DZĪVOKĻU KODEKSS, DZĪVOKĻU JAUTĀJUMI


Likumprojekts “Grozījumi un papildinājumi likumā
“Par dzīvojamo telpu īri””
(21.12.95.)
1.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1996.gada 22.februārī (8.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri””
(02.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 28.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 23.janvārī (3.sēde)


1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)


Likumprojekts “Par grozījumiem likumā “Par dzīvojamo
telpu īri””


Likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”
(24.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 19.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


1997.gada 13.martā (20.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
(20.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 21.maijā (11.sēde)
1.lasījumsx (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri””
(20.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)


1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu
īri”” (Noraidīts)


1997.gada 20.novembrī (18.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par dzīvojamo
telpu īri”” (Noraidīts)


Likums par īres valdēm
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 6.maijā (6.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 20.augustā (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par dzīvojamo telpu īri””
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)


1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (Noraidīts)


1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
dzīvokļa jautājuma risināšanā”” (Noraidīts)


1998.gada 20.augustā (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
(20.08.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri””
(03.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)