu
J.Ā.Tupesim

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam M.Gailim par valsts kredītpolitiku

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram R.Apsītim
par jaunām reliģiskām kustībām Latvijā

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa un 
finansu ministra A.Piebalga atbilde uz Saeimas deputātu
pieprasījumu par to, kad un kā Finansu ministrija kārtos
saistības ar Zemkopības ministrijas Cukura ražošanas
veicināšanas fondu

Izglītības un zinātnes ministra J.Vaivada atbilde uz Saeimas 
deputātu pieprasījumu, kādā veidā ir (vai nav) paredzēts
praktiski īstenot valdības deklarācijā minēto izglītības
prioritāti un kad tiks novērsta pedagogu reālā diskriminācija
darba samaksas jautājumos


1995.gada 18.maijā (6.sēde)

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra
J.Vaivada atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu, kādā
veidā ir (vai nav) paredzēts praktiski īstenot valdības
deklarācijā minēto izglītības prioritāti un kad tiks novērsta
pedagogu reālā diskriminācija darba samaksas jautājumos
(Balsojums atlikts)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par atvaļinājuma 
piešķiršanu J.Ā.Tupesim

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par valsts kredītpolitiku

Latvijas Republikas tieslietu ministra R.Apsīša atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par Latvijas valsts
tieslietu orgānu rīcību gadījumos, ja tiek konstatēta
garīga vardarbība pret personību

1995.gada 25.maijā (8.sēde)

Lēmums sakarā ar Saeimas deputātu pieprasījumu Latvijas
Republikas izglītības un zinātnes ministram J.Vaivadam
par to, kādā veidā ir (vai nav) paredzēts praktiski īstenot
valdības deklarācijā minēto izglītības prioritāti un kad
tiks novērsta pedagogu reālā diskriminācija darba samaksas
jautājumos

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas ekonomikas
ministram J.Zvanītājam sakarā ar Unibankas privatizāciju

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru
prezidentam M.Gailim par Muzikālo teātru aktieru skolu


1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par Muzikālo teātru aktieru skolu

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
un labklājības ministram A.Bērziņam par konkursa rīkošanu
par tiesībām veikt pensiju un pabalstu izmaksu Latvijā

Ekonomikas ministra J.Zvanītāja atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem sakarā ar Unibankas privatizāciju

1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa un labklājības ministra
A.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumiem par
Valsts sociālās apdrošināšanas fonda rīkoto konkursu par
tiesībām veikt pensiju un pabalstu izmaksu Latvijā

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par banku "Baltija"

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
un zemkopības ministram Ā.Ūdrim par valsts graudu
rezerves fonda līdzekļu izmantošanu graudu iepirkšanai
ārzemēs

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par dotāciju izmaksām lauksaimnieciskās produkcijas 
ražotājiem

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par "Daugavpils dzirnavnieka" privatizāciju


Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par to, kā Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku
karavīru grupa dodas uz militārajām apmācībām Dānijā, lai
pēc tam šīs valsts militārā kontingenta sastāvā piedalītos
miera uzturēšanas akcijās karadarbības rajonā bijušajā
Dienvidslāvijā

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram M.Gailim
par Nacionālo bruņoto spēku lidmašīnas avāriju šā gada
7.jūnijā

Latvijas Zemnieku savienības un Kristīgo demokrātu
savienības frakcijas deputātu steidzams pieprasījums Ministru
prezidentam M.Gailim par pensiju indeksāciju

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa un zemkopības ministra Ā.Ūdra
atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par valsts graudu
rezerves fondu izmantošanu graudu iepirkšanai ārzemēs

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par dotāciju izmaksām lauksaimnieciskās
produkcijas ražotājiem

Zemkopības ministra Ā.Ūdra un kooperācijas valsts ministra
V.E.Breša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par
"Daugavpils dzirnavnieka" privatizāciju

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto
spēku karavīru grupas piedalīšanos miera uzturēšanas
militārajā kontingentā ANO karaspēkā

