Apstiprināts Saeimas budžeta pieprasījums nākamajiem trim gadiem

(17.06.2013.)

Saeimas Prezidijs pirmdien, 17.jūnijā, apstiprināja Saeimas budžeta pieprasījumu 2014.-2016.gadam. Saeima plāno 2014.gadā nepalielināt tēriņus līdzšinējo funkciju veikšanai, vienlaikus paredzot finansējumu divām jaunām budžeta pozīcijām - 255 tūkstošus latu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē parlamentārās dimensijas sagatavošanai 2014.gadā, kā arī 2,76 miljonus latu ēkas Jēkaba ielā 6/8 rekonstrukcijai.

2014.gadā kopējo Saeimas budžeta pieprasījumu veido 15,19 miljoni latu, 2015.gadā – 13,53 miljoni latu, bet 2016.gadā – 13,15 miljoni latu.

Saeimas budžets līdzšinējo funkciju veikšanai nākamgad nepieaugs un tāpat kā pērn plānots 11,78 miljonu latu apmērā. Papildu finansējums nākamgad paredzēts jaunās Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8 rekonstrukcijai, kas nepieciešama gan ikdienā, nodrošinot ar darba telpām komisijas un deputātus, gan rīkojot konferences un tikšanās ar lielu dalībnieku skaitu, piemēram, ikgadējo Saeimas un NVO forumu. Tāpat jaunā ēka nepieciešama ES prezidentūras nodrošināšanai, lai 2015.gadā parlamenta telpās varētu rīkot prezidentūras ietvaros paredzētos pasākumus. Jēkaba ielā 6/8 plānots ierīkot konferenču telpas, kurās notiks apvienotās ES parlamentu komisiju sēdes, kurās piedalīsies līdz 150 dalībnieku un kurās nepieciešams nodrošināt sinhrono tulkojumu vienlaicīgi vairākās valodās. Esošajās telpās parlaments prezidentūras pasākumus nespētu nodrošināt.

Prezidentūras kontekstā papildu līdzekļi plānoti arī saistībā ar prognozējamo ienākošo vizīšu un komandējumu skaita pieaugumu, atsevišķu jaunu speciālistu algošanai, piemēram, franču valodas tulkam, kā arī darbinieku apmācībām.

Līdzekļu taupības nolūkos Saeimā nākamgad plānots atteikties no 30 apkopēju štata vietām, telpu kopšanas pakalpojumu turpmāk iepērkot konkursa kārtībā. Tādējādi gadā plānots ietaupīt 30 tūkstošus latu. Tāpat plānots samazināt astoņas štata vietas Saeimas autobāzē.

Ņemot vērā būtiskos ieguldījumus Saeimas jaunajā ēkā, 2014.gadā citi telpu remonti netiek plānoti. Plānveida telpu kosmētiskos remontus plānots atsākt tikai 2015.gadā.

Tuvākajos gados plānots pakāpeniski uzlabot Saeimas sēžu videoieraksta un interneta tiešraides kvalitāti, pārejot no analogās uz digitālo sistēmu un palielinot kameru skaitu. Pašreizējās videosistēmas ir ekspluatācijā kopš 1998.gada, ražotājfirmas vairs nenodrošina tehnisko atbalstu, un sistēmas nav remontējamas. Videosistēmu renovācijā Saeimas Sēžu zālē un Sarkanajā zālē nākamajos trīs gados paredzēts ieguldīt 240 tūkstošus latu.

Ņemot vērā 2014.gada Saeimas vēlēšanas, budžetā ieplānoti papildu līdzekļi pabalstu izmaksai deputātiem, kuri netiks ievēlēti 12.Saeimā. Šim nolūkam rezervēti 215 tūkstoši latu. Deputātu mēnešalgu apmērs ir piesaistīts vidējam atalgojumam tautsaimniecībā, un, ņemot vērā prognozējamo pieaugumu, nākamajos gados plānots līdzekļu pieaugums arī deputātu atalgojuma izmaksai.

Darbinieku mēnešalgām 2014.gadā plānots mazāk līdzekļu nekā iepriekšējos gados, taču lielāka summa rezervēta piemaksām par papildus darbu, kvalitāti un personisko ieguldījumu – tam nākamgad plānots rezervēt 8,7 procentus no gada atalgojuma fonda, tādējādi to pielīdzinot situācijai citās valsts iestādēs.

Apstiprinātais budžeta pieprasījums tiks nodots Finanšu ministrijai iekļaušanai nākamā gada valsts budžeta projektā.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 24.oktobrī