Saeimas komisija aktualizē psihologu sertifikācijas nepieciešamību

(25.05.2011.)

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti trešdien, 25.maijā, ar psihologu asociācijām panāca vienošanos par nepieciešamību izstrādāt likumu, kas reglamentētu nozares profesionāļu darbu. Psihologu pārstāvji nāca klajā ar apņemšanos līdz jūnija beigām sagatavot savstarpēji saskaņotus priekšlikumus nozares darba reglamentēšanai.

„Uz psihologu pleciem gulstas ļoti liela atbildība, jo no viņu atzinumiem nereti ir atkarīgi cilvēku likteņi, un tā ir vienīgā no šādām profesijām, kurā strādājošo darbs joprojām netiek reglamentēts. Līdz ar to par psihologu sevi var dēvēt arī cilvēks, kas ir mācījies tikai divus gadus. Tādējādi psihologu darba kvalitāte ir ļoti atšķirīga, un tas nenāk par labu klientiem,” problēmu raksturo Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. Viņa uzsver, ka beidzot valstī ir jānosaka vienots standarts psihologu sertificēšanai, lai atzinumus tiesām, bāriņtiesām un citām institūcijām drīkstētu sniegt tikai labi izglītoti un pieredzējuši speciālisti. 

Komisijas priekšsēdētāja atgādina, ka šim jautājumam jau ir gadiem ilga priekšvēsture, taču psihologu profesionālās organizācijas daudzu gadu garumā tā arī nav spējušas vienoties par psihologu izglītības un sertifikācijas jautājumiem, kā arī to, kādām jābūt psihologu un viņu klientu tiesībām un pienākumiem. „Tādēļ patiesi iepriecina šodienas sēdē psihologu pārstāvju paustā apņemšanās beidzot savstarpēji vienoties un iesniegt komisijā priekšlikumus, kas būtu par pamatu nozares darbu reglamentējoša likuma izstrādei.

A.Barča arī norādīja, ka vēl viens veicamais solis būtu psihologu iekļaušana reglamentēto profesiju sarakstā. Tāpat, strādājot pie sertifikācijas sistēmas izveides, jāvērtē, vai ik pēc zināma laika posma nepieciešama psihologu atkārtota sertifikācija, kas ļautu kontrolēt, vai speciālisti gadu gaitā nav zaudējuši profesionālās iemaņas. 

Savukārt komisijas sekretārs Andris Bērziņš norādīja, ka Latvijā nav otras profesijas, par kuru bijušas tik ilgas un neauglīgas diskusijas. Ja arī šoreiz nozares asociācijas nespēs rast savstarpēji pieņemamu kompromisu, komisijai būs jānāk klajā ar iniciatīvu un jāpiedāvā savi risinājumi, kas maksimāli atbilstu psihologu klientu interesēm.

Klātesošie nozares pārstāvji atzina, ka radusies situācija neceļ psihologa profesijas prestižu, jo profesionāļi, kuri ikdienā palīdz cilvēkiem risināt viņu problēmas un konfliktsituācijas, daudzu gadu garumā paši savā starpā nav spējuši rast vienotu izpratni un kopsaucēju nozarei svarīgos jautājumos. 

 

Preses dienests

Sestdien, 31.oktobrī