Piespiedu nomas gadījumā iedzīvotājiem nebūs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

(19.06.2014.)

No nākamā gada 1.janvāra dzīvokļu īpašniekiem, kuru māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, vairs nebūs jākompensē nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājums. To paredz Saeimā ceturtdien, 19.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Likums grozīts, lai atvieglotu nodokļu slogu iedzīvotājiem piespiedu nomas gadījumā. 

 Savukārt, lai risinātu praksē radušos jautājumu par to, kādā platībā un apmērā dzīvokļu īpašniekiem ir jānomā mājai nepieciešamā zeme, grozījumi nosaka, ka turpmāk zemes nomas līgums būs jāslēdz tikai par to zemes gabalu vai zemes gabala daļu, kāds noteikts funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānā dzīvojamo māju privatizācijas procesā.

 Ar likuma grozījumiem arī noteikts, ka iedzīvotāji varēs rosināt pārskatīt mājai līdz šim noteikto zemesgabalu. Šāda iespēja ļaus novērst gadījumus, kad dzīvokļu īpašnieki maksā par zemi, kas mājai nav nepieciešama un ko iedzīvotāji nemaz neizmanto. Kārtību, kādā tiks veikta daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšana, noteiks attiecīgā pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem.

„Šie dzīvojamo māju privatizācijas likuma grozījumi ir vērtējami kā jauna lappuse mājokļu juridiskās bāzes pilnveidošanā un ir viens no soļiem dalītā īpašuma problēmas risināšanā. Likuma izmaiņas ļaus pašvaldībām zemi sadalīt arī tad, ja atdalīto zemes vienību platība būs mazāka nekā saistošajos noteikumos noteiktais minimālais apbūves zemes gabala lielums. Tādējādi dzīvojamo māju privatizācijas procesā būs iespēja privatizācijai nodot gan attiecīgo domājamo daļu zemes, gan dzīvokli un izveidot dzīvokļa īpašumu,” iepriekš uzsvēra par likumprojekta virzību atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.

Grozījumi nosaka, ka Ministru kabinetam līdz 2015.gada 1.oktobrim Saeimā jāiesniedz likumprojekts par dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu.

 

Saeinmas Preses dienests

 

Piektdien, 23.oktobrī
09:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde (turpinājums)
09:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
11:45  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde