ZEMESSARDZE


Likums “Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā
“Par Zemessardzi””
(30.11.95.)
1.lasījums - 1996.gada 7.martā (12.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 30.maijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””
(08.02.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 14.novembrī (28.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


1996.gada 7.oktobrī (18.(ārkārtas) sēde)

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas
Zemessardzi””

Likums “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas
Zemessardzi”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 23.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)