Robeža

 

 

Likums „Par skaidrās naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

            (25.01.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

            2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

Likums „Grozījumi Robežsardzes likumā”

            >04.04.2007.)

            1.lasījums — 2007. gada 26.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

 

 

Likums „Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu”

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 1.februārī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem”

            (15.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 8.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 


 

Likums „Grozījumi Robežsardzes likumā”

            (20.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            Otrreizēja caurlūkošana — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

 

            2008.gada 17.janvārī (1.sēde)

 

Par likuma „Grozījumi Robežsardzes likumā” otrreizējo caurlūkošanu

 

 

            2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma „Grozījumi Robežsardzes likumā” otrreizējai caurlūkošanai līdz 2008.gada 7.februārim un šā likuma izskatīšanu Saeimas sēdē 2008.gada 21.februārī”

 

 

            2008.gada 28.februārī (7.sēde)

 

Lēmums „Par likuma „Grozījumi Robežsardzes likumā” otrreizējas caurlūkošanas pārcelšanu uz Saeimas 2008.gada 6.marta sēdi”

 

           

Likums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām”

            (08.05.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

Likums „Grozījumi Robežsardzes likumā”

            (29.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

Likumprojekts „Latvijas Republikas valsts robežas likums” (Nr.1338)

            (15.06.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 12.novembrī (15.sēde)

 

 
linku skaits:40