Latvijas pašvaldību plānotie pasākumi Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas ietvaros
Uz 04.05.2010.


Pašvaldība

 

Norises laiks

Pasākums

Vieta

Latvijas Pašvaldību savienība

21.aprīlis

Grāmatas „Latvijas pašvaldību attīstības pieredze un nākotnes redzējums (1989. – 2009.gads)” atvēršana

 

Aizkraukles novada pašvaldība

3.maijs

Jaunās horeogrāfes Ilantas Jātnieces diplomdarba prezentācija, kur uzstāsies jauniešu deju kolektīvs „Pēda”

Aizkraukles pagasta kultūras nams

4.maijs

Koncerts LR neatkarības atjaunošanas gadadienai, ar novada koru un pūšam instrumentu kvarteta piedalīšanos

Aizkraukles novada kultūras nams (Spīdolas ielā 2, Aizkraukle)

Aknīstes novada pašvaldība

29.aprīlis

Tikšanās ar A.Felsu

Aknīstes vidusskola

30.aprīlis

4. maija svētkiem veltīta ielu stafete

Aknīstes pilsēta

30.aprīlis

Koncerts "Mēs nākam pie jums", piedalās Aknīstes novada pašdarbības kolektīvi

Gārsenes kultūras nams

 

Zīmējumu konkurss 1.-4. klasei "Es un brīvība"

Aknīstes vidusskola
 

29.aprīlis

Izstāde „Es un brīvība”

Aknīstes vidusskola

Līdz 15.maijam

Tematiskas audzināšanas stundas „Es un brīvība”

Aknīstes vidusskola

Alūksnes novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

30.aprīlis plkst. 19:00

Svinīgs koncerts „Lai latvju tauta vienota”. Piedalās Alūksnes pilsētas Tautas nama koris „Atzele”, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris un jaunieši

Alūksnes tautas nams

 

30.aprīlis

Vēsturiskā stunda „Tuvas ir manas atmiņas” (tikšanas ar  1990.gada notikumu lieciniekiem – I. Sīpolu un G. Krapānu)

Pededzes pamatskola

1.maijs

Svinīgs draudzības  koncerts „Mēs dziedam Tev”

Liepnas tautas nams

2.maijs

Labestības koncerts „Savam pagastam, saviem cilvēkiem”

Jaunannas tautas nams

4.maijs

Literatūras izstāde ‘’Trijām brīvības zvaigznēm- Latvija altāris’’ (K.Apškrūma)

Ilzene

7.maijs

Ģimeņu svētki „Sākums visam”

Mālupes saieta nams

1.- 8.maijs

Bērnu zīmējumu konkurss – izstāde „Tu tēvzeme mums Dieva dota”

Malienas tautas nams

3.-10.maijs

Literatūras izstāde „Latvijas Neatkarības 20 gadi”

Jaunlaicenes bibliotēka

1.-31.maijs

Literatūras izstāde  „Ar Latvijas vārdu sirdī, Ar gudru padomu, Ar darba tikumu Mums kopā būt” (V.Poļaka- Rikveile)

Zeltiņu bibliotēka

1.-31.maijs

Literatūras izstāde „Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijai- 20”

Alūksnes bibliotēka

Auces novada pašvaldība

 

 

 

19.aprīlis – 5.maijs

Tematiska literatūras izstāde veltīta Latvijas Republika Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20 gadadienai

Auces bibliotēka

30.aprīlis – 10.maijs

TLMS „Bēne” segu un galdautu izstāde „ Svētku priekam un siltumam”

Bēnes tautas nams

30.aprīlis

Skrējiens „Pazīsti savu pilsētu”

Auces pilsēta

1.maijs

Amatierteātra „Bēne” pirmizrāde – Andra Niedzviedža luga „Aste”

Bēnes tautas nams

1.maijs plkst.19.00

Zanes Dombrovskas solokoncerts „Iemīlējusies” kopā ar Raimondu un Oskaru Petrauskiem

Auces novada kultūras centrs

8.maijs plkst. 14.00

Latvijas un Lietuvas pārrobežas sadarbības projekta „Māksla , etniskā identitāte” ietvaros Astrīdas Klāsones un Ullas Kavickas opera „Sienāzītis”

Auces novada kultūras centrs

8.maijs plkst. 21:00

Deju kolektīvu sadancis „Visapkārt zeme zied…”

Auces brīvdabas estrāde

8.maijs

Ieskaņu koncerts

Auces centrālais laukums

Baltinavas novada pašvaldība

30.aprīlis

Koncerts ar novada amatierkolektīvu dalību
*Tiek izskatītas iespējas uzaicināt citu novadu pašdarbības kolektīvus, kā arī izveidot daiļamatu meistaru izstādi

Baltinavas novada kultūras nams

Balvu novada pašvaldība

4.maijs

Svinīgs pasākums un koncerts par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

4.maijs plkst. 14:00

Tautas pūtēju orķestra „Balvi” koncerts

Kubulu kultūras nams (Balvu novads)

Bauskas pilsētas pašvaldība

4.maijs plkst. 10:00

Novada koru koncerts un aizlūgums

Bauskas Luterāņu baznīca

4.maijs plkst. 11:00

Sākas amatnieku tirdziņš


Bauskas Estrāde

 

4.maijs plkst. 12:00-16:00

Svētku koncerts, Tūrisma informācijas centra un citas aktivitātes. Piedalās novada amatierkolektīvi, novada muzicējošie, dziedošie  bērni un jaunieši.

Carnikavas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

27.aprīlis

U.Rozes koncerts ,,Veltījums Latvijai”

Carnikavas speciālā internātpamatskola

28.aprīlis

Zīmējumu konkurss ,,Šī zeme mūsējā, Kur zili zaļas jostas Līdz debess velvēm Sirmi meži auž”

Carnikavas speciālā internātpamatskola

29.aprīlis

Izstādes atklāšana

Carnikavas speciālā internātpamatskola

30.aprīlis

*Tikšanās ar 1990. Gada Latvijas Neatkarības Deklarācijas pasludināšanas dalībnieku

*Skolēnu koncerts

*Aizlūgums Latvijai – kopā ar kapelānu R.Krasinski

Carnikavas speciālā internātpamatskola

26.-30.aprīlis

*Videofilmu noskatīšanās,  lekcijas, diskusijas  skolēniem un skolotājiem- vēstures stundās un audzināšanas stundās par 1990.gadu notikumiem Latvijā

*Skolēnu intervijas ar saviem vecākiem, vecvecākiem, par pieredzēto pirms 20 gadiem
*Materiālu, fotogrāfiju vākšana un apkopošana

Carnikavas pamatskola

5.maijs

*Skolēnu savākto materiālu izstāde „Mana ģimene 1990.gadā”

*Klašu grupās – skolēnu prezentācijas par iegūtajiem vēsturiskajiem materiāliem, intervijām utt.

*Skolēnu koncerts pamatskolas aktu zālē

Carnikavas pamatskola

30.aprīlis

Svinīga pēcpusdiena bērniem un vecākiem „Mums viņa ir visskaistākā tik un tā...”; simboliskas lazdas stādīšana, uzrunas, koncerts pie jaunās bērnu dārza ēkas

Pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”, Garciems

30.aprīlis

Konkurss „Erudīts” par tēmu „Ko tu zini par Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas gadadienu un notikumiem pirms 20 gadiem”

Carnikavas novada bibliotēka

28.aprīlis – 9.maijs

Tematiska grāmatu un periodikas izstāde „Atceries par Latviju”

Carnikavas novada bibliotēka

28.aprīlis – 9.maijs

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas klases audzēkņu darbu  izstāde „Zīmes un krāsas”

Tautas nama „Ozolaine” mazā zāle

3.maijs

  Tautas skrējiens „Piejūra”

Garciems- Carnikava- Garciems

4.maijs plkst. 16:00

*Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 20.gadskārtai veltīts sarīkojums. Viesis – Latvijas Augstākās padomes deputāts ar atmiņu stāstījumu par deklarācijas pieņemšanu 1990. Gada 4.maijā
*Novada iedzīvotāju veidotas fotoizstādes „Mans novads ir mana Latvija” atklāšana
*Novada amatierkolektīvu un viesmākslinieku svētku koncerts
*Kopīga fotografēšanās

Tautas nams „Ozolaine”

Cēsu novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februāris

Projektu nedēļa „Cilvēks  Latvijā – vakar, šodien un rīt”

Cēsu pilsētas pamatskola

Marts

Izsludināts Cēsu novada skolēnu literārais konkurss, kura uzvarētāju darbi tiks izmantoti pasākumos par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

 

Marts

 „Manas klases labie darbi 2009./.10.m.g., sagaidot Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20 gadadienu” prezentācijas; vēstures darbnīcas, audzināšanas stundas, konkursi, radošās dienas

Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola

4.marts

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas karavīriem

Līvu pamatskola

Aprīlis

Tikšanās ar deputātiem un tiem novadniekiem, kas pirms 20 gadiem balsoja par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanu

Cēsu novada skolas

Aprīlis

Makulatūras vākšanas akcija 1.-6.klasēm „Palīdzēsim izdzīvot Latvijas kokiem” un izglītojošā ekskursija uz Daibes poligonu „Dzīvosim tīrā vidē”

Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola

 

Aprīlis

„Manas klases labie darbi 2009./.10.m.g. sagaidot Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20 gadadienu” prezentācijas; vēstures darbnīcas, audzināšanas stundas, konkursi, radošās dienas; foto akcija „Mēs –vēstures lappusēm”

24.aprīlis

Cēsu novada iestādes, uzņēmumi, skolas, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji piedalīsies Lielajā Talkā

Cēsis un Vaives pagasts

23.aprīlis

Valsts ģimnāziju konkurss svešvalodās (angļu, vācu, krievu)  „Latvija un latvieši” (sadarbībā ar Valsts ģimnāzijām); valsts ģimnāziju un reģiona vidusskolu skolēnu pētniecisko darbu lasījumi un Valsts ģimnāziju un reģiona vidusskolu skolēnu domrakstu konkursa noslēgums

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

30.aprīlis

Koncerts, veltīts Latvijas Republikas atjaunošanas 20.gadadienai

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

30.aprīlis

Cēsu novada pašvaldības svinīgs sarīkojums par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai. Pasaules un valsts mēroga olimpiāžu laureātu godināšana, Cēsu radošo jauniešu koncerts

 

19.-30.aprīlis

Tematisks erudīcijas konkurss – spēle „Mana Latvija”

Cēsu pilsētas pamatskola

26.-30.aprīlis

Zīmējumu konkurss „Latvija – manas mājas”

26.-30.aprīlis

Tematiskās stundas „Es – brīvā Latvijā”

4.maijs

Tikšanās ar deputātiem un tiem novadniekiem, kas pirms 20 gadiem balsoja par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanu

Cēsu izstāžu nams

5.maijs

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums

Cēsu Vakara vidusskola

27.maijs

Ekskursiju, pārgājienu diena  „Iepazīsti Latviju”

Cēsu pilsētas pamatskola

28.aprīlis

Tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju, pirmo vēstnieci Somijā pēc jaunās Latvijas atdzimšanas Annu Žīguri

Cesvaines bibliotēka

4.maijs plkst. 12:00

Ievas Akurāteres koncerts

Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca

Dagdas novada pašvaldība

 

No 26.aprīļa

Dažādu bibliogrāfisku materiālu izstādes

Dagdas novada Tautas bibliotēkas

29.aprīlis

Dokumentālo filmu seanss

Dagdas novada Tautas nams

30.aprīlis

Svētku koncerts

Daugavpils novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

20.- 27.aprīlis

Literāro darbu konkurss „Brīvības dziesma Latvijai”

Naujenes pamatskola

20.-30.aprīlis

Referātu konkurss, lasījumi

Zemgales vidusskola

20.-30.aprīlis

Kolāžu izstāde „Latvijas ceļš uz neatkarību”

Zemgales vidusskola

23.aprīlis

Erudītu konkurss „Latvijas neatkarība un mēs”

Špoģu vidusskola

 

