Tiesa

 

 

            2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par L.Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Ābeles iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Vīksnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

 

Lēmums „Par O.Galandera iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Krasovskas iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Stivriņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

 

Likumprojekts „Tiesu iekārtas likums”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 26.oktobra 1.lasījums)

                        — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

 

 

            2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Tiesu iekārtas likums” otrajam lasījumam”

 

 

            2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

 

Lēmums „Par O.Lazdiņas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”

 

 

            2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

Lēmums „Par L.Baumaņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”

 

Lēmums „Par V.Sobočevska atcelšanu no Balvu rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 11.janvārī (1.sēde)

 

Lēmums „Par I.Loginas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Venckava atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

 

Lēmums „Par I.Amonas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Andersones apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Osmanes apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

 

Lēmums „Par V.Zommeres apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Medņa atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Velikas atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 1.februārī (4.sēde)

 

Lēmums „Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses B.Tāleres saukšanai pie kriminālatbildības”

 

Lēmums „Par Saeimas piekrišanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I.Poļikarpovas saukšanai pie kriminālatbildības”

 

 

            2007.gada 1.martā (8.sēde)

 

Lēmums „Par I.Amonas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Sēbriņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

Lēmums „Par O.Galandera atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 15.martā (10.sēde)

 

Lēmums „Par S.Reinholdes iecelšanu par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju”

 

 

            2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

Lēmums „Par L.Piusas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

Likumprojekts „Tiesu izpildītāju administrācijas likums”

            (Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

 

 

            2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

Lēmums „Par K.Kazārovas apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Lapiņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Līča apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Ozolas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

Lēmums „Par D.Suipes iecelšanu par administratīvā rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Ratnieces atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata”

 

 

 

            2007.gada 10.maijā (5.sēde)

 

Lēmums „Par I.Ošiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Štauera apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Lēmums „Par A.Dundura apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Vīganta apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Šteinbergas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

Lēmums „Par I.Bistera apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Gaidukēviča iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Strakšes iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

Lēmums „Par R.Beitiņa atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

 

Lēmums „Par S.Mertenas apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Sviķa apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

Lēmums „Par M.Narvilas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Podoļskas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Rubinas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Ruško iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Voronovas iecelšanu par Rīgas pilētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās”

 

           

            2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

 

Lēmums „Par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē”  (V.E.Bresis)

 

 

            2007.gada 13.septembrī (3.sēde)

 

Lēmums „Par L.Ramiņas apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Bites iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par J.Uminskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Beitiņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

 

Lēmums „Par Ģ.Aizsila iecelšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Karlsones iecelšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

Lēmums „Par S.Libertes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

            2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmums „Par S.Bernhardes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Matvejevas atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata”


 

            2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par S.Eglītes iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Riekstiņas iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

 

Lēmums „Par A.Ignatjevas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Jurevicas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

Likums „Grozījums Karatiesu likumā”

            (01.11.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.februārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

 

Lēmums „Par A.Freimanes iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

Lēmums „Par A.Feldmaņa iecelšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Risbergas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

 

Lēmums „Par T.Bormanes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”

 

           

            2007.gada 29.novembrī (18.sēde)

 

Lēmums „Par D.Jansones apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Ungura apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par U.Bērziņa atbrīvošanu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata”

 

           

            2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

Lēmums „Par A.Garā iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Lešinskas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

 

 

Lēmums „Par I.Bogdanovas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Prudņikova iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Silakalna iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Reikmanes atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Šubrovska atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”

 

           

            2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

Lēmums „Par G.Čepules apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Čumakovas atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata”

 

Lēmums „Par M.Dziedātājas iecelšanu par Gulbenes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Kadeģes iecelšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Krieviņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Zaķītes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

           


2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

 

Lēmums „Par I.Belickas atkārtotu iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Feldmaņa apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par „Par J.Siliņa apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 6.martā (8.sēde)

 

Lēmums „Par M.Ilgažas apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Konderko apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tienesi”

 

 

            2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

Lēmums „Par Ā.Kozlovskas atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata”

 

Lēmums „Par Z.Vrubļevskas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”

 

           

            2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

 

Lēmums „Par D.Aktumaņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par Dz.Amerikas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Freimanes apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K. Kalvānes-Radziņas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Krastiņas atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Poķa apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Velikas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata”

 


 

            2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

Lēmums „Par I.Dzindzuka iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās”

 

Lēmums „Par S.Amolas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Rezgoriņas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Tikumas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Gmirekas atkārtotu iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par Z.Kusiņas apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”

 

 

2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

Lēmums „Par A.Zaviļeiska atbrīvošanu no Siguldas tiesas tiesneša amata”

 

 

            2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Lēmums „Par D.Alksnes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par J.Stukāna apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Klimovičas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”

 

 

            2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

Lēmums „Par K.Krastiņas apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par J.Utāna atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata”

 

 

            2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

Lēmums „Par G.Sokolovas atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Strences apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

Lēmums „Par A.Āvas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par B.Jēkabsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par B.Ozoliņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesnesi”

 

Lēmums „Par Ž.Žimantes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Poļikarpovas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām””

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Lēmums „Par M.M.Čerkasovas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”

 

Lēmuma projekts „Par V.Gailītes apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”

(Noraidīts)

 

Lēmums „Par V.Muižnieka apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Hāzenfuses iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

 

Lēmums „Par L.Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Osmanes apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Valbaka atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata”

 

 

