Budžeta komisijas deputāti iepazīstas ar 2014.gada valsts budžetu

(02.10.2013.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāti trešdien, 2.oktobrī, tiekoties ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un finanšu ministru Andri Vilku, pārrunāja nākamā gada valsts budžeta projektu, tostarp valsts makroekonomiskos rādītājus un plānotās izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.

 „Šodien guvām plašu ieskatu pašreizējā valsts finanšu situācijā un nākotnes prognozēs, kā arī iepazinām nākamā gada budžetā paredzētos pasākumus ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Tie ir pasākumi, kas noteikti par prioritāriem, lai mazinātu nabadzību un ienākumu nevienlīdzību, uzlabotu demogrāfisko situāciju un celtu valsts konkurētspēju. Tāpat kā prioritāte noteikta valsts aizsardzības spēju stiprināšana, ceļu infrastruktūras sakārtošana un atalgojuma paaugstināšana zemāk atalgotajiem mediķiem un pedagogiem,” uzsver Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.

2014.gada valsts budžets ir vērsts uz Latvijas attīstības potenciāla izmantošanu un tajā tiek turpināta virzība uz vidējā termiņā sabalansētu budžetu, komisijas sēdē akcentēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, uzsverot, ka šis ir pirmais budžets, kas sastādīts eiro un veidots saskaņā ar Nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem valsts stratēģiskajiem mērķiem.

Nākamā gada valsts budžets lielāku nodokļu samazinājumu paredz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem – par vienu procentu plānots samazināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi, tāpat plānots palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām.

Tāpat nākamgad paredzēts paaugstināt minimālo algu, atsākt indeksēt visas pensijas un paaugstināt darba algu zemāk atalgotajiem sabiedriskajā sektorā strādājošajiem – mediķiem, pedagogiem, iekšlietu un tieslietu sistēmā strādājošajiem, kā arī sociālās un kultūras jomas darbiniekiem.

Demogrāfiskās situācijas uzlabošanas pasākumi ietver atbalstu ģimenēm bērna pieskatīšanai un mātes un bērna veselības programmu, kā arī iecerēto vecāku pabalsta celšanu un valsts uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu pirmskrīzes līmenī. Paredzēts arī, ka nākamajā gadā brīvpusdienas skolā saņems pirmo trīs klašu skolēni.

Vairāki pasākumi paredzēti arī valsts konkurētspējas stiprināšanai, tostarp reģionu attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem, kā arī plānots uzsākt valsts autoceļu sakārtošanas programmu. Lai veicinātu jaunu investīciju ienākšanu ekonomikā un ieguldījumus ražošanā un pētniecībā, paredzēti vairāki nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem.

Savukārt finanšu ministrs Andris Vilks deputātiem uzsvēra, ka budžets ir sastādīts, stingri ievērojot fiskālo disciplīnu – izvērtējot un aprēķinot visām ministrijām, iestādēm un pasākumiem nepieciešamo un optimāli atbalstāmo finansējumu, kā arī paredzot līdzekļus nākotnes investīcijām.

Patlaban vērojama stabila ekonomikas izaugsme, tomēr ir būtiski noturēt stabilu fiskālo politiku arī turpmāk, lai nodrošinātu straujāku ekonomikas izaugsmi un labklājības pieaugumu, akcentēja finanšu ministrs.

Likumprojektu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam un grozījumus 39 likumos, kas saistīti ar valsts budžetu, pirmajā lasījumā Saeimā plānots skatīt 17.oktobrī, bet galīgajā lasījumā – 6.novembrī, informē Budžeta komisijas priekšsēdētājs J.Reirs.   Saeimas Preses dienests

Svētdien, 25.oktobrī