26.-30.aprīlis

Krustvārdu mīklu konkurss 1.-4.kl. skolēniem „Mana Latvija”

26.aprīlis – 7.maijs

Vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde „Manai dzimtenei”

Silenes pamatskola

26.,28., 30.aprīlis

Mākslas radošā darbnīca un darbu izstāde „Mēs savai Latvijai”

Skrudalienas pamatskola

26.-30.aprīlis

Viktorīna „Latvijas ceļš”

Birznieku pamatskola

26.-30.aprīlis

Zīmējumu konkurss un izstāde „Mēs dzīvojam Latvijā”

Tabores pamatskola

26.-30.aprīlis

Radošo darbu izstāde „Latvija-manas mājas”

Lāču pamatskola

26.-30.aprīlis

Klases stunda „Latvija pēc Neatkarības pasludināšanas dienas”

26.aprīlis – 7.maijs

Vizuāli lietišķo darbu izstāde „Skaista mana tēvu zeme”

Naujenes pamatskola

27.aprīlis

Skatuves runas lasījumi „Es un Latvija”

Nīcgales pamatskola

27.aprīlis

Skatuves runas konkurss ”Mana Latvija”

Tabores pamatskola

28.aprīlis

Audzināšanas stunda Naujenes novadpētniecības muzejā „Latvija laiku lokos”

Naujenes pamatskola

28.aprīlis

Viktorīna 9.klašu skolēniem ”Pirms divdesmit gadiem”

Naujenes pamatskola

28.aprīlis

Erudītu konkurss „Ko tu zini par Latviju”

Tabores pamatskola

28.,30.aprīlis

Erudītu konkurss „Mana Latvija”

Nīcgales pamatskola

28.aprīlis

Zīmējumu izstāde „Mana Latvija”

Medumu vidusskola

30.aprīlis

Klases stunda „No 4. Maija līdz 21. Augustam”

Špoģu vidusskola

30.aprīlis

Svinīgais  pasākums 

Salienas vidusskola

30.aprīlis

Svētku koncerts pagasta iedzīvotājiem „Mēs savai Latvijai”

Tabores pamatskola

30.aprīlis

Svinīgā līnija „Svētku priekam”

Medumu vidusskola

30.aprīlis

Sakopšanas talka

Silenes pamatskola

30.aprīlis

Svētku koncerts

Vaboles vidusskola

28.aprīlis

Informācijas diena, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Ukraiņu nacionālā biedrība

30.aprīlis

„Izvēles laiks” (LR Saeimas vēlēšanu aģitācijas materiālu izstāde. 1993.-2006.), izstāde veltīta LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Daugavpils Mākslas un Novadpētniecības muzejs

30.aprīlis plkst. 11:00

Daugavpils novada domes svinīgā sēde

Daugavpils novada Kultūras centrs

30.aprīlis plkst. 13:30

Izstādes „Sirdsdaugava” atklāšana

Naujenes novadpētniecības muzejs

30.aprīlis plkst. 15:00

Ozolu stādīšana

Naujenes pagasta „Slutišķi”

No 3.maija

Literatūras izstāde „Ar mīlestību Latvijai!” (LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena)

Latgales centrālās bibliotēkas lasītava

4.maijs plkst. 10:00

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīts svinīgs dievkalpojums

Sv. Pētera Romas katoļu baznīca

4.maijs plkst. 17:00

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīts svinīgs koncerts

Latviešu kultūras centrs

4.maijs

Baltkrievu mākslinieku mākslas darbu izstāde

Baltkrievu kultūras centrs

5.maijs

Svētku koncerts Radiopārraide ”Latvija-mūsu mājas”

Silenes pamatskola

5.-7.maijs

Klases stundas  par novada ievērojamām  vietām

5.maijs

Svētku koncerts, zīmējumu un rokdarbu izstāde „Es un mana ģimene”

Nīcgales pamatskola

5.maijs

Zemes diena Latvijai

Randenes pamatskola

5.maijs

Viktorīna „Ieskats divdesmit gadu vēsturē”

Zemgales vidusskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

28.aprīlis

Informācijas diena, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Ukraiņu nacionālā biedrība

30.aprīlis

Daugavpils Mākslas un Novadpētniecības muzejā „Izvēles laiks” (LR Saeimas vēlēšanu aģitācijas materiālu izstāde. 1993.-2006.) Izstāde veltīta LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai.

 

No 3.maija

Literatūras izstāde „Ar mīlestību Latvijai!” (LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena)

Latgales centrālās bibliotēkas lasītava

4.maijs plkst. 10:00

Svinīgais dievkalpojums, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Sv. Pētera Romas katoļu baznīca

4.maijā plkst. 17:00

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīts svinīgais koncerts

Latviešu kultūras centrs

4.maijs

Baltkrievu mākslinieku mākslas darbu izstāde

Baltkrievu kultūras centrs

Dobeles novada pašvaldība

 

12.-30.aprīlis

Dobeles mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde: „MĒS BŪSIM TĀ, MĒS BŪSIM TĀ! KĀ BALTA SVĪTRA KAROGĀ!””

Salons „Aģis”

1.maijs

Teātra svētki

Krimūnas

1.maijs

Tematisks pasākums, tikšanās ar 4. Maija notikumu dalībniekiem

Kaķenieki, Annenieku ciemats

4.maijs

Koku stādīšanas akcija „Stādi pie mājas ozola spītu...”. Katra pašvaldība iedzīvotāju aptaujas rezultātā būs ieguvusi informāciju, kāds koks simbolizē katru pagasta pārvaldi – liepa, kļava, ozols, bērzs. Attiecīgi šo koku iestādīs īpaši izraudzītā vietā

Viss Dobeles novads

4.maijs plkst. 11:00

Ķiršu ziedēšanas svētki, tūrisma sezonas atklāšana, svētku koncerts – dziedošās ģimenes, spēka vīru šovs, aktivitātes bērniem

Dobeles novads

4.maijs plkst. 18:00

Svinīga ziedu nolikšanas ceremonija, ozola kā brīvības simbola iestādīšana Dobeles atbrīvotāju pieminekļa pakājē

Dobeles atbrīvotāju piemineklis

Engures novada pašvaldība

 

 

30.aprīlis

Pagasta pašdarbības kolektīvu Pavasara koncerts

Smārdes Kultūras centra zāle

1.maijs plkst. 12:00

Mākslas dienas „Es redzu – skaisti”

Lapmežciema pagasts

7.maijs plkst. 17:00

Koncerts „Jaunie talanti manā pagastā” kopā ar bērnudārza „Spārīte” audzēkņiem un darbiniekiem

Engures pagasts

8.maijs plkst. 16:00

Vokālo ansambļu festivāls „Jūras vējš”, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai

Lapmežciema pagasts

Ērgļu novada pašvaldība

1.maijs plkst. 12:00

Sporta deju izpildītāju svētki „Ērgļu vizbulīte-2010”, piedalās dejotāji no Madonas, Cēsīm,  Aizkraukles,  Ogres,  Cēsīm, Valkas un Ērgļiem

 

1.maijs plkst. 19:00

Ērgļu novada pašvaldības deju grupas radošā darba vakars „Ielūdz Pastalnieki- 2010”, piedalās deju kolektīvi no Viļāniem, Jelgavas, Kalsnavas, Baložiem, Vaboles,   Suntažiem, Priekuļiem un Ērgļiem

 

4.maijs plkst. 20:00

Mākslas filma „Vienīgā fotogrāfija”

 

Garkalnes novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.maijs plkst. 10:00

Svētku pasākumi „Mana Latvija”:

*pasākuma atklāšana ar Latvijas Valsts himnu;
*Garkalnes novada domes priekšsēdētāja Jura Silova un Garkalnes novada domes priekšsēdētāja vietnieka Kārļa Bružuka uzrunas;

*dziedātājas Ievas Akurāteres koncerts;

*Berģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde;

*svētku lentīšu Latvijas Valsts karoga krāsās pasniegšana koncerta viesiem;

*studijas Atom Art, Animācijas Brigāde, Nilsons/Jura Podnieka studija, Rija un Dauka animācijas programma bērniem: filmas „Burvīga diena”, Ledus pavēlnieks”, Pavasaris Vārnu ielā, Kad āboli ripo, Māsa un brālis”;

*Plānota „Ražots Latvijā” uzņēmēju izstāde – gadatirgus.

Garkalnes novada dome

Grobiņas novada pašvaldība

 

Sporta pasākumi jauniešiem

 

Gulbenes novada pašvaldība

 

 

Svinīgs pasākums un svētku koncerts Gulbenes centrā – skvērā pie novada domes ēkas

1990.gadā par LR neatkarību no tagadējā Gulbenes novada balsoja 3 AP deputāti – Pēteris Gabranovs, Sarmis Mednis un Andris Apinītis. Esam plānojuši intervijas un apaļā galda tikšanās ar Sarmi Medni un Andri Apinīti, kā arī nu jau aizsaulē aizgājušā Pētera Gabranova atraitni

 

Iecavas novada pašvaldība

3.maijs plkst. 17:00

Iecavas mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Iecavas kultūras nams

Ikšķiles novada dome

 

Tieši 4.maijā nav plānoti pasākumi, bet 8.maijā – Ģimenes svētki

 

Ilūkstes novada pašvaldība

30.aprīlis

„Meža dienas” Ilūkstes novadā

 

4.maijs

Svinīgs koncerts ar novada domes priekšsēdētāja uzrunu

 

15.maijs

Velomaratons

 

Jaunjelgavas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

4.maijs

Grāmatu un citu materiālu izstāde „ Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas” (veltīta Neatkarības deklarācijas 20.gadadienai)

Seces pagasta bibliotēka

1.-8.maijs

Bērnu zīmējumu izstāde „ Es dzīvoju Latvijā” un izstāde „Atgūstot zaudēto” (grāmatu un materiālu apkopojums)

Sunākstes pagasta bibliotēka

1.- 15.maijs

Izstāde „ Ar brīvības sajūtu sirdī”

Staburaga pagasta bibliotēka

 

Izstāde – pārruna „Strādājot pārvarēsim krīzi”

Daudzeses pagasta bibliotēka

 

Pasākums un izstāde „Latvijas neatkarības vēsturiskās lappuses”

Jaunjelgavas pilsētas bērnu bibliotēka

 

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīta Aivara Bites fotoizstāde „Šis laiks dun dziļi sirdī” (K.Apškrūma)

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka

2.maijs

Grupas „EOLIKA” 30 gadu jubilejas koncerts

Jaunjelgavas novada kultūras nams

3.maijs

Filma „Rīgas sargi”

4.maijs

Iespēja pilsētas iedzīvotājiem piedalīties svētku pasākumos Rīgā

 

Jaunpiebalgas novada pašvaldība

3.maijs

Pasākums – sakopšanas talka „CEĻŠ UZ MĀJĀM”

 

Jaunpils novada pašvaldība

20.-28.aprīlis

Vēstures dokumentu analīze, filmas „1990. gada maijs” skatīšanās, diskusijas pamatskolas un vidusskolas skolēniem – vēstures, politikas un audzināšanas stundās par 1990.gadu notikumiem Latvijā; skolēnu intervijas ar saviem radiniekiem, par pieredzēto pirms 20 gadiem; eseju konkurss pamatskolas un vidusskolas skolēniem par 1990. gada notikumu tematiku

Jaunpils vidusskola

4.maijs

Svinīga pieņemšana par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 20.gadskārtai. Piedalās Jaunpils novada domes deputāti un bijušie Jaunpils un Viesatu pagastu LPSR Tautas deputātu padomes deputāti, kas 1990.gada 21.aprīlī devās uz Daugavas stadionu Rīgā, lai balsotu par „Aicinājumu Latvijas PSR Augstākajai Padomei valstiskās neatkarības atjaunošanas sakarā”

Jaunpils muzeja izstāžu zāle, Jaunpils pils

5.maijs – 5.jūnijs

Izstāde „Viesatas pirms 20 gadiem”

Viesatu pagasta bibliotēka

2010.gads

Pastāvīgā ekspozīcija – izstāde „Jaunpils atmodai - 20”

Jaunpils muzejs, Jaunpils pils

Maijs

Foto reportāžas no svētku pasākumiem, skolēnu eseju konkursa uzvarētāju darbu un interesantāko atmiņu pierakstu publicēšana

Jaunpils novada mājas lapa www.jaunpils.lv, Jaunpils novada domes oficiālais laikraksts „Jaunpils Vēstis”

Jelgavas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.aprīlis – 5.maijs

Elejas pagasta bērnudārza bērnu zīmējumu izstāde

Elejas pagasta bibliotēka

5.- 7.maijs

Elejas pagasta bērnudārza bērnu zīmējumu izstāde

Elejas pagasta pārvaldes telpas

No 1.maija

Pasākuma „Mēs – Nākotnei” ietvaros Glūdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un Lietišķās mākslas studijas „Nākotne” darbu izstāde

Glūdas pagasta Nākotnes kultūras nams

4.maijs no plkst. 14:00

Radošās darbnīcas „Mēs – Nākotnei” sadarbībā ar Glūdas pagasta izglītības iestādēm un biedrībām

Glūdas pagasta Nākotnes kultūras nams

4.maijs

Pagasta iedzīvotāji aicināti uz labiekārtošanas darbiem bērnu rotaļu laukumā; dienas centra telpās būs apskatāma fotoizstāde „Mana Latvija”

Glūdas pagasta dienas centrs „Zemgale”

No 1.maija

Fotoizstāde “Spēku smelt no dzimtās zemes” (foto no pagasta iedzīvotāju arhīviem)

Jaunsvirlaukas pagasta

informācijas kultūras un sporta centrs „Līdumi”

1.-31.maijs

Izstāde „Jaunsvirlaukas pagasta ievērojamākie cilvēki”

Jaunsvirlaukas pagasta  Novadpētniecības muzejs

2.maijs

“Ģimene-Latvijas lepnums un spēks”, tautas mākslas kolektīvu koncerts, radošās darbnīcas un ģimeņu godināšanas pasākums visas dienas garumā

Kalnciema kultūras nams

30.aprīlis – 31.maijs

Izstāde „Pagasts laiku lokos”

Lielplatones tautas nams

3.maijs

Glūdas Mūzikas un mākslas skolas skolēnu koncerts

Līvbērzes pagasta kultūras nams

4.maijs plkst. 14:00

Tautas mākslas kolektīvu koncerts

Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama laukumā

 

Bērnu zīmējumi uz asfalta par Latviju, balonu palaišana

Platones pagasta Lielvircavas kultūras nams

 

Foto izstāde „Pirms 20 gadiem”

Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama vestibils

 

Spēlfimas „Rūdolfa mantojums” demonstrējums

Platones pagasta Lielvircavas kultūras nams

1.maijs

Līnijdeju kolektīvu pasākums

Bērvircavas tautas nams

 

Sportiskas aktivitātes

Bērvircavas sporta laukums

3.-9.maijs

Izstāde par Sesavas pagastu – foto (daba, cilvēki, ģimene), stāstījumi, apraksti, dzeja

Sesavas tautas nams

3.maijs plkst. 14:00

Svinīgs pasākums “Mēs savai zemei”, piedalās tautas mākslas kolektīvi

Svētes pagasta pamatskolas zāle

30.aprīlis – 31.maijs

Kalnciema vidusskolas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. Gadadienai

Valgundes pagasta Informācijas kultūras un sporta centrā “Avoti”

3.maijs plkst. 19:00

Fotofilmas pirmizrāde – stāsts par cilvēkiem Vilces pagastā, veidots, pamatojoties uz iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfijām un materiāliem

Vilces tautas nams

30.aprīlis

Tautas mākslas kolektīvu koncerts

Vircavas pagasta tautas nams

30.aprīlis – 16.maijs

Pagasta iedzīvotāju rokdarbu izstāde “Brīvā zemē brīvi ļaudis brīvi savus sapņus pauž”

Zaļenieku kultūras nama izstāžu zāle

 

Jelgavas Izglītības pārvalde organizē, ka 14 novada skolās un 4 filiālēs notiks svinīgais pasākums, līnija vai sanāksme ar uzrunu, pieminot šīs dienas nozīmību Latvijas valsts vēsturē

Jelgavas novada skolas

 

Erudītu konkurss „Mana Latvija’’: vizuālās mākslas un eseju  konkursi, viktorīna „Es un brīvība’’

Jelgavas novada skolas

 

Piedalīšanās koku stādīšanā Meža dienās un Lielajā talkā 24.aprīlī; dalība pagastu pārvalžu rīkotajās talkās un  LR neatkarības gadadienas svinīgajos pasākumos

 

29.aprīlis

Orientēšanās sacensības (sadarbībā ar orientēšanās klubu “Alnis”)

Pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas

Jelgavas pilsētas dome

 

Ekumēniskais dievkalpojums
Svinīga valsts karoga pacelšana
Tikšanās Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejā ar deputātiem, kuri piedalījās Deklarācijas pasludināšanā
Pilsētas skolu koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru koncerts

 

4.maijs

Stafešu skrējiens Jelgavas pilsētas un novada skolu komandām (sadarbībā ar Jelgavas pilsētas Sporta servisa centru)

Jelgava

Jēkabpils pilsētas dome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.aprīlis plkst. 17:00

„Trešā atmoda – ceļš uz neatkarību” Tikšanās ar publicistu Daini Īvānu

Tautas nama

Lielā zāle

26.aprīlis – 8.maijs

Izstāde ”Mana un Tava – Mūsu Latvija!” (4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena)      

Jēkabpils galvenā bibliotēka

 

20.aprīlis plkst. 13:00,
17:00

Dokumentālā portretfilma  „Dakteris Kiršbergs”

21.aprīlis plkst. 13:00,
17:00

Dokumentālā portretfilma „Ak, pasaulīt” (par L. Ķuzāni)

21.aprīlis plkst. 13:00,
17:00

Dokumentālā portretfilma „Jēkabpils dižozols”

4.maijs plkst. 12:00

Vienojošais skrējiens ar Latvijas karogiem (skrējēji skrien pa abiem Daugavas krastiem un simboliski satiekas uz tilta pār Daugavu un upē palaiž ziedus kā ziedokli Latvijai.

Jēkabpils, laukums pie Tirdzniecības centra, Vienības iela 7

4.maijs plkst. 13:00

Svinīgs pasākums – koncerts ar Uģa Rozes piedalīšanos, kā arī vietējo koru un tautas deju kolektīvu uzstāšanās. Svinīgās uzrunas teiks Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadība, pilsētas Goda pilsoņi, kā arī skolu jaunieši. Visi pasākuma apmeklētāji tiek aicināti ņemt līdzi uz svinīgo pasākumu (dažāda izmēra) Latvijas karogus.

Jēkabpils novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29aprīlis – 10.maijs

Izstāde „Latvija 20 gados”

Ābeļu bibliotēka

4.maijs plkst. 11:00

Piemiņas alejas stādīšana. Jauktā vokālā ansambļa „Madaras” koncerts

Dignājas pagasta Vandāni

28.aprīlis – 14.maijs

Foto izstāde „Latvija dažādos notikumos”

Mežgales kultūras nams

28.aprīlis – 14.maijs

Gaidas Ikoņņikovas gleznu izstāde

Leimaņu tautas nams

23.aprīlis

„Lai zaļo Latvija” (koku stādīšanā piedalās Rubenes pamatskolas skolēni)

Rubenes pagasts

26.aprīlis – 10.maijs

Zīmējumu izstāde „Es Latvijai”

Rubenes pamatskola

30.aprīlis – 30.maijs

Novadnieka Gunta Kaminska foto izstāde „Mirklis no Sēlijas dabas”

Rubenes kultūras nams

Aprīlī

„Veltījums putniem Latvijā” ( putnu būrīšu izgatavošana un izvietošana- piedalās Rubenes pamatskolas skolēni.)

Rubenes pagastā

29.aprīlis – 10.maijs

„Mana sapņu māja” ( Vizuālās mākslas telpisko darbu izstāde )

Rubenes kultūras nams

1.maijs plkst. 13:00

Ata Auzāna un Daugavpils Oranžā kora koncerts

Rubenes kultūras nams

3.maijs plkst. 14:00

Lielkoncerts „Laika skrējienā”.  Kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim „Kantilēna”-25, vidējās paaudzes deju kolektīvam” Rasa-30”

Rubenes kultūras nams

26.-30.aprīlis

Erudītu konkurss vidusskolēniem

Zasas vidusskola

26.-30.aprīlis

Talka

Zasas parks

4.maijs

Zīmējumu izstāde „Mana Latvija”

Zasas kultūras nams

4.maijs plkst. 16:00

Svētku koncerts

Zasas kultūras nams

Jūrmalas pilsētas dome

3.maijs plkst. 17:00

Vēsturiskā notikuma 20. gadadienai veltīts koncerts „Šeit palikt!” (rīko Jūrmalas Kultūras centrs)

Kauguru kultūras nams

Kandavas novada pašvaldība

 

4.maijs

Pasākums „Ziedošā Kandava” (svētku uzrunas, koncerti, ziedu izstādes, floristu darbi)

Vecpilsētas laukums

4.maijs

Izstāde „Gleznas un Keramika” (mākslinieki P. Laksis un G. Gorohovs)

Galerija „Vējspārns”

 

Tematiskās izstādes Kandavas novada muzejā, visās novada bibliotēkās. Paredzētas arī sporta aktivitātes.

 

Kārsavas novada pašvaldība

1.maijs plkst. 12:00

Svētbrīdis

Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu baznīca

1.maijs plkst. 18:00

Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubilejas svinību koncerts

Kārsavas tautas nams

2.maijs plkst. 18:00

Kārsavas dziedošo ģimeņu saiets – 1. Kuorsovys nūvoda Saimu dzīduošonys svātki

Kārsavas tautas nams

4.maijs plkst. 19:00

Latvijas Jaunā  teātra institūta izrāde Teātra izrāde " Stāsti man par"

Kārsavas tautas nams

Kocēnu novada pašvaldība

2.maijs plkst. 16:00

Anitas Jansones-Zirnītes gleznu izstādes atklāšana

Bērzaines tautas nams

3.maijs plkst. 18:00

Kocēnu novada domes svinīgais pasākums „Mana zeme – Latvija”

Kultūras centrs „Vaidava”

Līdz maija beigām

Fotodraugu izstāde „Kā nejaušs pieskāriens”

 

4.maijā plkst. 13:00

Velobrauciens „Dikļu pedāli -2010” ar noslēgumu Dziesmusvētku promenādē

Dikļi

Līdz 15.maijam

Skatāma TLMS „Valmiera” darbu izstāde „Zelta, vara sagšas audu Treju metu dzīpariņu..”

Dikļu kultūras nama izstāžu zālē

3.maijs plkst. 15:00

Jāņa Neiberga fotoizstādes „Laikmeta mirkļos” atklāšana                                   

Kocēnu pagasta 1.bibliotēka

2.maijs plkst. 13:00

Pasākums „Mēs –  savai zemei” – bērnu zīmējumu konkurss, viktorīna, koncerts

Zilākalna tautas nams

5.-9.maijs

Izstāde „Mēs - Eiropas daļa”

Zilākalna bibliotēka

Kokneses novada pašvaldība

4.maijs plkst. 11:00

Talka –  koku stādīšana kopā ar "Vītolu fonda" stipendiātiem un "Mazo Kavalēriju"                      

"Likteņdārzs"

4.maijs plkst. 13:00

Svinīgs brīdis un tautas mūzikas koncerts „Skaista, skaista tēvu zeme Par visām zemītēm."

Kokneses kultūras nams

4.maijs plkst. 11:00

Svinīgs pasākums, rožu un dekoratīvo kociņu stādīšana

Iršu pagasts pie pagasta pārvaldes un sporta halles

4.maijs plkst. 10:00

Svinīgs brīdis un pašdarbības kolektīvu koncerts "Un bērni zemei augs un saule blakus tecēs...."

Bebru pagasts, pie pagasta pārvaldes

Krāslavas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.aprīlis

 

Gatavojoties X  Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem, novada skolu konkursa uzvarētāju koncerts (rīko Bērnu un jauniešu interešu centrs)

 

30.aprīlis

Fotoizstādes “Vētrainais 1990.” atklāšana

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

30.aprīlis

Pasākumu  cikla  “Mūsu darbi Latvijas labā” noslēgums

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskola

30.aprīlis

Svētkiem veltīts mūzikas skolas audzēkņu  koncerts

Krāslavas  mūzikas  skola

30.aprīlis

„Kā tas viss notika”: erudīcijas konkurss skolu jaunatnei

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

1.maijs  plkst. 9:00

Tautas skrējiens „Apkārt Krāslavai” (organizē  Krāslavas Sporta skola kopā ar novada domi)

Krāslava

1.maijs

Mākslas  skolā zīmējumu  izstāde  un  skolas audzēkņi veidos mākslas  instalācijas pilsētas  laukumā

Krāslavas mūzikas skola un pilsētas laukums

3.maijs plkst. 15.00

Svinīgs sarīkojums, labāko skolēnu, pedagogu un darbinieku apbalvošana

Krāslavas Valsts ģimnāzija

3.maijs

Jauniešu  konference "Cīņā par veiksmi mūsu sabiedrībā”

Krāslavas Varavīksnes  vidusskola

4.maijs

 

Pieredzes apmaiņas brauciens Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem un Krāslavas novada TIC darbiniekiem „Pa Eiropas Savienības pierobežas teritoriju” (organizē Krāslavas TIC)

 

4.maijs plkst. 18:00

Svinīgais svētku sarīkojums, TDA „Līgo” koncerts

Krāslavas kultūras nams

5.maijs

Informatīvo materiālu izstāde un apskats "Apceļosim savu zemi"

Kalniešu tautas bibliotēka

6.maijs plkst.14:00

Erudītu konkurss „Neatkarības deklarācijai- 20”, bērnu zīmējumu konkurss un „Draudzīgā aicinājuma” noslēguma pasākums

Krāslavas pamatskola

30.aprīlis – 10.maijs

Izstāde „Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija”

Piedrujas tautas bibliotēka

30.aprīlis – 10.maijs

Literatūras izstāde „Uz  zemeslodes, zem saules ir tāda zeme- Latvija"

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu nodaļa

10.aprīlis – 6.maijs

"Mēs dzīvojam Latvijā" zīmējumu konkurss (1.- 6.kl.)

 

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu nodaļa

28.aprīlis – 8.maijs

Mana dzimtene, Latvija!

Varnaviču tautas bibliotēka

23.-30.aprīlis

"Es Latvijai!!!": bērnu radošo darbu izstāde; svinīgs pasākums

Joniņu tautas bibliotēka, Robežnieku tautas bibliotēka

3.-7.maijs

Izvaltas pamatskolas bērnu zīmējumu izstāde "Tev mūžam dzīvot, Latvija!"

Izvaltas pagasta pārvalde

30.aprīlis – 17.maijs

Ineses Cauņas darbu izstāde "Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim!"

Kombuļu tautas bibliotēka

26.aprīlis – 5.maijs

Literatūras izstāde "Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiņu smildziņa ziedēja sudraba ziediem"

Kalniešu tautas bibliotēka

30.aprīlis – 10.maijs

Literatūras izstāde „Apzināmies šī mirkļa svētumu”

Skaistas tautas bibliotēka

30.aprīlis – 10.maijs

Literatūras un radošo darbu izstāde „LATVIJAI un TAUTAI”

Kaplavas tautas bibliotēka

30.aprīlis – 10.maijs

Pirmsskolas bērnu zīmējumu izstāde „Tuvāk Saulei, tuvāk savai tautai”

Krāslavas NCB EZERKALNA filiālbibliotēka

30.aprīlis – 10.maijs

Literatūras izstāde „Latvijas ceļš : problēmas un risinājumi”

Aulejas tautas bibliotēka

27.aprīlis – 8.maijs

Izstāde ''Tik cik būs uguņu uz katra kalna, tik mēs arī  šeit dzīvosim" (atgādinās laikabiedriem un stāstīs jauniešiem par to dienu notikumiem Latvijā)

Augstkalnes tautas bibliotēka

Krustpils novada pašvaldība

 

 

 

 

4.maijs

Dievkalpojums, pasākums kopā ar folkloras kopu „Vīraksne”

Atašienes Romas katoļu baznīca

3.maijs

Muzikantu festivāls

Vīpes pagasta klubs

26.aprīlis – 4.maijs

Radošās darbnīcas bērniem; zīmējumu konkurss – izstāde „Es zīmēju manu Latviju”

 

 

Izglītojoši pasākumi skolēniem

Variešu kultūras nams kopā ar pamatskolu

 

Atceres pasākums kopā ar folkloras kopu „Vīkala”

Antūžu kultūras nams

 

Konkursi un erudīcijas spēles (sadarbojoties ar skolu jaunatni)

Kūku pārvaldes Zīlānu kultūras nams

 

Bērnu zīmējumu izstāde

Krustpils pārvaldes kultūras nams

Kuldīgas novada pašvaldība

 

 

 

 

30.aprīlis

Kuldīgas novada labāko skolēnu svinīgā pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas. Koncerts

Kuldīgas kultūras centrs

30.aprīlis  plkst. 19:00

Jāņa Lūsēna KONCERTPROGRAMMA „Tautas laiks”.
Jaunajā koncertprogrammā komponists Jānis Lūsēns izspēlēs atmodas laika dziesmas kā nesadzirdētu atbildi šodienas haosam. Piedalīsies Kristīne Zadovska, Ance Krauze, Ingus Pētersons, Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns (jun.), Ivars Kalniņš

Kuldīgas kultūras centrs

3.-7.maijs

Kārļa Davidova 6. Starptautiskais čellistu konkurss; piedalās 26 jaunie čellisti no 6 pasaules valstīm.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

5.maijs plkst. 20:00

Kārļa Davidova 6. Starptautiskais čellistu konkursa koncerts –

K.Davidova piemiņas koncerts (piedalās visi konkursa dalībnieki)

Sv. Katrīnas baznīca

7.maijs plkst. 18:00

Kārļa Davidova 6. Starptautiskā čellistu konkursa laureātu apbalvošana un koncerts kopā ar Liepājas simfonisko orķestri (diriģents M.Ozoliņš)

Kuldīgas Kultūras centrs

4.maijs plkst. 16:00

Svinīgas uzrunas. Svētku koncerts. Piedalās Kuldīgas kultūras centra kamerkoris “Rāte”, jauniešu koris “Meloss”

Kuldīgas Sv. Annas baznīca

26.aprīlis – 14.maijs

Literatūras izstāde "Tas bija tautas laiks! "

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

Fotogrāfa M.Rubeņa fotoizstāde „Kuldīdznieki”

Kuldīgas novada muzejs

Ķeguma novada pašvaldība

1.maijs

Koncerts "Ģimenes svētki"

Birzgales tautas nams

1.maijs

Pašdarbnieku koncerts "Lai runā sirds" (LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena)

Tomes tautas nams

5.maijs

Mākslas studijas izstāde

Ķeguma tautas nams

7.maijs

Birzgales amatierteātra izrāde "Sunītis ar kauliņu"

Ķeguma tautas nams

Ķekavas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.aprīlis plkst. 17:00

Foto izstādes atklāšana

Baložu pilsētas kultūras nams

2.maijs plkst. 17:00

Koncerts (organizē partija „Saskaņas centrs”)

4.maijs plkst. 17:00

Kultūras nama amatieru kolektīvu svinīgs koncerts

30.aprīlis plkst. 20:00

Koru koncerts

Ķekavas kultūras nams

30.aprīlis, 1. maijs

plkst. 10:00-18:00

Izstāde – Izglītība. Karjera. Iespējas.

1.maijs plkst. 14:00

Tautas lietišķās mākslas izstādes atklāšana

1.maijs plkst. 16:00

Deju kolektīvu festivāls

Katlakalna Tautas nams

4.maijs plkst. 12:00

Jautro otu izstāde (bērnu darbu izstāde)

8.maijs plkst. 12:00

Interešu kluba „Vecie draugi” tematisks pasākums

1.maijs plkst. 10:00

Daugmales pagasta dienas

Doles Tautas nams

2.maijs plkst. 19:00

Izstādes atklāšana; filma ģimenēm

4.maijs plkst. 14:00

Keramikas darbu izstāde

Radošā darbnīca Daugmalē

26.aprīlis - 8.maijs

Dzejas lasījumi, grāmatu galdi, tematiskās izstādes

Baložu pilsētas bibliotēka, Katlakalna bibliotēka, Ķekavas bibliotēka, Daugmales bibliotēka

25.aprīlis - 9.maijs

Tematiskā izstāde, iedzīvotāju un viesu iepazīstināšana ar novadu (maršruti)

Ķekavas novadpētniecības muzejs, tūrisma informācijas centrs

26.aprīlis – 9.maijs

Svinīgi pasākumi, viktorīnas, eseju rakstīšana, izstādes; audzināšanas stundu tēmas: „Pilsoniskā apziņa”, „Šodienas politika”, „Valstiskā identitāte” u.c.

Pašvaldības izglītības iestādes (skolas)

Lielvārdes novada pašvaldība

1.maijs

Latvijas otrais jauno dzejnieku salidojums „Nepieradinātie gājputni”

Jumpravas kultūras nams

1.maijs

Jauktā kora „Lāčplēsis” 145 gadu jubilejas koncerts

Kultūras nams „Lielvārde”

2.maijs

Latvijas senioru deju kolektīvu sadancis

Lēdmane

Liepājas pilsētas pašvaldība

 

 

 

 

 

4.maijs plkst. 16:00

Koncerts „Tautas laiks”, Jāņa Lūsēna dziesmas izpildīs Ance Krauze, Kristīne Zadovska, Ingus Pētersons un Zigfrīds Muktupāvels

Rožu laukums

4.maijs plkst. 19:00

Koncerts „Vēl pasaulē prieku ir daudz”, piedalās Liepājas Simfoniskais orķestris, Raimonds Pauls, Aivars Hermanis, Ieva Dreimane, Linda Rozentāle (akordeons), Andris Ērglis. Ritma grupa - Māris Briežkalns (sitamie), Zigmunds Žukovskis (basģitāra), diriģents – Jēkabs Ozoliņš

Liepājas teātris

4.maijs

„Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” piedāvā tematiskās ekskursijas par dažādām tēmām – par Liepājas nozīmi Latvijas neatkarības atgūšanas procesā, par Berči laiku Liepājā, „Liepāja – kā pa notīm!” un citas tēmas

Liepājas pilsēta

Limbažu novada pašvaldība
*Pasākumi iekļaujas pasākumu ciklā - "Himnas goda diena"

 

12.-27.aprīlis

Aicinājums skolām rīkot skolās zīmējumu konkursus „Zīmēsim savu Latvijas karogu”

 

Līdz 27.aprīlim

Aicinājums iedzīvotājiem nest foto materiālu, lai veidotu izstādi par 4. maiju – Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, un pasākumiem, kas bija saistīti ar šo notikumu

 

4.maijs plkst. 11:00-12:00

Aizlūgums un Latvijas Kultūras akadēmijas kora "SOLA" koncerts

Evaņģēliskā luterāņu baznīca

4.maijs plkst. 12:00-12:20

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītā pasākuma oficiālā atklāšana, t.sk. pie Baumaņu Kārļa pieminekļa limbažnieki kopā ar vietējiem floristiem veido ziedu karogu

 

4.maijs

plkst. 12:20 – 14:00

Aktivitātes pilsētā:
* Jautājumu un atbilžu priekšpusdiena - Baumaņu Kārļa stilā
* Latvijas Valsts karoga ieaušana kopīgā jostā (iesāksim šeit, pēc tam turpināsim kultūras namā un noslēgsim 22. maijā Viļķenē)
* Ar bērnu un skolēnu zīmējumiem Cēsu iela pārtop par Latvijas Karoga ielu
* Sadziedāšanās ar tautu - dziedam tautā mīļas dziesmas par Latviju (piedalās skolu kori, Limbažu kultūras nama kori un citi interesenti)
* Baznīcas laukumā foto izstāde - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 20 gadadienai veltītā brīvdabas izstāde

 

4.maijs plkst. 17:00

Aivara Buņķa  vadītā Krimuldas mūzikas un mākslas skolas stīgu orķestra un Limbažu kultūras  nama vīru kora "Ziedonis" koncerts - "Latvijas neatkarībai - 20"

 

Līvānu novada

pašvaldība

24.marts

Meža karjeras dienas – tikšanās ar LVM speciālistiem, Meža olimpiāde, Mazais meža pārgājiens

Līvānu 1. vidusskolā

22.-23.aprīlis

Meža kopšana, stādīšana, putnu būrīšu izlikšana

Steķu sils

 

3.-4. klašu olimpiāde „Ko es zinu par Latviju?”. Radošo darbu izstāde „Mana Latvija zied”

30. aprīlī koncerts „Latvijai svētkos”

Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas sākumskolā

24.aprīlis

Lielā talka

Līvānu novada teritorija

26.-30.aprīlis 

Projektu nedēļa veltīta Latvijas jubilejai „Mēs – Latvijai”

Jaunsilavas pamatskola

27.aprīlis plkst. 13:40

5.-6 kl. pasākums „No pagātnes lappusēm” (atmiņu stāsti, priekšnesumi, zīmējumi sakarā ar Neatkarības deklarācijas pasludināšanu)

Līvānu 1. vsk. zālē

28.aprīlis plkst. 14:25

7.-8. kl. Komandu erudīcijas konkurss „Ko es zinu par Latviju?”

Līvānu 1. vsk. zālē

29.aprīlis plkst. 15:10

10.-12. kl. „4. maijs 1990. gadā un šodien” – filmu fragmenti, aculiecinieku un vēstures skolotāju stāsti, kora priekšnesumi

Līvānu 1. vsk. zālē

30.aprīlis plkst. 13:30

Svinīgs pasākums par godu Neatkarības deklarācijas pasludināšanai

Sutru pamatskola

3.maijs plkst. 15:00

Līvānu mākslas skolas audzēkņu radošā darbnīca - akmeņu apgleznošana "Latvijas pilsētu dārzs"

Līvānu Mākslas skolas izstāžu nama dārzā

4.maijs

Brāļu un māsu sadziedāšanās svētki

Ģimeņu diena Līvānu novadā

Pirms pasākuma tiek organizēts zīmējumu konkurss sākumskolas un pirmsskolas bērniem un eseju konkurss 5.-12. klašu skolēniem par tēmu „Mana ģimene manā Latvijā”

Apbalvošana pasākuma laikā Līvānu kultūras centrā

Līvānu novadā

 

 

 

5.maijs

Koku stādīšana

Rudzātu speciālās internātpamatskolas teritorija

6.-7.maijs

Konkurss – viktorīna „Baltijas sāga” veltīts Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai. Skolēnu tematisko darbu izstāde

Pasākumi saistīti ar Neatkarības deklarācijas pasludināšanu

6.maijs plkst. 15:10

Zinātkāro svētki – pasākums 4. maija zīmē, kurā apbalvos olimpiāžu uzvarētājus, skolas pašdarbības kolektīvu koncerts

Līvānu 1. vsk. zālē

7.maijs plkst. 9:00

Svinīgais pasākums par godu 4. maijam

Katra klase iestāda 2 kokus pie skolas

Vecāko klašu zēni labiekārto upmalu (ierīko ugunskura vietu, soliņus). Nobeigumā pikniks sakoptajā upmalā

Rudzātu vidusskolā

5.maijs

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas konkurss ES UN BRĪVĪBA, izstādes atklāšanas pasākums

Rožupes pamatskola

Lubānas novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.-23.aprīlis

Skolas apkārtnes un skolas telpu pavasara sakopšana

Meirānu Kalpaka pamatskolā

20.aprīlis - 5.maijs

Bērnu zīmējumu izstāde ''Es zīmēju savu Latviju''

Lubānas pirmskolas izglītības iestāde „Rūķīši”

24.aprīlis

Jānim Zāberam veltīts zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas – 2010”

Meirānu Kalpaka pamatskolā

24.aprīlis – 31.maijs

Foto izstāde „Jānim Zāberam veltītā zēnu vokālistu konkursam „Aiviekstes lakstīgalas ” – 15”

Meirānu Kalpaka pamatskolā

23.aprīlis

Lubānas vidusskolas skolēnu piedalīšanās lielajā talkā

Lubāna

23.aprīlis

Lielajā talkā piedalās Lubānas pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” audzēkņi un darbinieki ar devīzi  ''Tīra mana Tēvu zeme''

Lubāna

26.aprīlis – 10.maijs

Literatūras izstāde ”Latvijas Neatkarības 20 gadi zem trim Brīvības zvaigznēm” (Apmeklētājiem būs iespēja aplūkot materiālus no 1990. g. v. laikrakstiem, vēstures nozares literatūru, kā arī attēlus no fotoalbumiem par Latviju šajos 20 gados)

Meirānu bibliotēka

26.aprīlis – 26.maijs

Literatūras izstāde – „Mana Latvija, dadzītis mazs,

Ieķēries pasaules svārkos” (A. Skalbe)

Lubānas pilsētas bibliotēkā

26.aprīlis – 26.maijs

Literatūras izstāde – „Vai tu zini, kas ir Latvija”

Lubānas pilsētas bibliotēka, bērnu literatūras nodaļā

29.aprīlis – 15.maijs

Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Mūsu bagātība - Latvijas cilvēki"

Lubānas mākslas skola

29.aprīlis- 15.maijs

Foto–literārā izstāde „Jaunajai Latvijai – 20”

Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas centrs Indrānos

29.aprīlis plkst.15:00

Radošās darbnīcas Lubānas novada iedzīvotājiem "Latvija krāsās"

Lubānas mākslas skola

30.aprīlis plkst.10:00

Sporta svētki vecākiem kopā ar bērniem ''Sarauj, Latvija!''

 

Lubānas pirmskolas izglītības iestāde „Rūķīši”

30.aprīlis– 17.maijs

Vecāku un bērnu izstāde ''Manas ģimenes hobijs''

 

Lubānas pirmskolas izglītības iestāde „Rūķīši”

1.-8.maijs

1.-4. kl. Bērnu zīmējumu izstāde „Ai, tēvu zeme stūru stūriem”

Lubānas vidusskola

1.-8.maijs

Literatūras un fotogrāfiju izstāde „Latvijas Neatkarības 20 gadi”

Lubānas vidusskolas bibliotēka

2.maijs

Meirānu tautas nama atklāšanas svētki. Tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts „Darba vara lielu dara”

Meirānu tautas nams

1.maijs

Lubānas folkloras kopas „Lubāna”25. gadu jubilejas koncerts

Lubānas pilsētas klubs

5.maijs plkst.16:00

Radošās darbnīcas Lubānas novada iedzīvotājiem "Latvija krāsās"

Lubānas mākslas skola

Madonas novada pašvaldība

4.maijs plkst. 19:00

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīts svinīgs koncerts

Madonas kultūras nams

Mazsalacas novada pašvaldība

 

30.aprīlis plkst. 19:00

Mazsalacas novada Ramatas amatierteātra pirmizrāde A. Sakse „Direktors Žāva”

Mazsalacas novada Kultūras centrs

Mazsalacas novada Kultūras centrs

1.-11.maijs

Mazsalacas novada skolu un pirmskolas izglītības iestāžu bērnu darbu izstāde ”Katra zvaigzne dzimst no sava kodola”

7.maijs plkst. 16:00

Mazsalacas vidusskolas dziedošo kolektīvu koncerts „Mana Dziesma Tev...”

Mārupes novada pašvaldība

4.maijs plkst. 11:00 – 11:40

Mārupes mūzikas un mākslas skolas orķestra muzikāls sveiciens
 

Jaunmārupes sākumskolas pagalms (Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe)

4.maijs plkst. 12:00 – 14:00

4.maija skvēra pirmās dekoratīvās koku grupas stādīšana

Mazcenu aleja 2a, Jaunmārupe

4.maijs plkst. 14:30 – 16:30

J.Streiča filma "Rūdolfa mantojums"

Mārupes mūzikas un mākslas skolas lielā zāle

4.maijs plkst. 17:30 – 19:30

J.Streiča filma "Rūdolfa mantojums"

Mārupes novada kultūras nams

Neretas novada pašvaldība

4.maijs

Lielkoncerts ar Neretas novada pašdarbības kolektīvu un kaimiņvalsts Lietuvas Pandēļu pilsētas pašdarbības kolektīvu piedalīšanos

Neretas kultūras nams

Ogres novada pašvaldība *Svētku devīze: “SAVU NĀKOTNI CEĻOT”

 

 

 

 

4.maijs plkst. 10:00 

Ekumēniskais dievkalpojums 

Ogres ev. luteriskā baznīca

4.maijs plkst. 12:00

“Spēka vārdi Latvijai” – no dabai draudzīgiem materiāliem darinātu kuģīšu palaišana pa Ogres upi uz Daugavu, TPO “Horizonts” muzikālais sveiciens

Pie gājēju tilta uz Ogres estrādi

4.maijs plkst. 13:00

Izstādes “Trešā atmoda Ogres novadā. Cilvēki un notikumi 1988.-1990.g.” atklāšana 

Ogres kultūras centra Mazā zāle, Ogres vēstures un mākslas muzejs

4.maijs plkst. 14:00

Svinīgā sanāksme un tikšanās ar 1990.gada Augstākās Padomes deputātiem - ogrēniešiem

Ogres kultūras centra Mazā zāle

4.maijs plkst. 16:00

Svētku koncerts  “Skani ar mani”, piedalās Uģis Roze, Jānis Skanis, Viktors Lapčenoks, Adrians Kukuvass, Žoržs Siksna

Ogres kultūras centra Lielā zāle

Olaines novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.aprīlis plkst. 16:00

Tikšanās ar Saeimas deputātu J. Dobeli un Olaines TDP deputātiem kopš 1990.g. „Latvijas neatkarības Atjaunošanas gaita”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

 

Mākslinieces Vinetas Grozas stikla mākslas darbu izstāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

26.aprīlis – 9.maijs

Tematiskās izstādes „Latvija – vakar un šodien” novada bibliotēkās

Olaines pilsētas bibliotēka, Jaunolaines bibliotēka, Gaismu bibliotēka

4.maijs

Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.aprīlis plkst. 12:00

Komandu ielu stafete

Kūdras iela, Olaine

26.aprīlis – 7.maijs

Vizuālās mākslas darbu izstādes; tematiskās klases stundas; svētku koncerti „Kamēr mīlestība tevī un manī, Celsimies Latviju laimīgu darīt!”

Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4

26.aprīlis – 7.maijs

Fotoizstāde „Mana pilsēta, mana Latvija”; skolēnu zīmējumu izstāde „Es Latvijā”; svinīgā līnija, koncerts; tematiskās klases stundas; Olaines vēstures un mākslas muzeja apmeklējums

Olaines 2.vidusskola,

Skolas iela 1

6.aprīlis – 7.maijs

 

Bērnu radošo darbu izstādes; „Veiklais dzērvenēns” - sporta svētki bērniem; Māmiņdienas koncerti un ģimeņu pēcpusdiena

PII „Dzērvenīte”

26.aprīlis – 7.maijs

Mātes dienas koncerti un ģimeņu sporta diena; bērnu radošo darbu izstādes

PII „Magonīte”

26.aprīlis – 7.maijs

Mātes dienas pasākumi, bērnu radošo darbu diena

OSPII „Ābelīte”, Parka iela 5

7. maijs

 

Mātes dienas pasākumi; muzikālās apvienības „Riekstu pasaka” teātra izrāde bērniem „Mārīte spārīte”; Ē. Balodis „Kiplociņa piedzīvojumi pilsētā” muzikāla teātra izrāde bērniem

PII „Zīle”

24.aprīlis

Olaines novada iedzīvotāji piedalīsies Latvijas sakopšanas talkā

 

Ozolnieku novada pašvaldība

4.maijs plkst. 18:00

Svētku koncertuzvedums „Spārni debesīs”

Ozolnieku Tautas nams

Pārgaujas novada pašvaldība

2.maijs plkst. 15:00

Senioru kolektīvu koncerts ”Nāc zvaigznes izdejot no grīdas, no griestiem sauli izdziedāt!”

