NOTARIĀTS


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas
1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem
un papildinājumiem tajā””
(16.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


1996.gada 12.decembrī (39.sēde)

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Notariāta
likumā” (Noraidīts)