Baltijas Asamblejas darba prioritāte 2012.gadā būs integrēta un stabila finanšu tirgus izveide

(25.11.2011.)

Baltijas parlamentāriešu sadarbības prioritāte nākamajā gadā būs integrēta un stabila finanšu tirgus veidošana Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs, teikts Baltijas Asamblejas (BA) sesijas nobeiguma dokumentā, kas piektdien, 25.novembrī, pieņemts Tallinā BA 30.sesijas ietvaros.

BA prioritātes 2012.gadā būs arī inovatīvas un konkurētspējīgas Baltijas valstu ekonomikas attīstība, valstu drošība, kā arī Baltijas valstu un Ziemeļvalstu integrācija kultūras jomā.

Parlamentārieši noteica prioritātes arī BA un Baltijas Ministru padomes sadarbībai 2012.gadā. Par parlamentu un valdību sadarbības prioritātēm nākamgad atzīti kopīgi pasākumi un projekti ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Tāpat prioritāra būs vienota digitālā tirgus izveide un Baltijas valstu enerģijas tirgus attīstība.

Atzīmējot 20 gadus kopš BA dibināšanas, sesijas noslēgumā parlamentārieši pieņēma paziņojumu par Baltijas Asamblejas 20.gadskārtu un turpmāko sadarbību. BA sevi ir apliecinājusi kā efektīvu platformu, kur Baltijas valstis var apmainīties viedokļiem, formulēt nostāju un dalīties ar paraugprakses piemēriem ne tikai savā starpā, bet arī ar tuvākajiem sadarbības partneriem.

Apzinoties jaunus izaicinājumus, BA sākusi īstenot nozīmīgus un savstarpēji saskaņotus pasākumus, lai stiprinātu organizācijas politisko un inovatīvo lomu un veicinātu tās darbu stratēģiskos virzienos. BA nosaka vidēja termiņa un ilgtermiņa sadarbības prioritātes gan parlamentu, gan valdību līmenī. Parlamentārās organizācijas struktūra ir pilnveidota, lai nodrošinātu daudz ietekmīgāku, saskaņotāku un efektīvāku darbību, un tiek popularizēti kopīgā parlamentāriešu un valdību darba sasniegumi, teikts paziņojumā.

2012.gadā BA prezidējošās valsts funkcijas pārņems Lietuva. Par asamblejas prezidentu uz gadu šodien tika ievēlēts Pauļus Saudargs (Paulius Saudargas).

BA nākamā 31.sesija notiks 2012.gada 8.un 9.novembrī Viļņā, Lietuvā.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm. Baltijas Asambleja pauž kopīgu nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Baltijas Asambleju veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 25.oktobrī