Stalbes kultūras nams

2.maijs plkst. 19:00

Koncerts „Sapņu zeme”, piedalās LNO solisti Krišjānis Norvelis, Evita Raituma, pianists Aldis Liepiņš

Raiskuma pagasta „Augstrozēs”

3.maijs plkst. 11:00

Starts ģimeņu velobraucienam „Iepazīsti novadu”, finišā kempingā „Apaļkalns” pie Raiskuma ezera ar baloniem tiks palaists veltījums Latvijai

Starts pie Braslas kroga

3.maijs plkst. 19:00

Novada bērnu un  jauniešu lielkoncerts „Es lūdzu par gaismu, es lūdzu par jums...”

Stalbes kultūras nams

3.maijs plkst. 20:00

Izstādes „Mani ziemas vakari” atklāšana

Stalbes kultūras nams

3.maijs plkst. 21:00

Svētku balle kopā ar „Apvedceļu”

Stalbes kultūras nams

Pāvilostas novada pašvaldība

30.aprīlis plkst. 17:00

Pāvilostas vidusskolas un Pāvilostas pilsētas k/n pašdarbības kolektīvu koncerts; Pāvilostas vidusskolas interešu pulciņu darbu izstāde

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

4.maijs plkst. 11:00

Vietējo un uzaicināto mājražotāju izstāde - pārdošana

Vērgales kultūras nams, pagastmāja (labos laika apstākļos – ārā)

4.maijs plkst. 13:00

Pāvilostas kultūras nama amatieru teātra izrāde  M.Zīle „Sunītis un viņa kauliņš” (ieeja brīva)

Vērgales kultūras nams

Pļaviņu novada pašvaldība

1.maijs

Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Pļaviņu novada kultūras centrs

4.maijs

Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīts svinīgs pasākums

4.maijs

 Starpnovadu vokālo ansambļu koncerts

9.maijs

Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļas organizēts pasākums „Esi sveicināts, mazais pļaviņieti”

15.maijs

Koncerts „Skani ar mani!”

Preiļu novada pašvaldība

*Svētku devīze „Es-savā namā-savā novadā-Latvijā”

29.aprīlis plkst. 13.00

Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai veltīta tikšanās ar bijušo LPSR AP deputāti no Preiļu vēlēšanu apgabala Valentīnu Zeili

Preiļi

4.maijs plkst. 10.00

Velobrauciens par godu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai

Preiļi

Priekuļu novada pašvaldība

 

 

 

Aprīļa mēneša piektdienās, sākot ar 9.aprīli

Priekuļu novadā viss aprīļa mēnesis paiet svētku zīmē; pasākumu dalībnieki būs novada pašdarbības kolektīvi, mēneša norisē iesaistīti vairāk nekā 300 pašdarbnieki - deju kolektīvu dalībnieki (no 2,5 gadu vecuma līdz vidējās paaudzes dejotājiem) un dziedātāji (koris, ansambļi - gan bērnu, gan pieaugušo)

 

4.maijs

Tiek dota iespēja apmeklēt valstī organizētos pasākumus, koncertu krastmalā

 

Ropažu novada pašvaldība

4. maijs

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai veltīts vakars ar Ropažu novada domes priekšsēdētāja Antona Cibuļska svētku uzrunu un režisora Jāņa Vingra filmas „Jumtu cilvēks” un „Pēdējais Lāčplēsis”. Pirms un pēc filmām – tikšanās un diskusijas ar režisoru Jāni Vingri.

Ropažu Kultūras un izglītības centrs

Riebiņu novada pašvaldība

 

 

 

 

 

2.maijs

Dievkalpojumi-aizlūgumi novada baznīcās

 

2.maijs

Novada sportistu skrējiens pa Riebiņu ielām-veltījums  Latvijas  Neatkarības deklarācijas 20. gadadienai

 

Aprīlis-maijs

Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai veltītas izstādes

Novada bibliotēkas

Aprīlis

Novada skolēnu sacerējumu konkurss ”Mani vēlējumi Latvijai, novadam svētkos”

 

1.maijs plkst. 22:00

Balle ar „Gintu un Co”.

Sīļukalna kultūras nams

2.maijs plkst. 19:00

Amatieru teātru saiets veltīts LR neatkarībai.

Sīļukalna kultūras nams

1.maijs plkst. 14:00

Pēcpusdiena senioriem.

Stabulnieku kultūras nams

2.maijs plkst. 19:00

Ingas un Normunda(Rēzekne) koncerts

Stabulnieku kultūras nams

1.-5.maijs

Ģimenēm- Sorosa fonda Latvija projekta ietvaros

”Radošo fantāziju darbnīcas” dalībnieku darbu izstāde

Stabulnieku kultūras nams

3.maijs plkst. 14:30

Rušonas kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerti ”Ar mīlestību - Latvijai”

Gailīšu Tautas namā

                        

3.maijs plkst. 16:30

Rušonas kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerti ”Ar mīlestību

Rušonas  pamatskolā

3.maijs plkst. 18:00

Rušonas kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerti ”Ar mīlestību

Aglonas stacijas estrādē

3.maijs plkst. 13:00

Ģimeņu sporta svētki 

Galēnu kultūras nams

Rojas novada pašvaldība

4.maijs

Svinīga karoga pacelšana; Mākslas diena, veltīta Latvijas neatkarības atjaunošanas 20.gadadienai – „Krāsainas stundas Rojā”

Roja

26.-30.aprīlis

„Patriotiskās stundas” visās klasēs

Rojas vidusskola

 

Draudzības skrējiens; pašdarinātu lidaparātu konkurss

Mērsraga brīvdabas estrāde "Jēgerleja"

Rugāju novada pašvaldība

 

Dokumentāli izglītojošs pasākums "Latvija Rugājos 20 Neatkarības gados"; izstādes Rugāju novada bibliotēkās un novada muzejā par notikumiem Latvijā un Rugājos

 

Rundāles novada pašvaldība

3.maijs plkst. 11:00

Lielais bazārs (iespēja gan tirgoties, gan iepirkties, baudīt amatierkolektīvu koncertu, piedalīties atrakcijās, vizināties pajūgā, piedalīties izsolē, nogaršot tradicionālo zupu, pēc senām receptēm gatavotu karstu veselības dziru un citi pārsteigumi)

Bērsteles parks

3.maijs plkst. 11:00

Rundāles ūdenstorņa apgleznošana, bērnu zīmējumu izstāde 

Pie Rundāles ūdenstorņa

3.maijs plkst. 11:00

Pasākums „Rundāles novads krāsās un skaņās” (programmā – novada amatieru kolektīvu priekšnesumi, tikšanās ar māksliniekiem, izstādes, mūzika, radošās darbnīcas) 

Rundāle, pie Baltās mājas

Rūjienas novada pašvaldība

Maijs

Maijs Rūjienā un Rūjienas novadā izskan ar vienotu moto-

„No mazā uz lielo ejam un kopā Latviju ceļam”

 

4.maijs plkst. 15:00

„Mēs tie paši rūvenieši, rūveniešu ticībā” – tikšanās ar rūjieniešiem, kuru „veiksmes stāsti” veido šodienas Rūjienu.

Fotoizstāde par izciliem rūjieniešiem, kuru vārdi izskanējuši Latvijā un pasaulē.

 

4.maijs plkst. 18:00

Akcija „spēka aplis” ap pilsētu, novadu un Latviju

 

5.-7.maijs

Izcilā rūjienieša E. Medņa starptautiskais un nacionālais konkurss „Jaunais klarnetists”

 

9.maijs plkst. 13:00

Atraktīva spēle – viktorīna lieliem un maziem „Ēs rūveniet’s, es latviet’s un arī eiropiet’s”

 

9.maijs plkst. 17:00

Zanes Dombrovskas un brāļu Petrausku koncerts

 

29.maijs

Rūjienas – Ziemeļlatvijas zaļās mākslas pilsētas vārda dienas svinības

 

Rēzeknes pilsētas dome

 

29.aprīlis – 16.maijs Neatkarības dienai veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka
4.maijs Svinīgs pasākums, kinofilmas „Rīgas sargi” un „Latgales Māras ceļš” demonstrēšana Rēzeknes pilsētas kultūras nams

Aprīlis – maijs

Tematiska izstāde „Jaunas uzdrīkstēšanās laiks”, veltīta Trešās Atmodas procesiem

Rēzeknes Latgales Kultūrvēstures muzejs

Aprīlis – maijs

Tematisks pasākums „Uz sliekšņa starp LPSR un Latvijas Republiku”, veltīts deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas 20.gadadienai

 

Rēzeknes Latgales Kultūrvēstures muzejs

Salacgrīvas novada pašvaldība

4.maijs plkst. 14.00

Kora "DOMA" koncerts "GADALAIKI"

Salacgrīvas kultūras nams

Salaspils novada pašvaldība

4.maijs

Neatkarības dienai veltīts koncerts

Salaspils novada kultūras nams "Rīgava"

Saldus novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.maijs

Rokdarbu izstāde “Latvju raksti pūriņā!”; dzejas pēcpusdiena “Spēka vārdi Latvijai”

Zirņu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”

3.maijs plkst. 17:00

1. senioru deju kopu festivāls ''KLABDANCIS”,  veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai

Druvas kultūras nams

7.maijs

Lielais pavasara koncerts, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai

Lutriņu klubs

29.aprīlis

Svinīgais sarīkojums “Latvija, tu gars mums, ne pelni!”

Nīgrandes pagasts, pie pieminekļa

28.aprīlis – 9.maijs

Literatūras izstāde "Vai neatkarība arī var sāpēt?"

Pampāļu bibliotēka

4.maijs

Skrējiens pa izstrādātu maršrutu pagasta teritorijā "Manai neatkarībai - 20"

Pampāļu pagasts

7.maijs

Pagasta amatiermākslinieku koncerts "Latvija lai tavās domās ir kā brīnišķīga sala pasaules jūrā..."

Pampāļu kultūras nams

27.aprīlis – 12.maijs

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīta izstāde  “Eiropas Savienības projekti Saldus novadam”

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs

4.maijs

Saldus novada pašvaldības svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs

4.maijs

Neatkarības skvēra veidošana, iestādot dekoratīvo augu stādījumus

Novadnieku pagasta pārvalde

4.maijs

Neatkarības birzs stādīšana

Kursīšu pagasta pārvalde

4.maijs

Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai

Kursīšu pagasta pārvaldes tradīciju zāle

Saulkrastu novada pašvaldība

 

3.maijs

Izzinoši aktīva un veselīga akcija „Mūsu 20”, kuras laikā visiem interesentiem tiks piedāvāta iespēja atrast un apskatīt 20 objektus, kas radušies Saulkrastos pēdējo 20 gadu laikā.

