Pensijas

 

 

Likums „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”

            (30.11.2006.)

            1.lasījums — 2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

            (01.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””

            (24.05.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

 

Likums „Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

            (21.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

Likums „Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts pensijām””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembī (14.sēde)

 

Likums „Grozījums likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””

            (13.12.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par privātajiem pensiju fondiem””

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts pensijām””

            (21.02.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 28.februārī (7.sēde)

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts pensijām””

            (10.04.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts pensijām””

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””

            (12.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

            2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā”

            (29.06.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

            Iekļauts:

1.lasījums — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

            2.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

 

            2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par privātajiem pensiju fondiem”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 


 

Likums „Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

            2009. gada 5.februārī (5.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par privātajiem pensiju fondiem””

            (12.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”

            (12.03.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

            (26.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

            (26.03.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

            (02.04.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

 

            2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””

(Noraidīts)


 

            2009.gada 21.maijā (6.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts pensijām””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Diplomātu izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā”

            (15.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (14.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””

            (16.07.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā” (Nr.1368)

            (16.07.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””

            >(3.09.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 3.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

 

 

Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā (Nr.1459)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1460)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 


 

Likums „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Nr.1461)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1462)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Diplomātu izdienas pensiju likumā” (Nr.1463)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1464)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā” (Nr.1465)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā” (Nr.1466)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1505)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 


 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2000.gada līdz 2012.gadam”” (Nr.1516)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” (Nr.1517)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Pensiju ieturējumu atmaksāšanas likums” (Nr.1658)

            (21.01.2010.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām” (Nr.1659)

            (21.01.2020.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 21.janvāri (3.sēde)

            2.lasījums — 2020.gada 21.janvāri (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”” (Nr.1660)

            (21.01.2010.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 21.janvāri (3.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Nr.1671)

            >(4.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1672)

            >(4.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1673)

            >(4.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā” (Nr.1674)

            >(4.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā” (Nr.1675)

            >(4.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā” (Nr.1677)

            (4.02.1677)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1678)

            >(4.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā” (Nr.1687)

            >(4.02.2010.)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā” (Nr.1698)

            (25.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” (Nr.1717)

            >(4.03.2010.)

 
linku skaits:180