KOMISIJAS


1995.gada 7.novembrī (1.sēde)


Balsu skaitītāju ievēlēšana

Mandātu un iesniegumu komisijas ievēlēšana

Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojums


1995.gada 9.novembrī (2.(ārkārtas) sēde)

Lēmums “Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas
noteikumiem”


1995.gada 16.novembrī (3.sēde)


Lēmums “Par Saeimas komisiju locekļu ievēlēšanu”

Lēmums “Par deputāta G.Eniņa ievēlēšanu Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijā”

Lēmums “Par deputāta G.Eniņa ievēlēšanu Eiropas
lietu komisijā”

Lēmuma projekts “Par deputāta I.Emša ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijā” (Nav pieņemts)


1995.gada 30.novembrī (6.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Rāznas atsaukšanu no Juridiskās
komisijas”

Lēmums “Par deputāta J.Rāznas ievēlēšanu Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijā”

Lēmums “Par deputāta J.Zaķa atsaukšanu no Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijas”

Lēmums “Par deputāta J.Zaķa ievēlēšanu Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas sastāvā”


1995.gada 7.decembrī (7.sēde)


Lēmums “Par deputāta I.Emša ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”


1995.gada 14.decembrī (8.sēde)


Lēmums “Par deputāta I.Liepas ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”

Lēmums “Par deputāta I.Liepas ievēlēšanu Pieprasījumu
komisijā”


1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par izmaiņām Saeimas pastāvīgo komisiju
izveidošanas noteikumos”

Lēmums “Par Saeimas Nacionālās drošības komisijas
deputātu atsaukšanu”

Lēmuma projekts “Par Saeimas Nacionālās drošības
komisijas izveidošanas kārtību”


1996.gada 25.janvārī (4.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Priedkalna ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta J.Priedkalna ievēlēšanu Eiropas
lietu komisijā”


1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta A.Gorbunova atsaukšanu
no Saimnieciskās komisijas” (Atlikts)Lēmums “Par deputāta J.Ādamsona ievēlēšanu Pilsonības
likuma izpildes komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.Saulīša ievēlēšanu Eiropas
lietu komisijā”


Lēmums “Par izmaiņām Eiropas lietu komisijas sastāvā”


Lēmums “Par deputāta M.Vītola atsaukšanu no Pieprasījumu
komisijas”


Lēmums “Par deputāta M.Vītola ievēlēšanu Eiropas lietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta R.Jurdža ievēlēšanu Sociālo un
darba lietu komisijā”


Lēmuma projekts “Par Nacionālās drošības komisijas
izveidošanu” (Noraidīts)


Lēmums “Par Nacionālās drošības komisijas locekļu 
ievēlēšanu”


1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Lēmums “Par deputāta A.Gorbunova atsaukšanu no
Saimnieciskās komisijas”


Lēmums “Par deputāta A.Gorbunova ievēlēšanu Eiropas
lietu komisijā”


Lēmums “Par deputātes R.Leitenas ievēlēšanu Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ģ.V.Kristovska ievēlēšanu
Aizsardzības un iekšlietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ģ.V.Kristovska ievēlēšanu Eiropas
lietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.Krastiņa atsaukšanu no 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta K.Leiškalna ievēlēšanu Saimnieciskajā
komisijā”


Lēmums “Par deputāta E.Inkēna ievēlēšanu Eiropas lietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta K.Leiškalna ievēlēšanu Valsts pārvaldes
un pašvaldības komisijā”


1996.gada 22.februārī (8.sēde)


Lēmums “Par deputāta E.Inkēna ievēlēšanu Budžeta un
finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta E.Jurkāna atsaukšanu no Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijas”


Lēmums “Par deputāta Ē.Kažas atsaukšanu no Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijas”


Lēmums “Par deputāta A.Čepāņa atsaukšanu no Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas”


Lēmums “Par deputāta V.Nagobada atsaukšanu no
Sociālo un darba lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta E.Jurkāna ievēlēšanu Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ē.Kažas ievēlēšanu Sociālo un
darba lietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.Čepāņa ievēlēšanu Budžeta un
finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta V.Nagobada ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.Seiksta ievēlēšanu Pilsonības
likuma izpildes komisijā”


1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Lēmums “Par deputāta I.Emša atsaukšanu no Saimnieciskās
komisijas”


Lēmums “Par deputāta P.Putniņa ievēlēšanu Pieprasījumu
komisijā”


1996.gada 14.martā (13.sēde)


Lēmums “Par deputāta V.Stikuta ievēlēšanu Aizsardzības
un iekšlietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ž.Holšteina ievēlēšanu Budžeta un
finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ž.Holšteina ievēlēšanu Revīzijas
komisijā”