            2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Lēmums „Par S.Strences iecelšanu par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju”

 

Lēmums „Par Z.Kupces iecelšanu par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju”

 

Lēmums „Par S.Ozolas iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par J.Stūrmaņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

Lēmums „Par I.Dzindzuka apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Grandāna apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Lucavas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Milleres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Salakas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Skritņika apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Vilnes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par T.Jefremovas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

Lēmums „Par I.Krastiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

Lēmums „Par G.Grinbergas atbrīvošanu no Saldus rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

           


2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

 

Lēmums „Par E.Lenša apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Daukštes apstiprināšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Līdača apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Puriņas apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Rinča apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Simoņukas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Stivriņas apstiprināšanu par Preiļu rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

 

Lēmums „Par L.Kušnires apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par N.Paņkivas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmums „Par I.Škutānes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par I.Apses apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiersas tiesnesi”

 

Lēmums „Par U.Dangas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

           

            2008.gada 6.novembrī (10.sēde)

 

Lēmums „Par A.Pešudova iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

 

Lēmums „Par G.Strucinska iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Stuberovskas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Bērziņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Jansones apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Maršānes apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Melderes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

 

Lēmums „Par Dz.Kraukles atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

            2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

Lēmums „Par M.Bebrišas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par B.Jakobsones apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Kudrēvičas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Linkeviča iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi” 

 

Lēmums „Par L.Paegļkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Piusas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Ploriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Pones iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Pujātes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Zuša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par B.Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata”

 


Likums „Grozījums Tiesu ekspertu likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

            2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

Lēmums „Par I.Kaļiņinas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par Dz.Zemitānes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

            2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par A.Moļņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Blūmas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Kantsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Sērdienes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Videnieces atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata” 

 

 

            2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

Lēmums „Par I.Ozolas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Vanagas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Apšenieces iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tienesi”

 

Lēmums „Par I.Melderes iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Šļakotas iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

 

            2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

Lēmums „Par B.Tāleres atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata”

 

 

            2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

Lēmums „Par S.Audzeres iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

Lēmums „Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu M.M.Čerkasovai”

 

Lēmums „Par S.Grozas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Grūbes apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par L.Fogeles apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Kniplokas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Nagļa apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Mihailovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

 

Lēmums „Par H.Brasova apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Lapejevas iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Makovskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

Lēmums „Par V.Grebežnieces apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Ķiploka apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par H.Raščevska atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata”

 


Likums „Par likuma „Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

            2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

Lēmums „Par S.Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Šķenderes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Freimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par M.Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Pāveles iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 4.sēde)

 

Lēmums „Par A.Pešudova atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata”

 

 

Lēmums „Par G.Lapiņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Putras iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Strodes iecelšanu par Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Veitas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Zaļās apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 20.augusta (ārkārtas sesijas 5.sēde)

 

Lēmums „Par E.Apīnes apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par K.Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par Dz.Melbārža iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par D.Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Rubenes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

 

Lēmums „Par M.Birkmaņa apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par O.Priedīša apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Petrovskas apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par R.Paegles apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Bites apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Dzērves apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par B.Horunas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par G.Kusiņas apstiprināšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par S.Sondores apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par A.Zuša iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par B.Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Vazdiķa iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par O.Blūmfeldes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Kovaļovas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par V.Vjateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

Lēmums „Par I.Pūces apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par A.Kovaļevskas iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

Likums „Grozījumi Tiesu eksperta likumā” (Nr.1551)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13. (ārk.) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārk.) sēde)

 

 

            2009.gada 12.novembrī (15.sēde)

 

Lēmums „Par J.Uminskas atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata” (Nr.828)

 

Lēmums „Par K. Valdemiera atbrīvošanu no Latgales apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr.829)

 

 

            2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 

Lēmums „Par D. Ābeles apstiprināšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.856)

 

Lēmums „Par A.Vīksnes iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.857)

 

 

            2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

Lēmums „Par R.Krasovskas apstiprināšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par E.Stivriņas apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”

 

Lēmums „Par I.Juhņevičas iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”

 

 

            2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

Lēmums „Par L.Birkhānes apstiprināšanu par Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.863)

 

Lēmums „Par A.Grāves apstiprināšanu par Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi: (Nr.864)

 

Lēmums „Par R.Lazdāna atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr.865)

 

 

            2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

Lēmums „Par I.Freimanes apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi” (Nr.867)

 

Lēmums „Par I.Reikmanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi” (Nr.868)

 

Lēmums „Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Kārlim Valdemieram” (Nr.869)

 

 

            2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

Lēmums „Par I.Lagzdiņa atbrīvošanu no Liepājas tiesas tiesneša amata” (Nr.871)

 

 

            2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

 

Lēmums „Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Robertam Lazdānam: (Nr.874)

 

 

            2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

Lēmums „Par K.Jandavas iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi” (Nr.879)

 

Lēmums „Par Z.Pētersones apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi” (Nr.880)

 

Lēmums „Par I.Belickas apstiprināšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi” (Nr.882)

 

 

            2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

Lēmums „Par J.Bazeviča atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr.887)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Tienešu disciplinārās atbildības likumā” (Nr.1695)

            (18.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

 

 

            2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

Lēmums „Par A.Zāģera atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr.890)

 

 

Lēmums „Par H.Nagļa apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr.891)

           

 

Likumprojekts „Tiesu ekspertu likums” (Nr.1722)

            (11.03.2010.)

 
linku skaits:106