Uzņēmējdarbība

 

 

Likums „Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”

            (23.11.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

 

Likumprojekts „Koncesiju likums”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 26.oktobra 2.lasījums)

— 2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Maksātnespējas likums*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 26.oktobra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

            (14.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

            Iekļauts:

            (11.01.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanas līgumu””

            (21.12.2006.)

            1.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

 

 


2007.gada 15.februārī (6.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”

            (22.02.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā”

            (15.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

            (29.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

            (29.03.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

            (29.03.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”

            (26.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 10.maijā (5.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Kredītiestāžu likumā”

            (26.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 10.maijā (5.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

 

 


            2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījums Kredītiestāžu likumā” otrajam lasījumam līdz 2007.gada 3.decembrim”

           

           

Likumprojekts „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”

            (07.06.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

           

 

 

Likums „Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā”

            (14.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā”

            (21.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Negodīgas komercprakses aizlieguma likums” („Komercprakses likums”)

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Konkurences likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

           


 

            2007.gada 20.septembrī (6.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

 

 

            2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija”

 

 

            2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

 

Lēmums „Par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” izslēgšanu no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes”

 

 

            2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

            (27.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 7.februārī (4.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            Iekļauti:

            (25.10.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 7.februārī (4.sēde)

(15.11.2007.)

1.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

2.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

           

 

Likums „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”

            (04.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

 

Likums „Grozījumi Komerclikumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11. (ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums

            (25.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

           

 

            2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

 

Likumprojekts „Fizisko personu saimnieciskās darbības likums”

 

 

Likums „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”

            (25.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.novembī (14.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Komerclikumā”

            (22.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 28.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

            Iekļauti:

            (15.05.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

 

 

Likums „Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

 

 

Pārapdrošināšanas likums

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”

            (06.03.2008.)

            1.lasījums — 2008.agda 3.aprīlī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 15.maijā (8.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā”

            (05.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)


 

Likums “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”

            (17.07.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 6.novembrī (10.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Kredītiestāžu likumā”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

 

            2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

 

 

Likums „Grozījumi Konkurences likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

            2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

 

Lēmuma projekts „Par ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību saistīto uzdevumu samazināšanu”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””

            (23.10.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””

            (23.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (23.10.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

 

 

            2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību””

            (13.11.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

            (20.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā”

            (20.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

 

Likums„Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

            (20.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā”

            (20.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

            (27.11.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

            (27.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 5.martā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (15.01.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

            (05.02.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā”

            (05.02.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”

            (05.02.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Maksātnespējas likumā”

            (12.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 5.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

Likums „Grozījums Komercdarbības atbalsta kontroles likumā”

            (19.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 5.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

Likums „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”

            (26.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (08.04.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”

            (23.04.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā”

            (30.04.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 14.maijā (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

 

 


Likums „Grozījums Kredītiestāžu likumā”

            (07.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

 

Likums „Grozījumi Konkurences likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (11.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 20.augustā (ārkārtas sesijas 5.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām””

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Komercķīlas likumā” (Nr.1377)

            (16.07.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

Likums „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” (Nr.1386)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 21.janvāri (3.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (Nr.1411)

            (03.09.2009).

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr.1419)

            (10.09.09.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.novembrī (14.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)


 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Nr.1443)

            (01.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (Nr.1491)

            (29.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā” (Nr.1494)

            (29.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr.1523)

            (03.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Konkurences likumā” (Nr.1532)

            (03.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

           

 

 

Likums „Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr.1534)

            (03.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

            2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

 

Lēmums „Par likumprojekta „Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr.1534) izslēgšanu no 2010.gada valsts budžeta likumprojektu paketes”” (Nr.826)

 

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” (Nr.1534) (Nr.827)

 

 

Likums „Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” (Nr.1586)

            (19.11.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 4.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Nr.1593)

            (19.11.2009.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Nr.1597)

            (19.11.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde). Noraidīts.

 

 

            2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Nr. 1597) (Nr.858)

 

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr.1601)

            (03.12.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Nr.1635)

            (10.12.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” (Nr.1631)

            (17.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr.1632)

            (17.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā” (Nr.1636)

            (17.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Nr.1637)

            (14.01.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr.1721)

            (11.03.2010.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr.1742)

            (31.03.2010.)
linku skaits:305