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par Nacionālo bruņoto spēku lidmašīnas
avāriju šā gada 7.jūnijā

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par Rīgas Centrāltirgu un citiem pilsētas tirgiem

Saeimas deputātu jautājums finansu ministrei I.Sāmītei
par G-24 un Starptautiskā valūtas fonda kredītiem

Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram Ā.Ūdrim
par skābsiena un skābbarības novākšanas tehniku

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par Saeimas 1995.gada 25.maija lēmuma izpildi

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas steidzamu
pieprasījumu par pensiju indeksāciju

Saeimas deputātu pieprasījums iekšlietu ministram 
J.Ādamsonam par lauksaimniecības stabilizācijai un attīstībai
piešķirto valdības garantēto kredītu saņemšanas un izmantošanas
likumību Iecavas putnu fabrikas privatizācijas procesā

Saeimas deputātu pieprasījums labklājības ministram 
A.Bērziņam par Labklājības ministrijas Valsts sociālās
apdrošināšanas fonda izsludināto konkursu "Par tiesībām
veikt pensiju un pabalstu izmaksu Latvijā"

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem, kas saistīti ar Rīgas Centrāltirgu un citiem
pilsētas tirgiem

Finansu ministres I.Sāmītes atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par G-24 un Starptautiskā valūtas fonda (SVF)
kredītiem

Zemkopības ministra Ā.Ūdra atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par skābsiena un skābbarības novākšanas
tehniku (E-grupas pļāvēji un smalcinātāji)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par Saeimas 1995.gada 25.maija lēmuma izpildi

Saeimas deputātu pieprasījums vides un reģionālās
attīstības ministram J.Iesalniekam

1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par bankas "Parex" finansiālo stāvokli

Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram Ā.Ūdrim
par iznomātās tehnikas atņemšanu zemniekiem

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
un labklājības ministram A.Bērziņam par Baldones 
sanatorijas turpmāko likteni

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Gūtmanim
par SIA "Lattelekom" finansiālo stāvokli

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam M.Gailim
par to, no kādiem finansiālo līdzekļu avotiem tiks uzsākta
depozītnoguldījumu kompensāciju izmaksa maksātnespējīgo
banku noguldītājiem

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam
M.Gailim par to, kad tiks dzēsts parāds par dotācijām
lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru
prezidentam M.Gailim par to, kāpēc valdība nepilda Saeimas
1995.gada 25.maija lēmumu (Noraidīts)


1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par bankas "Parex" finansiālo stāvokli

Ministru prezidenta M.Gaiļa un labklājības ministra
A.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par
Baldones sanatorijas turpmāko likteni

Satiksmes ministra A.Gūtmaņa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par SIA "Lattelekom" finansiālo stāvokli

Zemkopības ministra Ā.Ūdra atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par zemnieku-nomnieku, SIA "Agrolīzings"
parādnieku stāvokli

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par depozītnoguldījumu kompensāciju
izmaksu uzsākšanu maksātnespējīgo banku noguldītājiem

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim par izmaiņām likumā "Par akcīzes nodokli"

1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par Ministru kabineta noteikumu nr.100
atbilstību likumam "Par akcīzes nodokli"

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim un iekšlietu ministram J.Ādamsonam par
paredzēto Pilsonības un imigrācijas departamenta
reorganizāciju un daļu funkciju nodošanu Naturalizācijas
pārvaldei

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas pieprasījumu
par speciālā budžeta līdzekļiem, par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas pieprasījumu
par dotāciju izmaksu lauksaimnieciskās produkcijas 
ražotājiem

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim par 1995.gada budžeta līdzekļu izmantošanu
kompensāciju izmaksām bankrotējušo banku noguldītājiem

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa un iekšlietu ministra
J.Ādamsona atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par
paredzēto Pilsonības un imigrācijas departamenta
reorganizāciju un daļu funkciju nodošanu Naturalizācijas
pārvaldei

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par 1995.gada budžeta līdzekļu izmantošanu
bankrotējušo banku noguldītāju kompensāciju izmaksām

