Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 08. jūlija
ārkārtas sēdes darba kārtība (13:00)I. Prezidija ziņojumi
1.         1. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli". (Reģ. nr.312)
                        (Dok. nr.976, 976A)        (Balsojums: par-65, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr.3". (Reģ. nr.313)
                        (Dok. nr.978, 978A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Valsts apbalvojumu likums". (Reģ. nr.314)
                        (Dok. nr.989, 989A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-3)
                         Valsts Prezidente
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.315)
                        (Dok. nr.1005, 1005A)        (Balsojums: par-62, pret-16, atturas-1)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.316)
                        (Dok. nr.1006, 1006A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-4)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.317)
                        (Dok. nr.1007, 1007A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.318)
                        (Dok. nr.1008, 1008A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                        (Dok. nr.1009, 1009A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets


II. Likumprojektu izskatīšana
9.         1. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.207) (Reģ. nr.239)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1003)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
10.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". (Reģ. nr.151)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1004)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
11.         3. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1232) (Reģ. nr.15)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1011)        (Balsojums: par-71, pret-1, atturas-2)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         4. Likumprojekts "Medību likums". (Reģ. nr.243)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1012)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         5. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Reģ. nr.240)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1013)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.153)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.302, 983)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
15.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā". (Reģ. nr.161)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.321, 984)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojekta izskatīšana
16.         Likumprojekts "Par Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem". (Reģ. nr.320)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1014, 1014A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēde beigusies 14:33!!!