Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. gadadiena

 
1990. gada 4. maija Latvijas PSR Augstākās Padomes pieņemtajā deklarācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” teikts: „Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA.” 1990. gada 4. maija deklarācija bija kulminācijas punkts latviešu tautas Trešajai atmodai un Dziesmotajai revolūcijai, kad cerības par neatkarīgu Latviju pārtapa īstenībā. Šķiet, nevar pārvērtēt 1990. gada 4. maija emocionāli piesātinātās dienas nozīmīgumu – gan Augstākās Padomes deputāti, kas balsoja par Neatkarības deklarāciju, gan cilvēki, kas piepildīja Vecrīgas ielas, gan citi visā Latvijā, kas elpu aizturējuši gaidīja balsojuma rezultātus bija vienoti savā pārliecībā un savā ticībā Latvijai. Kaut arī līdz faktiskajai neatkarībai bija jāpaiet vairāk nekā gadam, kad atjaunoto Latviju de facto atzina citas pasaules valstis, tieši 4. maijs simbolizē atjaunoto valsti, simbolizē to tautas vienotību, kas ļāva mums paveikt šķietami neiespējamo – atgūt  brīvību, atjaunot  Latvijas valstiskumu.
1990. gada 4. maija deklarācijas divdesmitgadē novēlu visiem mūsu zemes ļaudīm paturēt sirdīs un prātos galveno vērtību – savu Latviju.

Gundars Daudze,
9. Saeimas priekšsēdētājs

  „Latvijas valsts atdzimšanas ceļā 1990. gada 4. maijam bija izšķiroša un nozīmīga loma, jo Augstākā padome ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanu atjaunoja Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku valsti. Un tā pēc Deklarācijas pieņemšanas Latvijas PSR Augstākā padome kļuva par Latvijas Republikas Augstāko padomi – augstāko valsts varas un likumdevējas institūciju, kas par savu galveno mērķi izvirzīja neatkarīgas valsts – Latvijas Republikas – atjaunošanu un atzīšanu de facto, 5. Saeimas ievēlēšanu un sasaukšanu, lai tā savukārt varētu atjaunot Satversmes darbību pilnā apjomā.”
(no 5. Saeimas priekšsēdētāja A. Gorbunova runas 1995. gada 4. maija Saeimas sēdē)


1990. gada 4. maijs

Deputāti, kuri nobalsoja par deklarācijas pieņemšanu

Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

1990. gada 4. maija Latvijas Republikas Augstākās Padomes rīta sēdes stenogramma

1990. gada 4. maija Latvijas Republikas Augstākās Padomes vakara sēdes stenogramma

Filma 1990. gada maijs

Buklets Deklarācijai par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - 15 gadu


2010. gada 4. maijs

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas svētku pasākumi Rīgā

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas svētku pasākumi novados

Konference "1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti

Latvijas Televīzijas svētku programma 1.-4. maijā