Starptautiskā zinātniskā konference:
„1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti”
2010. gada 3. maijs LU Lielā aula.

 

10.00 Konferences atklāšana:

 

Vada Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs prof. Inesis Feldmanis

 

Valsts Prezidenta Valda Zatlera uzruna

LU rektora Mārča Auziņa uzruna

LTF pirmā priekšsēdētāja Daiņa Īvāna uzruna

 

10.15 Konferences ievadreferāts:

 

Laršs Fredēns (vai Normans Deiviss)

 

1.sēde: 1990. gada 4. maija Deklarācija un Latvijas valsts atjaunošanas tiesiskie aspekti

Sēdi vada A. Borovkovs un A. Endziņš

 

10.30 Dr. iur. h. c. Egils Levits. Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tiesiskais vērtējums:  evolūcija vai revolūcija?

 

10.45 Prof. Dr. iur. Romāns Apsītis. 1990. gada 4. maija Deklarācijas sagatavošana un pieņemšana;

 

11.00 Prof. Dr. iur. Ineta Ziemele. Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīna: juridiska konstrukcija vai ikdiena?

 

11.15 Juri Adams. Igaunijas neatkarības atjaunošana: kādēļ bija nepieciešama jauna konstitūcija?

 

11.30 Gvido Zemrībo. Baltijas valstu Neatkarības deklarāciju juridiskie aspekti;

 

11.45 Mg. iur. Jānis Pleps. 1990. gada 4. maija Deklarācija un mūsdienas;

 

12.00 Jautājumi, replikas, diskusijas

 

12.20 – 13.20 Pusdienas pārtraukums

 

2.sēde: Cīņa par neatkarības starptautisku atzīšanu

 

Sēdi vada S. Kalniete un I. Feldmanis 

 

13.20 Dr. hist. as. prof. Jānis Taurēns. Latvijas neatkarības atjaunošana: problemātiskie aspekti historiogrāfijā;

 

13.35 Dr. hist. doc. Daina Bleiere. Sarunas ar Kremli par Latvijas neatkarības atzīšanu - vai tās bija iespējamas?

 

13.50 Mg. art. Sandra Kalniete. Rietumvalstu nostājas maiņa Baltijas valstu neatkarības atzīšanas jautājumā;

 

14.05 Edijs Bošs. Trīs mazās Somijas: Baltijas valstu pirmās ārpolitiskās koncepcijas un to noriets;

 

14.20 Jautājumi, replikas, diskusijas

 

14.40 – 15.00 Kafijas pauze

 

3.sēde: Politikas un vērtību transformācija

 

Sēdi vada A. Kiršteins un A. Zunda

 

15.00 Dr. hist. Vilius Ivanauskas. Intelektuāļi un Baltijas ceļš 80. gados: etniskās nostaļģijas transformēšanās politiskā kustībā

 

15.15 Dr. hist. Gatis Krūmiņš. LTF saimniecisko reformu programma (1988 – 1990)

 

15.30 Dr. iur. dr. habil. science pol.  Tālavs Jundzis. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa stratēģija Latvijas neatkarības atgūšanai

 

15.45 Dr. phil. Maija Kūle. Sociālo un kultūras vērtību transformācijas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas

 

16.00 Jautājumi, replikas, diskusijas

 

16.20 – 17.00 Noslēguma diskusija.

Vada T. Jundzis un D. Bleiere

 

 

Konferences organizācijas komiteja:

Latvijas Vēsturnieku komisija: Prof. I. Feldmanis (komitejas priekšsēdētājs), Prof. A. Zunda, doc. D. Bleiere;

4. maija Deklarācijas klubs: A. Kiršteins, J. Vaivads, J. Celmiņš;

Latvijas Juristu biedrība: A. Borovkovs, T. Jundzis;

J. Čakstes biedrība: J. Putriņš

 

Sekretārs: Lekt. Jānis Ķeruss