Lēmums “Par deputātes R.Leitenas ievēlēšanu Saimnieciskajā
komisijā”


1996.gada 28.martā (16.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta V.Gredzena ievēlēšanu
Revīzijas komisijā” (Noņemts no izskatīšanas)


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Straumes ievēlēšanu Pilsonības
likuma izpildes komisijā”


1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Lēmums “Par deputāta K.Leiškalna atsaukšanu no Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas”


Lēmums “Par deputāta K.Leiškalna ievēlēšanu Sociālo
un darba lietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta G.Kleinberga ievēlēšanu
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijā”


Lēmums “Par deputāta O.Brūvera ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta V.Nagobada atsaukšanu no Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijas”


Lēmums “Par deputāta V.Nagobada ievēlēšanu Sociālo un
darba lietu komisijā”


1996.gada 9.maijā (7.sēde)


Lēmums “Par deputāta I.Bišera ievēlēšanu par balsu
skaitītāju”


Lēmums “Par deputāta J.Rāznas atsaukšanu no Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta J.Rāznas ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”


1996.gada 16.maijā (8.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Straumes atsaukšanu no 
Aizsardzības un iekšlietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta J.Straumes ievēlēšanu Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijā”


1996.gada 23.maijā (9.sēde)


Lēmums “Par deputātes G.Gannusas ievēlēšanu Eiropas lietu
komisijā”


1996.gada 8.augustā (1.sēde)


Lēmums “Par deputāta Ē.Zundas ievēlēšanu Eiropas lietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ē.Zundas ievēlēšanu Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijā”1996.gada 19.augustā (3.sēde)


Lēmums “Par deputāta Ā.Ločmeļa ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta Ā.Ločmeļa ievēlēšanu Nacionālās
drošības komisijā”


Lēmums “Par deputāta I.Kalniņa ievēlēšanu Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijā”


Lēmums “Par deputāta I.Kalniņa ievēlēšanu Eiropas
lietu komisijā”


1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Lēmums “Par deputāta O.Dunkera ievēlēšanu Mandātu
un iesniegumu komisijā”


1996.gada 5.septembrī (8.sēde)


Lēmums “Par deputāta P.Keiša ievēlēšanu Saimnieciskajā
komisijā”


Lēmums “Par deputāta P.Keiša ievēlēšanu Sociālo un darba
lietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta R.Dilbas atsaukšanu no Juridiskās
komisijas”


1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Lēmums “Par deputāta K.Leiškalna atsaukšanu no
Sociālo un darba lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta K.Leiškalna ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”


Lēmums “Par deputāta P.Apiņa atsaukšanu no Revīzijas
komisijas”


Lēmums “Par deputāta P.Apiņa ievēlēšanu Sociālo un
darba lietu komisijā”


1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Priedkalna atsaukšanu no Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijas”


Lēmums “Par deputāta J.Priedkalna ievēlēšanu Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijā”


1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Lēmums “Par deputāta A.Saulīša atsaukšanu no Sociālo
un darba lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta A.Saulīša ievēlēšanu Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijā”


Lēmums “Par deputāta O.Grinberga atsaukšanu no Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas”


Lēmums “Par deputāta O.Grinberga ievēlēšanu Sociālo
un darba lietu komisijā”1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)


Lēmums “Par deputāta A.G.Kreitusa ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.G.Kreitusa ievēlēšanu Saimnieciskajā
komisijā”


Lēmums “Par deputāta J.Kaksīša atsaukšanu no Eiropas
lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta J.Kaksīša ievēlēšanu Nacionālās
drošības komisijā”


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Lēmums “Par deputāta V.Gredzena atsaukšanu no Sociālo
un darba lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta V.Gredzena ievēlēšanu
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijā”


1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)


Lēmums “Par deputāta Z.Čevera ievēlēšanu Budžeta un
finansu (nodokļu) komisijā”


1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Kazāka ievēlēšanu Saimnieciskajā
komisijā”1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Ābeles ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”


Lēmums “Par deputāta J.Ābeles ievēlēšanu Pieprasījumu
komisijā”


Lēmums “Par deputātes R.Marjašas ievēlēšanu Juridiskajā
komisijā”


Lēmums “Par deputātes R.Marjašas ievēlēšanu Mandātu un
iesniegumu komisijā”


Lēmums “Par deputāta E.Jurkāna ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”


Patstāvīgais priekšlikums - lēmuma projekts “Par Saeimas
Nacionālās drošības komisijas izveidošanu desmit deputātu
sastāvā, ievēlot tajā pa vienam deputātam no katras frakcijas”
(Noraidīts)


