IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA


1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)


Lēmums “Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
noskaidrotu bankas “Baltija” krīzes cēloņus, bankrota
pamatotību un izvērtētu iesniegtos bankas sanācijas
projektus, izveidošanu”1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Lēmums “Par bankas “Baltija” krīzes cēloņu un bankrota
pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas
projektu izvērtēšanai izveidotās Saeimas parlamentārās
izmeklēšanas komisijas locekļu sastāvu”


1996.gada 22.februārī (8.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas Izmeklēšanas komisijas
totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanai izveidošanu”
(Izskatīšana pārtraukta)


1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


Lēmuma projekts “Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas
komisijas bankas “Baltija” krīzes cēloņu un bankrota
pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas
projektu izvērtēšanai”


Lēmums “Par Latvijas Bankas, Ministru kabineta un bankas
“Baltija” kopā ar Saeimas Parlamentāro izmeklēšanas
komisiju konkrētu priekšlikumu izstrādāšanu bankas “Baltija”
kreditoru prasību apmierināšanai”


1996.gada 9.jūlijā (ārkārtas sesija)


Lēmums “Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
bankas “Baltija” krīzes cēloņu un bankrota pamatotības
noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas projektu
izvērtēšanai ziņojumu”


1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Lēmums “Par deputāta M.Rudzīša ievēlēšanu bankas
“Baltija” izmeklēšanas komisijā”


1996.gada 14.novembrī (28.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu
Nacionālās radio un televīzijas padomes darbības likumības un
atbilstības valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai”


1996.gada 28.novembrī (34.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas “Nacionālās
radio un televīzijas padomes darbības likumības un atbilstības
valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai ievēlēšanu”


1996.gada 19.decembrī (41.sēde)


Lēmums “Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
akciju sabiedrības “Banka Baltija” krīzes cēloņu un bankrota
pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas
projektu izvērtēšanai gala ziņojumu”


1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta E.Inkēna atsaukšanu no Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Nacionālās radio
un televīzijas padomes darbības likumības un atbilstības valsts
un sabiedrības interesēm izvērtēšanai”


1997.gada 29.janvārī (5.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta E.Inkēna atsaukšanu no
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Nacionālās radio un
televīzijas padomes darbības likumības un atbilstības valsts
un sabiedrības interesēm izvērtēšanai” (Noraidīts)


1997.gada 13.martā (20.sēde)


Lēmums “Par deputāta J.Celmiņa atsaukšanu no Parlamentārās
izmeklēšanas komisijas Nacionālās radio un televīzijas padomes
darbības izvērtēšanai”Lēmums “Par deputāta I.J.Ķezbera ievēlēšanu Parlamentārajā
izmeklēšanas komisijā Nacionālās radio un televīzijas padomes
darbības izvērtēšanai”


1997.gada 20.martā (22.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
izveidošanu, lai noskaidrotu saņemto G-24 kredītu piešķiršanas pareizību, to atgriešanas iespējas un noskaidrotu personiskās
atbildības noteikšanas iespējas šo kredītu izsaimniekotājiem”


1997.gada 24.martā (24.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
izveidošanu, lai izvērtētu akciju sabiedrības “Latvijas
Unibanka” un valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Krājbanka” privatizācijas likumību un atbilstību valsts
un sabiedrības interesēm”


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
ievēlēšanu, lai noskaidrotu G-24 kredītu piešķiršanas
pareizību, to atgriešanas iespējas un noskaidrotu
personiskās atbildības noteikšanas iespējas šo kredītu
izsaimniekotājiem”


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
ievēlēšanu, lai izvērtētu akciju sabiedrības “Latvijas
Unibanka” un valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Krājbanka” privatizācijas likumību un atbilstību
valsts un sabiedrības interesēm”1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Lēmums “Par grozījumiem Saeimas 1997.gada 24.marta
lēmumā “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu,
lai izvērtētu akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” un valsts
akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” privatizācijas
likumību un atbilstību valsts un sabiedrības interesēm””


1997.gada 29.maijā (12.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
noskaidrotu G-24 kredītu piešķiršanas pareizību, to
atmaksāšanas iespējas un personiskās atbildības noteikšanas
iespējas šo kredītu izsaimniekotājiem, starpziņojuma
apstiprināšanu, termiņa pagarināšanu un turpmāko
finansēšanu”


1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
izvērtētu akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” un valsts
akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” privatizācijas
likumību un atbilstību valsts un sabiedrības interesēm
starpziņojuma apstiprināšanu un gala ziņojuma iesniegšanas
termiņa pagarināšanu”


1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
noskaidrotu “Latvenergo”, “Bankas Baltija” un Lihtenšteinas
firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto triju miljonu latu
lietu, izveidošanu”1997.gada 18.septembrī (5.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
noskaidrotu “Latvenergo”, Bankas Baltija” un Lihtenšteinas
firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto triju miljonu latu
lietu, izveidošanu”


1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
noskaidrotu G-24 kredītu piešķiršanas pareizību, to
atmaksāšanas iespējas un personiskās atbildības noteikšanas
iespējas šo kredītu izsaimniekotājiem, ziņojuma 
apstiprināšanu”


1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas akciju
sabiedrības “Latvijas Unibanka” un valsts akciju sabiedrības
“Latvijas Krājbanka” privatizācijas likumības un atbilstības
valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai darbības laika un
gala ziņojuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu”


1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Lēmums “Par Parlamentārās izmeklēšanas, lai noskaidrotu
“Latvenergo”, “Bankas Baltija” un Lihtenšteinas firmas
cesijas līguma rezultātā zaudēto trīs miljonu lietu, komisijas
turpmāko darbību”


1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


Lēmuma projekts “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas,
lai izvērtētu akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” un
valsts akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” privatizācijas
likumību un atbilstību valsts un sabiedrības interesēm, gala
ziņojumu” (Noraidīts)


1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par deputāta G.Valdmaņa atsaukšanu
no Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai
noskaidrotu “Latvenergo”, bankas “Baltija” un Lihtenšteinas
firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto triju miljonu latu
lietu, sastāva” (Noraidīts)1998.gada 6.maijā (6.sēde)


Lēmums “Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai 
noskaidrotu “Latvenergo”, bankas “Baltija” un Lihtenšteinas
firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto trīs miljonu latu lietu,
papildu darbību”


Lēmuma projekts “Par Saeimas izmeklēšanas komisiju,
kas izmeklētu bijušā Ministru prezidenta A.Šķēles
līdzdalību ārzonu firmu darbībā un šo ārzonu firmu piedalīšanos
Latvijas Republikas valsts un pašvaldības īpašumu 
privatizācijas procesā” (Nav izskatāms pēc būtības)


1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Latvijas Republikas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas,
lai noskaidrotu “Latvenergo”, “Bankas Baltija” un
Lihtenšteinas firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto trīs
miljonu latu lietu, komisijas ziņojums


1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Lēmums “Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas
komisijas Nacionālās radio un televīzijas padomes
darbības likumības un atbilstības valsts un sabiedrības
interesēm izvērtēšanai gala ziņojumu”