Baltijas valstu parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāji kopīgā paziņojumā nosoda vardarbību Ukrainā

(24.01.2014.)

„Ukrainas valdības nerēķināšanās ar lielas Ukrainas tautas daļas vēlmēm ir novedusi pie dramatiskām sadursmēm starp protestētājiem un policiju,” teikts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju pieņemtajā paziņojumā par situāciju Ukrainā. Vienlaikus parlamentārieši aicina Eiropas valstu vadītājus ieturēt stingru nostāju un nosodīt Kijevā notiekošo vardarbību.

Saeimas, Seima un Rīgikogu Ārlietu komisiju priekšsēdētāji paziņojumā apliecina, ka ar dziļām bažām seko līdzi notikumiem Ukrainā.

Tāpat paziņojumā teikts, ka jaunie likumi, kas ierobežo tādus demokrātijas pamatprincipus un cilvēku pamattiesības kā vārda un pulcēšanās brīvība, ir kļuvuši par ieganstu spēka lietošanai pret protestētājiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāji aicina Ukrainas valdību un protestētājus sarunu ceļā rast miermīlīgu, demokrātisku situācijas risinājumu.

Vienlaikus paziņojumā pausta pārliecība, ka sadursmju un represiju turpināšanās valsti novedīs līdz haosam un nenāks par labu nevienai pusei, kā arī aicināts izbeigt vardarbību un vienoties par nepieciešamo pasākumu plānu situācijas atrisināšanai sarunu ceļā ar neatkarīga starpnieka palīdzību, ja tas nepieciešams.

Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ojāra Ērika Kalniņa, Seima Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Benedikta Jodka (Benediktas Juodka) un Rīgikogu Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Marko Mikelsona (Marko Mihkelson) kopīgais paziņojums pieņemts ceturtdien, 23.janvārī.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 31.oktobrī