VALSTS KONTROLE


1995.gada 14.decembrī (8.sēde)

Lēmums “Par A.Svirido apstiprināšanu par Valsts
kontroles kolēģijas locekli”


1996.gada 11.janvārī (1.sēde)

Lēmums “Par S.Dz.Levrences atkārtotu apstiprināšanu par
Latvijas Republikas Valsts kontroles kolēģijas locekli”


Lēmums “Par R.Zonenberga atkārtotu apstiprināšanu par
Latvijas Republikas Valsts kontroles kolēģijas locekli”


Lēmums “Par J.Āboliņa apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Valsts kontroles kolēģijas locekli”


Lēmums “Par V.H.Puča apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Valsts kontroles kolēģijas locekli”


1996.gada 16.maijā (8.sēde)


Lēmums “Par I.Šķibeļa atkārtotu apstiprināšanu par Valsts
kontroles padomes locekli”


Likums “Grozījumi Valsts kontroles revīzijas reglamentā”
1.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par 1923.gada 2.augusta
likuma ”Par Valsts kontroli” atjaunošanu””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


1997.gada 6.martā (17.sēde)


Lēmums “Par J.Rumkovska apstiprināšanu par Valsts
kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli”


Lēmums “Par L.Ceimeres apstiprināšanu par Valsts
kontroles Revīzijas departamenta kolēģijas locekli”


1997.gada 20.martā (22.sēde)


Lēmuma projekts “Par Dz.Ceihneres apstiprināšanu
par Valsts kontroles padomes locekli” (Noraidīts)


1997.gada 21.maijā (11.sēde)


Lēmums “Par Dz.Ceihneres apstiprināšanu par Valsts
kontroles padomes locekli”


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Lēmums “Par G.Ķepules apstiprināšanu par Latvijas
Republikas Valsts kontroles revīzijas departamenta
kolēģijas locekli”


1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Lēmums “Par Latvijas Republikas valsts kontroliera
iecelšanu” (R.Černajs)


1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


Valsts kontroliera R.Černaja zvēresta nodošana


1998.gada 26.martā (14.sēde)


Lēmuma projekts “Par E.Bernānes atkārtotu apstiprināšanu
par Valsts kontroles padomes locekli” (Izskatīšana
pārtraukta)


1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Lēmuma projekts “Par E.Bernānes atkārtotu apstiprināšanu
par Valsts kontroles padomes locekli” (Nav pieņemts)


Lēmums “Par V.Graša atkārtotu apstiprināšanu par Valsts
kontroles padomes locekli”


Lēmums “Par I.Kučinskas apstiprināšanu par Valsts
kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli”


Lēmums “Par R.Stroda apstiprināšanu par Valsts
kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli”


Lēmums “Par D.Timšānes apstiprināšanu par Valsts
kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli”


1998.gada 4.jūnijā (11.sēde)

Lēmums “Par R.Bērziņas atkārtotu apstiprināšanu
par Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas
locekli”


Lēmums “Par B.Breidaka atkārtotu apstiprināšanu par
Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas
locekli”


Lēmums “Par M.Lērumas atkārtotu apstiprināšanu par
Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas
locekli”


Lēmums “Par I.Kalniņas apstiprināšanu par
Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas
locekli”


Lēmums “Par A.Zuitiņas apstiprināšanu par
Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas
locekli”