Dzīvokļa jautājumi

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri””

            (30.11.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

Likumprojekts „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 7.septembra 1.lasījums) —

                                      2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 12.oktobra 1.lasījums) —

                                    2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 10.maijā (5.sēde)

 

 

            2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par dzīvojamo telpu īri””

(Noraidīts)

 

            2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

Likumprojekts „Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

            (25.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 1.novembī (13.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

 

Likums „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”

            (12.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

                        2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

                        3.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

 

            2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

            (23.10.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām””

            (23.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

            2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Likumprojekts „Par kompensācijām īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri””

            (27.11.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 22.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

 

 

            2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par dzīvojamo telpu īri””

 

 

            2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par dzīvojamo telpu īri””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par dzīvokļa īpašumu” (Nr.1167)

            (08.04.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī

            2.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā

            3.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (Nr.1401)

            (20.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Nr.1436)

            (24.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

Likums „Grozījums likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” (Nr.1450)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Par dzīvojamo telpu īri” (Nr.1618)

            (10.12.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par dzīvojamo telpu īri” (Nr.1689)

            (11.02.2010.)

 

 

 
linku skaits:45