Cilvēktiesību komisija: informatīvās vides stiprināšanai nepieciešama koordinēta sadarbība

(30.03.2016.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 30.martā, diskutēja par nacionālās informatīvās telpas stiprināšanu. Deputāti atzinīgi vērtēja Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumus, vienlaikus aicinot iesaistītās puses uz koordinētāku sadarbību mediju politikas īstenošanā. 

„Latvijas informatīvajai videi ir ne mazums izaicinājumu. Plašsaziņas līdzekļiem jākonkurē ar spēcīgiem citu valstu medijiem un jādomā par to, kā veiksmīgāk piemēroties izmaiņām mediju lietošanas paradumos. Šīs dienas sēdē izskanēja vairāki pozitīvi vērtējami priekšlikumi, taču priekšā vēl daudz darba. Aizvien ir virkne neatrisinātu jautājumu, piemēram, sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus,” uzsver Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne.

Latvijā nav vienotas informatīvās telpas, mazais tirgus nenodrošina spēcīgus nacionālos medijus, un samazinās arī sabiedrības uzticība medijiem. Tāpat jāveicina indivīdu mediju pratība. Vāja mediju pratība var novest pie tā, ka sabiedrība kļūst vieglāk manipulējama, Latvijas informatīvās vides vājās puses sēdē norādīja KM valsts sekretāra vietnieks starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Uldis Lielpēters.

Kā galvenos riskus KM pārstāvis iezīmēja to, ka draud samazināties uzticēšanās Latvijas valstij, tās vērtībām un Latvijas mediji var nonākt trešo valstu kapitāla rokās. Risks ir arī reģionālās preses izzušana jau tuvāko gadu laikā, kā arī Krievijas informācijas telpas ietekme.

Deputāti sēdē norādīja, ka nepieciešami plašāki pētījumi par mediju lietošanas tendencēm Latvijā, lai varētu detalizēti spriest par iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem un atšķirībām latviešu un cittautiešu vidū.

Lai stiprinātu Latvijas informatīvo vidi un rosinātu pārdomātu un tālredzīgu mediju politikas attīstību, KM izstrādājusi projektu „Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam”. 

Mediju politikas pamatnostādņu mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus mediju vides attīstībai, nodrošinot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Tas ir pirmais mediju politikas pamatnostādņu un rīcības plāna projekts Latvijā. Projektā iztirzāti arī gaidāmie mediju politikas rezultāti, rīcības virzieni un uzdevumi. Tāpat tas ietver Latvijas mediju vides aprakstu, pievēršoties arī galvenajām problēmām šajā nozarē, kas risināmas ar pārdomātas mediju politikas palīdzību.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 24.oktobrī