1995.gada 6.septembrī (9.sēde)

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram
A.Bērziņam un veselības aizsardzības valsts ministram
P.Apinim par automašīnu iegādi ātrās medicīniskās
palīdzības vajadzībām

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Labklājības ministra A.Bērziņa un veselības valsts ministra
P.Apiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu par 
autotransporta iepirkšanu ātrās medicīniskās palīdzības
vajadzībām


1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram 
J.Ādamsonam par ieplānotajām mācībām teroristu
aizturēšanā

Iekšlietu ministra J.Ādamsona atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu par ieplānotajām mācībām teroristu aizturēšanā

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim par Jelgavas dzelzsbetona rūpnīcas likvidāciju

Saeimas deputātu jautājumi Ministru prezidentam M.Gailim
par privatizāciju

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministram
J.Gaigalam par atbildes sniegšanu uz Siguldas skolu 116
skolotāju vēstuli

Saeimas deputātu jautājumi Ministru prezidentam M.Gailim
un finansu ministrei I.Sāmītei par dotāciju samazināšanu
pašvaldībām

Saeimas deputātu pieprasījums tieslietu ministram
R.Apsītim par tiesneša A.Rubeņa lēmumu - mainīt
drošības līdzekli J.Kaļvam

1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa un finansu ministres
I.Sāmītes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumiem par
valdības plānotajiem pasākumiem to pašvaldību darba
stabilizēšanai, kuras zaudējušas līdzekļus bankā
"Baltija"


Izglītības un zinātnes ministra J.Gaigala atbilde uz Saeimas
deputātu jautājumu par atbilžu sniegšanu pēc būtības un
likuma "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas
kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" 8.panta noteiktajā
kārtībā

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par Privatizācijas aģentūras darbību

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par valsts akciju sabiedrības Jelgavas
dzelzsbetona rūpnīcas likvidāciju

Saeimas deputātu steidzams pieprasījums Ministru
prezidentam M.Gailim par spirta un alkoholisko
dzērienu ražošanas un importēšanas valsts monopola
darbību

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam 
M.Gailim par krāsaino metālu zādzībām

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram R.Apsītim
sakarā ar drošības līdzekļa maiņu apcietinātajam
J.Kaļvam

1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumiem par krāsaino metālu uzpirkšanu vai eksportu
Latvijā

Tieslietu ministra R.Apsīša atbilde uz Saeimas deputātu
jautājumu sakarā ar drošības līdzekļa maiņu
apcietinātajam J.Kaļvam


Ministru prezidenta M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu
steidzamu pieprasījumu par spirta un alkoholisko
dzērienu ražošanas un importēšanas valsts monopola
darbību

1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Saeimas deputātu jautājums veselības aizsardzības
valsts ministram P.Apinim par augšanas hormonu
iepirkšanu

1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)

Veselības aizsardzības ministra P.Apiņa atbilde uz
Saeimas deputātu jautājumu par 7.septembra rīkojumu
nr.239 "Par augšanas hormona preparāta iepirkšanu"

1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Veselības aizsardzības valsts ministra P.Apiņa atbilde
uz Saeimas deputātu jautājumu par stomi operēto
invalīdu aprūpei piešķirto līdzekļu (Ls 250 000)
izlietojumu

1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram M.Gailim
par robežapsardzības kārtību uz Latvijas un Igaunijas
robežas

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam
M.Gailim un finansu ministrei I.Sāmītei par autoratlīdzību
un izpildītājmākslinieku honorāru izmaksām


1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

Latvijas Republikas Ministru prezidenta - aizsardzības
ministra M.Gaiļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumiem
par robežapsardzības kārtību uz Latvijas un Igaunijas
robežas

Latvijas Republikas Ministru prezidenta M.Gaiļa un
finansu ministres I.Sāmītes atbilde uz Saeimas deputātu 
jautājumu par autoratlīdzību un izpildītājmākslinieku
honorāru izmaksām