Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 14. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.957)
                        (Dok. nr.3112, 3112A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Profesionālo radošo organizāciju likums". (Reģ. nr.958)
                        (Dok. nr.3113, 3113A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ. nr.959)
                        (Dok. nr.3114, 3114A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem". (Reģ. nr.960)
                        (Dok. nr.3115, 3115A)        (Balsojums: par-20, pret-67, atturas-0)
                         Deputāti Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis, Jakovs Pliners
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

5.         Deputātam Aleksandram Kiršteinam.
                        (Dok. nr.3118)
21.         Lēmuma projekts Par steidzamības atcelšanu likumprojektam "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (Lēm. proj. reģ. nr.516)
                        (Dok. nr.3132)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


II. Likumprojektu izskatīšana
6.         1. Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.936)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3023, 3023B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
7.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.261) (Reģ. nr.771)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3120)        (Balsojums: par-63, pret-20, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
8.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.306) (Reģ. nr.776)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3124)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.707) (Reģ. nr.904)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2921, 3121)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         6. Likumprojekts "Dizainparaugu noteikumi". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.252) (Reģ. nr.765)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr. 2508, 3122)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
12.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.879)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2878, 3108)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
13.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.895)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2911, 3109)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
14.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.933)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3012, 3110)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.854)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2784, 3116)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.932)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3011, 3119)        (Balsojums: par-72, pret-12, atturas-2)
                         Sociālo un darba lietu komisija
17.         12. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.870)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2852, 3123)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
18.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā". (Reģ. nr.841)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2730, 3126)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.827)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2691, 3127)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana
20.         Lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai NATO vadītajos daudznacionālajos stabilizācijas spēkos bijušās Dienvidslāvijas teritorijā". (Lēm. proj. reģ. nr.515)
                        (Dok. nr.3117)        (Balsojums: par-73, pret-11, atturas-2)
                         Ministru kabinets
22.         Lēmuma projekts Par deputātes Ineses Šleseres ievēlēšanu Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas sastāvā (Lēm. proj. reģ. nr.519)
                        (Dok. nr.3141)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti:, Krišjānis Peters, Inta Feldmane, Jevgenija Stalidzāne, Inese Šlesere, Anatolijs Mackevičs, Pāvels Maksimovs, Andrejs Naglis, Dzintars Jaundžeikars, Pēteris Simsons, Dainis Turlais
Sēde beigusies 10:19!!!