Akcijas dalībnieki saņems objektu sarakstu  ar norādēm un karti, kurā dienas laikā būs jāsakrāj atzīmes par objektu apmeklējumu. Akcijas noslēgums plkst. 18:00 pilsētas centrā –

veiksmīgāko dalībnieku apbalvošana. Būs arī dziesmas, dejas un citas pirmssvētku vakaram piederīgas aktivitātes (rīko PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”). Aicināti visi novada iedzīvotāji un viesi

 

Skrīveru novada pašvaldība

1.maijs plkst. 17:00

Tekstilmākslas studijas, pasniedzējas Baibas Vaivares un pinēju pulciņa darbu izstādes atklāšana

Skrīveru kultūras centrs

1.maijs plkst. 18:00

Pašdarbības kolektīvu svētku koncerts

Skrundas novada pašvaldība

1.maijs

Skrējiens „Skrundas pilskalns”

 

4.maijs plkst. 17:00

Skrundas amatierteātra pirmizrāde A.Upītis „Ziņģe Ješkas uzvara”

Skrundas kultūras nams

Laikā no 3. līdz 7. maijam

Meža diena sadarbībā ar Latvijas Valsts meži un Skrundas mežniecību

 

Smiltenes novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

„Smiltene – graudiņš Mātes Latvijas plaukstā”
 Smilšu kalns veidojas no daudziem maziem graudiņiem, kas laika gaitā kļūst par cietu, pelēku akmeni. Smiltene jūtas droši balstoties uz trīs pakalniem. Pilsētas slava, labklājība ir atkarīga no katra cilvēka vēlmes dzīvot drošā, sakārtotā, skaistā vietā un piepildīt savas dzīves telpu ar mīlestību un labestību.
Dzejā un mūzikā atgādināsim sajūtas, kuras piedzīvojām pirms 10 gadiem. Raidīsim savas vēlmes debesīs ar lidojošo lukturu palīdzību. Dalībnieki: vīru koris „Silvikola”; jauktais koris „Vidzemīte”, Smiltenes dzejnieki, Smiltenes tautas teātra aktieri

 

Talsu novada pašvaldības

4.maijs

Akcija „Dziedošais autobuss Nr.20”, piedalās Talsu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris, Talsu 2.vidusskolas jauniešu koris, Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešu koris, Valdemārpils vidusskolas jauniešu koris un foto klubs „Talsi”

 

4.maijs plkst. 9:00

Zīmējumu konkurss „Mana ģimene”, balsošana par Balgales dziesmu Latvijai

Pie Balgales tautas nama

4.maijs plkst. 10:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 11:00

Sportiskas aktivitātes  ģimenēm un bērniem

4.maijs plkst. 10:00

Balsošana par Pastendes dziesmu Latvijai

Ģibuļi, pie Pastendes kultūras nama

4.maijs plkst. 11:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 11:30

Prieņu (Lietuva) deju kolektīva „Rings” un Talsu novada deju kolektīvu koncerts

4.maijs plkst. 18:00

Komponistes Daigas Rūtenbergas un dziedātājas Baibas Veismanes monoizrāde „Ar sirsnīgu Tu”

Ģibuļi, Pastendes kultūras nams

20.aprīlis – 4.maijs

Balsošana par Spāres dziesmu Latvijai

Ģibuļi, Spāres bibliotēka

4.maijs plkst. 10:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”, zīmējumi uz asfalta „Mana ģimene”, akcija „Viegla izklaide pie Kādas mājas”

Ģibuļi, pie Spāres tautas nama

4.maijs plkst. 10:30

Balsošana par Tiņģeres dziesmu Latvijai, zīmējumu konkurss „Mana ģimene” Īvē, pie Tiņģeres Saieta nama

4.maijs plkst. 11:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 10:30

Zīmējumi uz asfalta „Manai ģimene”, balsošana par Ķūļciema dziesmu Latvijai, atrakcijas un našķi bērniem (Ls 0.50)

Ķūļciemā, pie Ķūļciema tautas nama

4.maijs plkst. 11:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 13:30

Zīmējumi uz asfalta „Manai ģimene”, balsošana par Laidzes dziesmu Latvijai

Laidzē, bērnu laukumā

4.maijs plkst. 14:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 11:00

Balsošana par Laucienes dziesmu Latvijai

Laucienē, pie Laucienes kultūras nama

4.maijs plkst. 13:30

Kopīga sadziedāšanās un tējas dzeršana ar folkloras kopu „Trejtaka” un jaukto kori „Lauciene”

Laucienes parka estrāde

4.maijs plkst. 12:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 12:00

Rokdarbu izstādes „Vecmāmiņas un draugi”  atklāšana

Laucienē, Pļavmuižas saieta nams

4.maijs plkst. 13:00

Lielais zupas katls

4.maijs plkst. 14:00

Dokumentālā filma „Vecmāmiņu koris” (Ls 0.50)

27.aprīlis – 4.maijs

Balsošana par Lībagu dziesmu Latvijai

Lībagu pagasta bibliotēkas un tautas nams

4.maijs plkst. 12:00

Zīmējumi uz asfalta "Mana ģimene", radošās darbnīcas

Dižštendē pie Brīvā laika pavadīšanas centra

4.maijs plkst. 13:30

Pašdarbības kolektīvu koncerts

4.maijs plkst. 14:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 14:05

Dziedošs gājiens „Ar dziesmu par dzīvi”

4.maijs plkst. 9:30

Zīmējumu konkurss „Mana ģimene”, sportiskas aktivitātes ģimenēm un bērniem, balsošana par Lubes dziesmu Latvijai

Lubē, pie Lubes tautas nama

4.maijs plkst. 10:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 11:00

Pasākums „Sabile varavīksnes krāsās”, zīmējumi uz asfalta „Mana ģimene” visās varavīksnes krāsās, dzeltenas, zaļas, zilas, sarkanas stafetes ģimenēm, bērniem, draugu grupām, krāsainā balsošana  par Sabiles dziesmu Latvijai

Sabile, laukums pie bērnudārza

4.maijs plkst. 12:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 15:00

Koncerts  „Kaut pastalās, bet brīvā Latvijā”

Sabiles kultūras nams

4.maijs plkst. 10:00

Strītbola sacensības un sportiskas stafetes un orientēšanās Latvijas kartē "Aizej tur, nezin kur!", balsošana par Stendes dziesmu Latvijai

Stende, pie Stendes pilsētas pārvaldes

4.maijs plkst. 13:00

Lībagu sākumskolas 3.-4. klašu deju kolektīva "Dzītariņš" koncerts

4.maijs plkst. 13:45

Zīmējumi uz asfalta "Mana ģimene"

4.maijs plkst. 14:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 10:00

Zīmējumu konkurss „Mana ģimene”, balsošana par Strazdes dziesmu Latvijai, pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

Strazde, pie Brīvā laika pavadīšanas centra

4.maijs plkst. 10:30

Biedrības "Sniedzes" un BLPC audēju izstāde "Lakati dejo"

Strazde, Strazdes muižas lielā zāle

4.maijs plkst. 10:00-15:00

Balsošana par Talsu dziesmu Latvijai

Talsi, pie Talsu tautas nama

4.maijs plkst. 14:00

Pasākums „Esmu dzimis vienā dienā ar Latvijas neatkarību”

4.maijs plkst. 13:00

Prieņu (Lietuva) deju kolektīva „Ringis” un Talsu novada deju kolektīvu koncerts

4.maijs plkst. 15:00

„Dziedošo  autobusu  Nr.20” satikšanās Talsos

4.maijs plkst. 14:00

Sportiskas aktivitātes ģimenēm „Iepazīšanās ar Talsu novada sporta veidiem”

Talsi, pie Talsu ezera

4.maijs plkst. 16:00

Džeza opera „Pilsētas romance”  (Ls 4,- un Ls 5,-)

Talsi, Talsu tautas nams

4.maijs plkst. 12:00

Pūķu svētki „Sveiciens Latvijai”

Talsi, Talsu lidlauks

4.maijs plkst. 11:00

Balsošana par Valdemārpils dziesmu Latvijai

Valdemārpils, laukums pie bibliotēkas

4.maijs plkst. 12:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”

4.maijs plkst. 12:30

Zīmējumi uz asfalta "Mana ģimene", sportiskas aktivitātes bērniem, ģimenēm un draugu kopām

4.maijs plkst. 16:00

Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts

Valdemārpils izstāžu zāle

4.maijs plkst. 12:00

Zīmējumi uz asfalta "Mana ģimene"

Valdgale, basketbola laukums pie Pūņu pamatskolas

4.maijs plkst. 12:00

Radošās darbnīcas „Mans veltījums Latvijai”, pašdarbības kolektīvu koncerts „Dziedāju, dancoju – Latvijā”, sportiska stafete „Apkārt Latvijai”  ģimenēm, bērniem, draugu grupām, tirdziņš „Atbalsti Latvijas preci”, balsošana  par Valdgales dziesmu Latvijai 

Valdgale, Pūņu pamatskolas pagalms

4.maijs plkst. 13:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”, kopīga zupas garšošana

4.maijs plkst. 11:00

Svētku atklāšana, zīmējumi uz asfalta „Mana ģimene”, balsošana par Vandzenes dziesmu Latvijai

Vandzene, Anču birzs

4.maijs plkst. 12:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”, izstādes veidošana „Latvijas ceļš”, atrakcijas un našķi bērniem (Ls 0.50)

4.maijs plkst. 13:00

Sportiskas aktivitātes ģimenēm, bērniem, draugu grupām

4.maijs plkst. 10:00

Balsošana par Virbu dziesmu Latvijai

Virbi, pie Virbu kultūras nama

4.maijs plkst. 11:00

Pietur „Dziedošais autobuss  Nr.20”, zīmējumi uz asfalta „Mana ģimene”, sportiskas aktivitātes bērniem

26.aprīlis – 6.maijs

Grupiņu zīmējumu un tēlojošo darbiņu izstādes

Talsu PII “ Saulīte”

30.aprīlis

Muzikāls tematisks pasākums, veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai ,, Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiņu!''

Talsu PII “ Saulīte”

26.aprīlis – 6.maijs

Radošo darbiņu izstādes un tematiski pasākumi grupās  par tēmu ,,Mana Latvija zied...”

Talsu PII “ Zvaniņš”

30.aprīlis plkst. 10:00

„Latvijas neatkarībai 20. gadi!” – tematisks bērnu rīts (mūzikas skolotāja, grupu skolotāji)

Talsu PII “ Zvaniņš”

 

Bērnu zīmējumu izstāde "SKAISTA MANA TĒVU ZEME!"

Talsu PII “Pīlādzīts”

29.-30.aprīlis

Bērnu zīmējumu izstāde „Es savai Latvijai”

Talsu SPII “Kastanītis”

30.aprīlis

Latvijas neatkarības 20. gadadienai veltīts pasākums „Valodēns”

Talsu SPII “Kastanītis”

30.aprīlis

Muzikāli tematisks rīts "Kur vēl ir tik labi kā mājās - Latvijā"

Talsu  PPII „Sapnītis”

7.maijs

Ģimeņu sporta diena lauku mājās "Skorās"

Talsu  PPII „Sapnītis”

 

Tematiskās pēcpusdienas pirmssvētku nedēļā,  23. aprīlī – talka

Pastendes PII “Ķipars”

22.aprīlis

Estrādes apkārtnes sakopšanas talka

Valdemārpils PII “Saulstariņš”ar grupu Tiņģerē

28. vai 30.aprīlis

Tematiska pēcpusdiena "Mana Latvija"

26.aprīlis – 7.maijs

Bērnu radošo darbu izstāde "Latvija pēc 20 gadiem"

 

Radošo darbu izstāde, vecākajām grupām konkurss par Latviju

Stendes PII “Saulīte”

3.-7.maijs

Izstāde "Mīļa mana tēvuzeme - divu roku siltumā"

5.maijs

Viktorīna "Mūsu mājai apkārt mūsu zeme plešas..."

 

Zīmējumu izstāde "Mana Sabile"

Sabiles PII “Vīnodziņa”

ar grupu Valgalē

30.aprīlis

Konkurss "Ko es zinu par Sabili?"

 

Audzēkņu radošo darbu izstāde "Savai zemītei"

Laucienes PII “ Bitīte”

Svētku nedēļā

Zīmējumu izstāde ,,Mana dzimtā zeme" 

Valdgales PII “Kamenīte”

26.aprīlis – 7.maijs

Bērnu darbu izstāde "Skaista, skaista tēvu zeme", kas veltīta Latvijai

Laidzes PII “Papardīte”

29.aprīlis

Tematiskais rīts "Es savā zemītē", veltīts Latvijai

29.aprīlis

Bērnu rotaļu laukuma sakārtošanas talka ar vecāku piedalīšanos. Pastaigu maršrutu sakopšanas talka kopā ar bērniem.

