Atbilde Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības akcijas dalībniekiem

(24.05.2012.)

Cienījamie Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības akcijas dalībnieki!

Kopš šā gada marta Saeimā ir saņemti vairāki desmiti vēstuļu, kurās pausts atbalsts Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pedagogu domes 2012.gada 21.martā izvirzītajām prasībām valdībai: ar 2012.gada 1.septembri par 10% palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, atbilstoši par 10% palielinot valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām apjomu, un ar 2013.gada 1.janvāri palielināt finansējumu pedagogu, to skaitā akadēmiskā personāla, kā arī zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksai vēl par 10%.

Tādējādi pedagogu darba samaksas paaugstināšana ir kļuvusi par vienu no beidzamo mēnešu aktuālākajiem jautājumiem, kas vairākkārt ir pārrunāts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. 2012.gada 25.aprīļa sēdē pie sarunu galda tika aicinātas Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pedagogu domes vadība. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti daudzkārt ir pauduši savu nostāju par nepieciešamību palielināt pedagogu atalgojumu un vēlreiz to apstiprināja arī šajā komisijas sēdē, vienlaikus uzsverot, ka tam jābūt nevis vienreizējam pasākumam, bet gan līdzsvarotai ilgtermiņa programmai. Turklāt algu diferenciācija būtu jāsaista ar skolotāju profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm – atalgojuma sistēmu, kurai pedagogi tiek gatavoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Šādai pedagogu atalgojuma noteikšanas pieejai piekrīt minētās izglītības darbinieku organizācijas, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti un izglītības nozares vadība. Turklāt visas sarunās iesaistītās puses atbalsta arī pāreju uz 40 stundu darba nedēļu.

Protams, šāda jauna pedagogu atalgojuma sistēma prasa rūpīgu sagatavošanos un daudzo viedokļu uzklausīšanu. Te īpaša nozīme ir ministrijas rīkotajām diskusijām skolotāju un pašvaldības izglītības speciālistu auditorijās Alūksnē, Dobelē, Liepājā, Ludzā, Rīgā un Tukumā. Šīs tikšanās, kas noris konstruktīvā gaisotnē un sniedz profesionāļu rekomendācijas un priekšlikumus neatliekamu izglītības nozares jautājumu risināšanā, ir būtisks pamats pedagogu motivācijas plānam, kurā būs ietvers arī algas paaugstināšanas mehānisms. Kā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē 2012.gada 2.maijā informēja izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, sabiedrība ar šo dokumentu tiks iepazīstināta jūnijā.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir pārliecināta, ka Izglītības un zinātnes ministrija un pedagogu organizācijas drīzumā spēs saskaņot pamatprincipus un skaitliskos aprēķinus un radīs vienotu pieeju pedagogu darba atalgojuma sistēmas pilnveidei, lai varētu pievērsties arī citiem, ne mazāk svarīgiem izglītības un zinātnes politikas īstenošanas jautājumiem.

Ar cieņu


Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete

Piektdien, 30.oktobrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Eiropas lietu komisijas sēde
12:15  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde