Ar likumu nostiprina barikāžu dalībnieku statusu

(22.06.2017.)

Saeima ceturtdien, 22.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma jaunu likumu, kas paredz piešķirt īpašu statusu 1991.gada barikāžu dalībniekiem. 

Likums nosaka personu loku, kas atzīstamas par barikāžu dalībniekiem. Tie ir cilvēki, kuri apbalvoti ar 1991.gada barikāžu piemiņas zīmi vai kuriem piešķirts pateicības raksts par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī un augustā. Šie ļaudis aktīvi darbojās barikādēs, izrādīja iniciatīvu to aizsardzībā, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, lai nosargātu 1990.gada 4.maijā atjaunoto Latvijas Republiku. 

Personām, kas atzītas par barikāžu dalībniekiem, varēs saņemt noteikta parauga apliecības. Tās izsniegs 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība. Lai saņemtu apliecību, personai būs ar iesniegumu jāvēršas šajā biedrībā. 

Likumā arī noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības savos saistošajos noteikumos barikāžu dalībniekiem paredzēt sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā. 

Saskaņā ar barikāžu dalībnieku biedrības sniegto informāciju, valsts apbalvojums “1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme” piešķirta vairāk nekā 31 tūkstotim  cilvēku. Savukārt pēc šī apbalvojuma piešķiršanas termiņa beigām ir izveidots pateicības raksts.   

Likums “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 24.oktobrī