Vandzenes PII “Zīlīte”

5. maijs

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai ar Vandzenes vidusskolas skolēnu piedalīšanos

Aprīļa 4.nedēļa

"Mēs- sakoptai Latvijai!" (pārgājiens, talkošana, veltīts Latvijas neatkarības 20 gadadienai)

Lībagu sākumskola (PII gr.)

 

Par godu neatkarības gadadienai notiks svinīgais brīdis, tiks stāstīta pasaka  par Latviju, svētku koncerts, dziedāsim himnu, zīmējumu izstāde „Mana ģimene Latvijai!”

Virbu pamatskola (PII gr.)

 

Izstāde lasītavā „Vēstures robeža”(atskats 20 gadu garumā, prezidenti utt.), adresēta  1. – 12. klašu skolēniem

Talsu bērnu bibliotēka

26.-30.aprīlis

Konkurss  internetā ,,Laika zīmes Talsos 20 gados (04.05.1990.-04.05.2010.)

Talsu Galvenā bibliotēkā

 

Izstāde "Kaut pastalās, bet brīvā Latvijā!"

Sabiles bibliotēka

 

Izstāde ,,Latvijas seģenē dzīpariņš mazs..." materiāli no bibliotēkas fondiem par Latviju

Sabiles bērnu bibliotēka

4.maijs plkst. 14:00

Kopā ar Tautas namu tiek organizēts pasākums "Mēs nākam iz riju dūmiem, iz akmeņu klusēšanas"

Stendes Karogu laukums

 

Izstāde "4.maijs - diena, kad mēs atguvām iespēju dzīvot neatkarīgā un brīvā valstī" / G.Daudze/

Stendes bērnu bibliotēka

Visu mēnesi

Izstāžu cikls "Valdemārpils un tās iedzīvotāji Latvijas neatkarības atjaunošanas 20 gados"

Valdemārpils bibliotēka

 

Valdemārpils mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde bibliotēkas bērnu nodaļā "Mana dzimtene-Latvija"

 

Izstāde

Nogales bibliotēka

 

Stends "Pirms 20 gadiem un šodien!"

Abavas bibliotēka

 

Izstāde bibliotēkā "4.maija 20.dzimšanas diena"

Balgales bibliotēka

 

Izstāžu stends koridorā - "Latvija laiku lokos"

Pastendes bibliotēka

 

Izstāde ,,Latvijas prezidenti ”

Spāres bibliotēka

 

Izstāde "Uz tevi, Latvija, Iet visas mūsu domas"

Īves bibliotēka

 

Izstāde "Mana Latvija"

Ķūļciema bibliotēka

 

Datordizaina mākslinieka Arņa Vītoliņa fotoizstāde ,,Mēs esam par Latviju”

Laidzes bibliotēka

 

Izstāde "Lauciene 1990 -2010", Lauciene publikācijas un brošūrās šajā laika posmā

Ausekļa bibliotēka

 

Izstāde ,,Latvijai-20’’

Laucienes bibliotēka

 

Izstāde,, 20 cerību un vilšanās gadi’’

Lībagu bibliotēka

 

Izstāde

Dižstendes bibliotēka

 

Izstāde ,,Lube vakar un šodien’’

Lubes bibliotēka

 

Izstāde "Dzīvot, lai mainītos"

Valdgales bibliotēka

 

Izstāde

Vandzenes bibliotēkā

 

Izstāde

Uguņu bibliotēka

 

Izstāde bibliotēkā - "Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai - 20!"

Virbu bibliotēka

Tukuma novada pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.maijs plkst. 12:00

Tukuma muzeja izstāde, veltīta  LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai

Tukuma pilsētas Kultūras nams

4.maijs plkst. 12:00

Mazo vokālistu konkurss „Bērni dzied Latvijai” (Cālis 2010)

4.maijs plkst. 17:00

„Rainis. Zelta zirgs – 100”. Piedalās Tukuma Raiņa ģimnāzijas koris „Savējie” un skolēni

15.aprīlis – 15.maijs

Literatūras izstāde "Latvijas Neatkarības deklarācijas 20. gadadiena"

Tukuma bibliotēka

5.maijs plkst. 14:00

Spēle skolēniem "Latvijas zaļā rota"

Tukuma bibliotēka (Bērnu nodaļā)

5.maijs plkst. 16:00

Pasākums "Pēc 20 gadiem". Filmas "Jaunie laiki Šķērsielā" demonstrēšana un tikšanās ar režisoru Ivaru Selecki

Tukuma bibliotēka

4.maijs plkst. 12:00

Piemiņas brīdis pie K.Zemdega pieminekļa Džūkstes pagastā "Ar svēto, ar Latvijas vārdu uz lūpām"

Džūkstes pagasts

4.maijs plkst. 13:00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts "Mana zeme saules pienenīte"

Džūkstes kultūras nams

4.maijs plkst. 19:00

Amatiermākslas kolektīvu koncerts "Saules rīti Latvijā"

Tumes kultūras nams

4.maijs

Slampes pagasta iedzīvotāja Viestura Lindes gleznu izstāde  "Es - Latvijas pilsonis"

Slampes kultūras pils

Valkas novada pašvaldība

4.maijs plkst.16.00

Fotogrāfa Alda Māra Dubļāna darbu izstādes "... pirms 20 gadiem" atklāšana. Izstāde veltīta LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai. Izstāde būs apskatāma līdz 30.maijam

Valkas novadpētniecības muzejs

Valmieras pilsētas pašvaldība

 

 

 

 

 

 

 

 

1.maijs plkst. 17:00

Ieskaņu koncerts „SKANI, MANA TĒVU ZEME!” Piedalās pūtēju orķestris „Signāls”

Valmieras Kultūras centrs

3.maijs plkst. 17:00

Koncertuzvedums „TEIKA PAR GAUJU”, piedalās TDA „Gauja”

Valmieras Kultūras centrs

4.maijs plkst. 16:00

Koncerts „ES VARĒJU SADZIEDĀT...”, piedalās skolu pašdarbības kolektīvi

Valmieras Kultūras centrs

Visa gada garumā

Muzejs gatavos ceļojošo izstrādi ”Latvijas neatkarības atjaunošana. 20.gadi Valmierā”. Plānots eksponēt visu gadu pēc kalendārā grafika (muzejā, kultūras un izglītības iestādēs)

Valmieras Novadpētniecības muzejs

30.aprīlis

Pasākums "Es balsoju "PAR"!" – tikšanās ar sabiedrībā pazīstamām personībām, kas balsoja par Latvijas Republikas neatkarību

Valmieras Integrētā bibliotēka

2010.gada maijs 

Literatūras izstāde "Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena"

Valmieras Integrētā bibliotēka

Varakļānu novada pašvaldība

 

 

26.-30.aprīlis

Sakopšanas talkas Varakļānos, Stirnienē un Murmastienē sadarbībā ar novada skolēniem

 

2.maijs

Ērģeļmūzikas un kora koncerts "Mārzemes Māte"

Stirnienes baznīca

2.maijs

Karaoke koncerts-konkurss "Ar dziesmu pa savu zemi"

Murmastienes pamatskolas zāle

4.maijs

Deju kolektīvu koncerts "Lēnām augu pie māmiņas"

Varakļānu kultūras nams

Vecumnieku novada pašvaldība

1.maijs

Kamermūzikas koncerts „Latviešu pelēks” (nominēts „Lielajai mūzikas balvai” kā iepriekšējā gada labākais uzvedums)

Vecumnieku Tautas nams

4.maijs

Jāņa Lūsēna dziesmu cikls „Kā maigi dzelošs rožu krūms” (Vecumnieku jauktais koris „Malduguns”)

Vecumnieku Tautas nams

Ventspils pilsētas dome

4.maijs plkst. 12:00

Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas 20.gadskārtai veltīts pasākums, kurā piedalīsies un savās atmiņās par deklarācijas pieņemšanu dalīsies vairāki toreizējie Latvijas Augstākās padomes deputāti, kuri 1990. gada 4.maijā balsoja par Latvijas neatkarību, atklās izstādi, kura būs veltīta Ventspilī pēdējos divdesmit gados notikušajām izmaiņām, kā arī izskanēs muzikāli priekšnesumi

Ventspils Rātslaukums

4.maijs plkst. 16:00

Svētku koncerts, muzicēs Ventspils Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris, solisti un koris „Ventspils” diriģenta Mārtiņa Berga vadībā

Ventspilī, teātra namā „Jūras vārti”

Viesītes novada pašvaldība

27.aprīlis plkst. 13:00

Rokdarbnieču kopas „ZĪLE” tekstildarbnīcas atklāšana

Viesītes muzejs „Sēlija”

4.maijs plkst. 16:00

Svētku sarīkojums „Veltījums Latvijai” – Viesītes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu svētku koncerts, Viesītes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

Viesītes Kultūras pils

 

Tematiska izstāde „Kas mainījies?” – Viesīte. 20 gadi fotogrāfijās

Kultūras pils Izstāžu zāle

Viļakas novada dome

30.aprīlis plkst. 11.00

Konkursa „Latgale un tās ļaudis” noslēgums, piedalās Viļakas Valsts ģimnāzijas jauniešu koris, Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi (zēni) skaita patriotisku dzeju; tikšanās ar novadnieku Kazimiru Šļakotu (rīko Viļakas novada dome sadarbībā ar Viļakas Valsts ģimnāziju)

Viļakas Valsts ģimnāzija

30.aprīlis

Svinīgā līnija un audzināšanas stundas, veltītas LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai

Viļakas pamatskola

30.aprīlis plkst. 13:30

Zinātniskie lasījumi „Latvija vēstures griežos”

Upītes pamatskola

30.aprīlis plkst. 14:00

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Rekavas vidusskola

30.aprīlis

Pasākums „Atmiņu brīdis”, tikšanās ar novadnieku Kazimiru Šļakotu

Žīguru pamatskola

30.aprīlis plkst. 13:30

Svinīga līnija un skolēnu koncerts par godu  4. maijam – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai

Kupravas pamatskola

30.aprīlis

Neatkarības stunda

Viduču pamatskola

30.aprīlis

Pēcpusdiena „Mēs savai zemei”

Mežvidu pamatskola

30.aprīlis plkst. 15:00

Mākslas filmas ‘’Rīgas sargi’’ skatīšanās

Žīguru bibliotēka

1.maijs plkst. 9:00, 12:00

Plkst. 9.00 dievkalpojums, plkst. 12:00 lūgšanas par Latvijas neatkarību

Šķilbēnu pareizticīgo baznīca

No 4.maija

Izstāde, veltīta Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai

Upītes kultūrvēstures muzejs

4.maijs plkst. 10:00

Dievkalpojums, veltīts Latvijas neatkarības 20. gadadienai, lūgsimies par valsti un valdību

Viļakas pareizticīgo baznīca

4.maijs plkst. 11:00

Dievkalpojums veltīts Latvijas neatkarības 20. gadadienai

Viļakas luterāņu baznīca

4.maijs plkst. 11:00

Svētā mise, veltīta Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai

Viļakas Romas katoļu baznīca

4.maijs plkst. 11:00

Tautas skrējiens Rekova – Šķilbani – Rekova, veltīts Latvijas Republikas neatkarības gadadienai

Pulcēšanās pie Šķilbēnu pagasta ēkas

4.maijs plkst. 12:00

Orientēšanās sacensības par Latviju

Upītes ciems

4.maijs plkst. 16:00

Koncerts „Par Tēvzemi un tautas brīvi, lai dziesma skan, kad laiks ir skarbs”

Žīguru kultūras nams

4.maijs plkst. 21:00

Es sveicu tevi Latvija ar atdzimšanas prieku! (svecīšu iedegšana)

Pie Vecumu pagasta pārvaldes