Saeima atvieglo mājputnu, medījumu un trušu gaļas ieguvi

(01.07.2011.)

Saeima piektdien, 1.jūlijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Veterinārmedīcinas likumā, atvieglojot mājputnu, medījumu un zaķveidīgo kārtas gaļas ieguvi un nosakot aprites kārtību dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem.

Turpmāk mājputnu un trušu gaļas ieguves uzņēmumos veterinārārsta palīga funkcijas varēs pārņemt kautuves darbinieks. Tādā gadījumā darbiniekam būs jāsaņem apmācība un jāievēro Eiropas Savienības noteiktās prasības. Iepriekš veterinārārstu palīgu funkcijas varēja veikt tikai speciālists ar atbilstošu izglītību.

Nelielos daudzumos iegūstot mājputnu un zaķveidīgo kārtas dzīvnieku gaļu, veterināro ekspertīzi būs atļauts veikt personai, kura ieguvusi attiecīgu apmācību. Līdzīga kārtība par veterinārās ekspertīzes veikšanu un higiēnas prasību ievērošanu attieksies uz medījamo dzīvnieku vai to gaļas iegūšanu mazā daudzumā un šīs gaļas piegādi galapatērētājiem.

Lai Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pilnvarotie veterinārārsti un veterinārārsta palīgi īstenotu šā procesa uzraudzību, viņi tiks apmācīti saskaņā ar atbilstošajā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā noteiktajām prasībām.

Mainoties Eiropas Savienības regulējumam par veselības aizsardzības noteikumiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku uzturam, precizētas arī Veterinārmedicīnas likuma prasības. PVD izstrādās un apstiprinās dzīvnieku izcelsmes produktu un blakus¬produktu apritē iesaistīto personu valsts uzraudzības programmu. Savukārt valdība izstrādās vairākus Ministru kabineta noteikumus, kas regulēs blakusproduktu apriti.

Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam testēšanas pārskatus par ziņojamo, reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību laboratoriskajiem izmeklējumiem būs jāglabā trīs gadus. Līdz šim nebija noteikts pienākums glabāt testēšanas rezultātus.

Grozījumi likumā arī paredz noteikt, ka laboratoriskos izmeklējumus par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām būs jāveic Latvijas vai arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajās akreditācijas institūcijās akreditētajās laboratorijās un references laboratorijās. Pārtikas un veterinārais dienests, izvērtējot laboratorisko izmeklējumu rezultātus, piešķirs novietnēm statusu attiecībā uz dzīvnieku veselības stāvokli. Savukārt dzīvnieku īpašnieka vai turētāja pienākums būs nodrošināt novietnē esošo dzīvnieku kustību uz citām novietnēm atbilstoši piešķirtajam veselības statusam.

Paredzēts, ka turpmāk netiks maksāta kompensācija dzīvnieku īpašniekiem par govju enzootiskās leikozes apkarošanas pasākumos radītajiem zaudējumiem, jo valstij netiks atmaksāti naudas līdzekļi no attiecīgā Eiropas Savienības fonda.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
14:45  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde (turpinājums)