Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 23. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas likums". (Reģ. nr.931)
                        (Dok. nr.3002, 3002A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.932)
                        (Dok. nr.3011, 3011A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-7)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.933)
                        (Dok. nr.3012, 3012A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.934)
                        (Dok. nr.3013, 3013A)        (Balsojums: par-54, pret-28, atturas-1)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ. nr.935)
                        (Dok. nr.3014, 3014A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.936)
                        (Dok. nr.3023, 3023A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
7.         7. Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā labuma organizāciju likumā". (Reģ. nr.937)
                        (Dok. nr.3024, 3024A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
8.         8. Likumprojekts "Par zaudējumu, kas radušies bankrotējošo komercfirmu un komercbanku dēļ, kompensāciju Latvijas iedzīvotājiem". (Reģ. nr.938)
                        (Dok. nr.3027, 3027A)        (Balsojums: par-20, pret-69, atturas-3)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.939)
                        (Dok. nr.3030, 3030A)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-1)
                         Ministru kabinets
28.         Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Reģ. nr.942)
                        (Dok. nr.3043)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Silva Golde, Aigars Kalvītis, Anta Rugāte, Ērika Zommere, Jānis Esta, Mihails Pietkevičs, Jānis Lagzdiņš, Uldis Briedis, Raimonds Pauls, Māris Kučinskis
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

10.         Deputātam Mārim Gulbim.
                        (Dok. nr.3015)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)


II. Likumprojektu izskatīšana
11.         1. Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā". (Reģ. nr.877)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2876, 2876B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
12.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Reģ. nr.881)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2883, 2883B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         3. Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.259) (Reģ. nr.769)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3031)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.260) (Reģ. nr.770)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3028, 3028)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
15.         5. Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā". (Reģ. nr.790)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3016)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
16.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.818)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3026)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Reģ. nr.942)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3043, 3044)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
17.         7. Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.836)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2725, 3006)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-17)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         8. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.813)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2642, 3007)        (Balsojums: par-71, pret-11, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.889)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2900, 3008)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         10. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.916)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2937, 3009)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.879)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2878, 3017)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.895)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2911, 3018)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
23.         13. Likumprojekts "Par Līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku". (Reģ. nr.900)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2917, 3019)        (Balsojums: par-82, pret-2, atturas-3)
                         Ārlietu komisija
24.         14. Likumprojekts "Par 1992.gada 17.marta Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību". (Reģ. nr.789)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2570, 3020)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
33.         14. Likumprojekts "Par 1992.gada 17.marta Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību". (Reģ. nr.789)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2570, 3020)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         15. Likumprojekts "Par Grozījumu Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām". (Reģ. nr.874)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2862, 3021)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
34.         15. Likumprojekts "Par Grozījumu Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām". (Reģ. nr.874)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2862, 3021)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Reģ. nr.912)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2929, 3022)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
27.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.814)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2653, 3029)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         6. Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.936)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3023, 3023A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
30.         7. Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā labuma organizāciju likumā". (Reģ. nr.937)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3024, 3024A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
32.         Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Reģ. nr.942)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3046)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Sēde beigusies 12:32!!!