IZGLĪTĪBA


Likumprojekts “Latvijas Izglītības likums”
(30.11.95.)
1.lasījums - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)


1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
Izglītības likuma projektam”


Likums “Grozījumi Latvijas Republikas Izglītības likumā”
(07.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 27.decembrī (ārkārtas sesija)


1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Izglītības
likumā” (Noraidīts)


1998.gada 5.martā (10.sēde)


Likumprojekts “Izglītības likums” (Noraidīts)1998.gada 11.martā (11.sēde)


Likumprojekts “Profesionālās izglītības likums”
(Noraidīts)


Izglītības likums
(19.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 7.oktobrī (9.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Vispārējās izglītības likums”
(23.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Profesionālās izglītības likums”
(13.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 4.jūnijā (11.sēde)


Likumprojekts “Pieaugušo izglītības likums”
(20.08.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)