1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Lēmums “Par deputāta Z.Čevera ievēlēšanu Revīzijas
komisijā”


1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Lēmums “Par deputāta M.Grīnblata ievēlēšanu Juridiskajā
komisijā”1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Lēmums “Par deputāta V.Nagobada atsaukšanu no Sociālo
un darba lietu komisijas”


Lēmums “Par deputāta V.Nagobada ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta V.Bokas ievēlēšanu Sociālo un
darba lietu komisijā”


1997.gada 15.maijā (9.sēde)


Lēmums “Par deputāta A.Amerika atsaukšanu no
Saimnieciskās komisijas”


Lēmums “Par deputāta A.Amerika ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.Krastiņa ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


1997.gada 28.maijā (12.sēde)


Lēmums “Par deputātes J.Kušneres ievēlēšanu Sociālo
un darba lietu komisijā”


1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


Lēmums “Par deputāta Z.Čevera atsaukšanu no Revīzijas
komisijas”


Lēmums “Par deputāta Z.Čevera atsaukšanu no Budžeta un
finansu (nodokļu) komisijas”


Lēmums “Par deputāta Z.Čevera ievēlēšanu Aizsardzības
un iekšlietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta D.Turlā ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta V.Dinēviča ievēlēšanu
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”


1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


Lēmums “Par deputāta P.Keiša ievēlēšanu Sociālo un
darba lietu komisijā”


Lēmums “Par deputāta P.Keiša ievēlēšanu Saimnieciskajā
komisijā”


1997.gada 18.septembrī (5.sēde)


Lēmums “Par deputāta U.Veldres ievēlēšanu Valsts pārvaldes
un pašvaldības komisijā”


Lēmuma projekts “Par deputāta U.Veldres ievēlēšanu 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā” (Nav pieņemts)


1997.gada 25.septembrī (7.sēde)


Lēmums “Par deputātes I.Birznieces ievēlēšanu Juridiskajā
komisijā”


Lēmums “Par deputāta E.Inkēna atsaukšanu no Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijas”


Lēmums “Par deputāta E.Inkēna ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta R.Dilbas ievēlēšanu Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā”


Lēmums “Par deputāta A.Požarnova atsaukšanu no Pilsonības
likuma izpildes komisijas”


Lēmuma projekts “Par deputāta A.Požarnova ievēlēšanu
Ārlietu komisijā” (Nav pieņemts)


1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Lēmums “Par deputāta A.Požarnova ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta V.Bokas ievēlēšanu Ārlietu
komisijā”


Lēmums “Par deputāta U.Veldres ievēlēšanu Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijā”


1997.gada 9.oktobrī (10.sēde)


Lēmums “Par L.Staša ievēlēšanu Saeimas Revīzijas 
komisijā”


1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Lēmums “Par deputātes A.Rugātes atsaukšanu no Mandātu
un iesniegumu komisijas”


Lēmums “Par deputātes A.Rugātes ievēlēšanu Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijā”


1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Lēmums “Par deputāta M.Grīnblata ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta V.Dinēviča ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā”


Lēmums “Par deputāta U.Veldres atsaukšanu no Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijas”


1997.gada 6.novembrī (14.sēde)


Lēmums “Par deputāta L.Staša atsaukšanu no Pieprasījumu
komisijas”


Lēmums “Par deputāta P.Kļaviņa atsaukšanu no Ārlietu
komisijas”


Lēmums “Par deputāta P.Kļaviņa ievēlēšanu Aizsardzības
un iekšlietu komisijā”


1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Lēmums “Par deputāta D.Turlā ievēlēšanu Cilvektiesību
un sabiedrisko lietu komisijā”


1998.gada 22.janvārī (2.sēde)


Lēmums “Par deputāta M.Lujāna ievēlēšanu Pilsonības
likuma izpildes komisijā”


1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta P.Tabūna atsaukšanu no
Saeimas Pieprasījumu komisijas sastāva” (Noraidīts)


1998.gada 23.aprīlī (2.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas Ārlietu komisijas
delegācijas vizīti uz Lietuvas Republikas Seimu
1998.gada aprīlī”


1998.gada 7.maijā (6.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta L.Teņa atsaukšanu no
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas” (Noraidīts)


Lēmuma projekts “Par deputāta L.Teņa ievēlēšanu
Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā” (Noraidīts)


1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas Ārlietu komisijas
delegācijas vizīti uz Lietuvas Republikas Seimu
1998.gada aprīlī”


1998.gada 17.septembrī (6.sēde)


Lēmums “Par deputāta R.Dilbas ievēlēšanu Budžeta
un finansu (nodokļu) komisijā1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par deputāta R.Dilbas atsaukšanu no Eiropas
lietu komisijas”